Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hedersprismottaker Stein Leikanger t.v. og NHF Oslos Magnhild Sørbotten til høyre, og maleriet, prisen, i midten
PRISET: Stein Leikanger og aksjonsgruppa "La oss ta fortauene tilbake" har mottatt NHF Oslos hederspris, her representert ved leder Magnhild Sørbotten. (Foto: Ola Harald Svenning, NHF Oslo)

Jobber for ryddige og åpne fortau – fikk NHF Oslos hederspris

Stein Leikanger og aksjonsgruppa «La oss ta fortauene tilbake» har fått NHF Oslos hederspris for arbeidet med å skape trygge gåsoner.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 19.10.2022 17:27

Et enstemmig regionstyre i NHF Oslo var klare på at Stein Leikanger og aksjonsgruppa «La oss ta fortauene tilbake» fortjener NHF Oslos hederspris.

– El-sparkesykler har vært til hinder og skapt utrygge forhold på fortau og gangsoner i Oslo for veldig store grupper av våre medlemmer. Dette har NHF og Blindeforbundet engasjert oss sterkt i. Men vi hadde aldri klart å komme så langt med regulering hvis det ikke var for det enorme engasjementet som Stein og aksjonsgruppa har lagt ned. De har på en forbilledlig måte greid å sette fokus med aksjoner som vi ikke hadde fått gjennomført. Samtidig har de hele tiden vært tydelig på de utfordringene som bevegelseshemmede og synshemmede og har på området, sier leder i NHF Oslo, Magnhild Sørbotten.

Rettet mot de som styrer

Aksjonsgruppa «La oss ta fortauene tilbake» ble opprettet i juli 2020 og jobber for å gjøre fortauene åpne og trygge for gående for å få på plass en nasjonal lovgivning som sikrer dette. Leikanger er glad og takknemlig for prisen.

– Jeg takker på vegne av alle i medlemmene i foreningen som har prøvd å få styresmaktene til å forstå at fortauene må gjøres fremkommelige. Spesielt for dem som er synshemmet, bevegelseshemmet eller eldre – det er så utrolig viktig å få ryddet fortauer og gangveier så de blir trygge. Jeg setter stor pris på at Handikapforbundet synes vi er med på den ryddejobben og gir oss en slik pris, sier han.

Viktige milepæler

Og arbeidet har oppnådd resultater, selv om de ikke er i mål.

– På det verste var det 27 000 utleiesparkesykler i Oslo. Nå er man nede i 8000. Det er fortsatt for høyt. Men det er en milepæl at man på nasjonalt nivå skjønte at man måtte innføre regelverk som gjorde at kommunene innskrenket antall elsykler til utleie, sier Sørbotten.

Hun trekker også fram en annen milepæl: At el-sparkesykler og segways ble omklassifisert til å være liten motorvogn.

– For det er jo ingen tvil om at dette er noe helt annet enn en sykkel. Den akselererer mye raskere og har et skadepostesial som er mye større, sier lederen for NHF Oslo.

Samferdselsministeren

Nå venter både aksjonsgruppa og NHF på de siste milepælene, som Sørbotten uttrykker det.

Vi venter på at samferdselsminister Nygård har guts nok til å innføre bruksforbud på fortau og andre gangsoner.

–  At samferdselsminister Nygård har guts nok til å innføre bruksforbud på fortau og andre gangsoner, og at man får en aldersgrense på 16 år som er tilsvarende laveste aldersgrense for andre typer motorvogner. Dette er forskriftsendringer, så det kan innføres med et pennestrøk, påpeker Sørbotten.

Dette er forslag som har vært på høring.

– Og i etterkant av høringen er det innført hjelmpåbud – snodig nok bare for de under 15 år – for de over 15 har jo også et hode, kommenterer Sørbotten.

Det er også innført forsikringsplikt, 12-års aldersgrense for bruk, alminnelig promillegrense og nevnte omregulering til liten motorvogn.

Merker endring

Stein Leikanger har tro på flere seire. Han merker en stadig større bevissthet blant folk, byråkrater og politikere inkludert.

– På to år har vi gått fra: «Hva er det dere maser om, dette går vel fint, til at selv syklister på gangveier sier at dette kan vi ikke fortsette med, forteller han.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.