Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Erna Solberg i samtale.
HARD KRITIKK: Statsminister Erna Solberg blir beskyldt for ikke å bry seg om at uføre, syke og trygdede har et trygt hjem. Regjeringspartiene avviser alle anklager. (Arkivfoto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Knallhardt oppgjør med «usosialt» budsjett

REVIDERT NASJONALBUDSJETT:  Opposisjonen retter kraftige angrep mot regjeringens kutt i ytelser og hevder flere blir kastet ut i fattigdom. KrF er fornøyd med summen av budsjettet.

Av Handikapnytt
Publisert 14.05.2019 15:28

(NTB-Andreas Løf og Kristian Skårdalsmo:) Tross rekordhøy oljepengebruk vil regjeringens kutt i ytelser kaste flere ut i fattigdom, frykter opposisjonen.

– Dette er et usosialt budsjett vi frykter kaster flere ut i fattigdom. Dette er mennesker som allerede har fått mange kutt fra denne regjeringen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Mange som får kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP), får ikke andre tilbud. Det er stadig færre i Norge som får helt nødvendig bostøtte, til tross for økte levekostnader. Og regjeringen kutter overgangsordningen for enslige forsørgere, sier hun.

Økte sosiale forskjeller

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener det reviderte nasjonalbudsjettet finansminister Siv Jensen (Frp) la fram tirsdag, viser manglende evne til å ta tak i økende sosiale forskjeller.

– Her budsjetterer regjeringen med inntekter fra at folk mister trygd – de på AAP kan komme i en veldig vanskelig situasjon. Mange havner på uføretrygd eller sosialhjelp, sier han.

AAP-uro

Endringene i reglene for AAP har fått alvorlige følger for flere hundre nordmenn. Mange har stått uten penger fra det offentlige fordi AAP-perioden har utløpt, mens andre er skjøvet over på sosialhjelp.

– Regjeringen dytter folk lenger og lenger ned i kjelleren i velferdssamfunnet, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Regjeringen har satt av 15 millioner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringene.

– Ikke én krone av de avbøtende tiltakene for innstramninger i arbeidsavklaringspengene går til dem som har falt ut av ordninga. Alt ender hos Nav eller som kompensasjon for kommunenes økte sosialhjelpsutgifter, sier Martinussen.

Færre får bostøtte

Anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere av AAP i år reduseres med 4.600 som følge av økt overgang til uføretrygd, og med 4.900 som følge av økt overgang til andre tilstander, ifølge budsjettet.

– Begrepet «andre tilstander» er talende – hva slags tilstander snakker vi om da? Veldig få kommer i jobb. Mange vil havne i en uføresituasjon, mange vil måtte venne seg til sosialhjelp og mange faller antakelig helt utenfor, sier Støre.

Samtidig viser budsjettet at netto 3.100 færre kommer til å motta bostøtte i år.

– Når flere mister bostøtten, viser statsminister Erna Solberg (H) nok en gang at hun ikke bryr seg om at uføre, syke og trygdede skal ha et trygt hjem, sier SVs Karin Andersen.

Men kommunalminister Monica Mæland (H) mener imidlertid det er en god nyhet at husstandene har et bedre utgangspunkt enn tidligere antatt.

– Bostøttereglene blir ikke strengere i forbindelse med budsjettet, sier Mæland.

Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim minner om at taket på bostøtten økes, slik at flere blir omfattet av den.

– Viktige grep

For første gang har KrF vært med på å lage budsjettet, som legges fram av en flertallsregjering. Partiets finanspolitiske talsperson Tore Storehaug er uenig i opposisjonens kritikk.

– Selv om KrF har vært imot enkelte av disse tingene, syns jeg summen er bra. Dette er et nøkternt og godt budsjett som inneholder viktige grep inn mot lavinntektsfamilier og eldre, sier han, og trekker fram fritidskortet, endringer i pleiepengeordningen og 900 nye heldøgns omsorgsplasser.

Når det gjelder bostøtten, påpeker han at regjeringen har satt av 66 millioner til å bedre og utvide støtteordningen, og på at 18.000 barnefamilier får 8.000 kroner mer i året. I tillegg skal regjeringen evaluere konsekvensene av innstrammingene i AAP-ordningen.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.