Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ludvigsen fotografert på en talerstol.
I ORDEN NÅ: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) har fått forsikringer om at det igjen skal være i orden og mulig å få hjelp til å dusje i Vestby kommune. Men for Bjørn Espen Fagerheim er tilbudet fortsatt ikke som før. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kommuneledelsen forsvarer dusj-kutt for funksjonshemmede

Saken om Bjørn Espen Fagerheim som ikke har fått hjelp til å dusje under koronakrisen, har skapt politisk diskusjon i Vestby kommune. Både ordfører og rådmannen forsvarer at tiltaket ble innført.

Stine Slettås Machlar
Publisert 05.05.2020 06:30

Torsdag 30. april skrev Handikapnytt om Bjørn Espen Fagerheim fra Vestby kommune i Viken som hadde fått beskjed fra kommunen om at han ikke lenger ville få hjelp av hjemmesykepleien til å dusje.

Begrunnelsen for dusjkutt ovenfor Fagerheim var at vanndampen i dusjen vil skape aerosoler som vil kunne øke eventuell smittefare.

Folkehelseinstituttet slo fast at dusj ikke var en  aerosolgenererende prosedyre. Og at de ikke hadde kommet med anbefalinger om å ikke bistå med dusj.

Les mer: KOMMUNEN NEKTER HAM HJELP TIL Å DUSJE

– Vi kan ikke ha det slik

Saken har fått Roble Wais til å reagere. Han er representant for Høyre i Vestby kommunestyre.

– Jeg ble engasjert da jeg så saken dere skrev om Bjørn Espen. Vi kan ikke ha det slik at funksjonshemmede ikke får den hjelpen de har vedtak på selv om det er koronakrise. Å dusje to ganger i uka slik Bjørn Espen får til vanlig er etter min mening for lite, så det å kutte på det er å kutte i funksjonshemmedes egenverd og frihet, sier Roble Wais til Handikapnytt.

Han mener kommunen har gjort to feil i beslutningen om å kutte i dusjtilbudet til funksjonshemmede.

– Så lenge Folkehelseinstituttet ikke har frarådet å hjelpe personer med å dusje, bør vi gjøre det. Alle burde få hjelp til personlig hygiene uavhengig av en krise. Personlig hygiene er viktig for alle, sier Wais.

– I tillegg burde de endret vedtaket slik at personene det gjelder har en formell mulighet til å klage. Det er sterkt gjort av Bjørn Espen å stå frem i media, men det burde ikke være nødvendig å måtte gå til media for å få sine rettigheter oppfylt, eller for at vi andre skal bli oppmerksom på saken og ta den opp, sier Wais.

Alle burde få hjelp til personlig hygiene uavhengig av en krise. Personlig hygiene er viktig for alle.

Knapt med smittevernutstyr

Han har sendt e-post til rådmannen for å få klarhet hvorfor restriksjonene ble innført. Wais har gitt Handikapnytt innsyn i svaret, der rådmannen bekrefter at omfanget av

de hjemmebaserte tjenestene ble redusert som en følge av koronapandemien i midten av mars. Blant de tjenestene som ble redusert, var dusjing.

«Det er riktig at tiltaket med å erstatte dusj med kroppsvask og hårvask for pasienter i hjemmetjenesten ikke er basert på faglige råd fra Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har heller ikke eksplisitt sett på smitteeksponeringen pasient og ansatte utsettes for når de står i en dusjesituasjon. Folkehelseinstituttets almene anbefalinger for befolkningen og spesielt personer i risikogruppene går på å holde avstand fra hverandre noe som i perioden har variert fra en til to meter og max 15 minutter i samme rom. En dusjesituasjon som innebærer en til to ansatte samt pasienten inne på et begrenset areal ett bad i all hovedsak er medfører at dette ikke kan overholdes. Det er viktig å være klar over at smittevernutstyr har vært en særdeles knapp ressurs for kommunene, selv om det kan se ut som om det er i ferd med å løsne noe nå», skriver rådmann Sjur Authen i e-posten som Handikapnytt har fått tilgang til.

Det er viktig å være klar over at smittevernutstyr har vært en særdeles knapp ressurs for kommunene, selv om det kan se ut som om det er i ferd med å løsne noe nå.

Ordføreren: Nå er det i orden

Før Handikapnytt publiserte saken om dusj-nekten i Vestby, gjorde vi gjentatte forsøk på å komme i kontakt med ledelsen for hjemmetjenesten for å få en dem til å forklare og utdype kommunens beslutning, uten å lykkes.

Mandag kontaktet vi ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap). Han sier at vedtakene til kommunens tjenestemottakere nå skal være i orden.

– Jeg har tatt noen runder med folk i kommunen, og vedtak om dusj og sånn skal være i orden nå, sier han.

– Så Bjørn Espen skal få dusje slik han har vedtak på nå?

– Ja, det har han alltid fått. Det har vært en periode hvor det har vært en diskusjon om hårvask og kroppsvask og litt mindre dusjing i periode, men etter at jeg tok opp denne saken og dere har skrevet om det, er dette nå i orden.

Det har vært en periode hvor det har vært en diskusjon om hårvask og kroppsvask og litt mindre dusjing i periode, men etter at jeg tok opp denne saken og dere har skrevet om det, er dette nå i orden.

– Folkehelseinstituttet har sagt til oss at begrunnelsen med aerosoler ikke er en fare ved dusjing …

– Nei, men når kommuneoverlegen har en regel om én meter avstand og du skal være to stykker her inne i en dusj for å få dusja noen, så greier du ikke det. Men nå har jeg tatt tak i saken og fått forsikringer fra rådmannen om at alt skal være på plass slik det bruker å være.

Bruk assistentene

– Men man er vel ikke én meter fra hverandre i annet morgenstell heller?

–  Du skjønner at det som er litt problematisk for meg, er at dette her er jo taushetsbelagt opplegg. Og derfor har jeg sagt at ja, vi har fått en beskjed og en artikkel fra Handikapnytt. De avtalene han har om dusj, vask og hårvask og alt som er, de er i orden. Og det har nok ikke vært så ille at han aldri har fått noen dusj, men det viktigste er at det er i orden. Han kunne jo også brukt de personlige assistentene sine til å dusje hvis han hadde ønsket det.

– Vi har også spurt Bjørn Espen om dette, og det han sier til oss er at det ikke er mulig fordi han må ha to til å dusje seg. Og da har han ikke nok assistanse til andre ting han er avhengig av.

– Ja, men det har han valgt selv. For det er han som styrer sine personlige assistenter. Det blander ikke kommunen seg borti.

– Det er nå en gang slik at han har to ulike vedtak, og vi kan vel være enige om at han har fått BPA av en grunn slik at timene skal brukes til noe?

– Ja da, men dette er igjen en personlig sak jeg ikke kan gå i diskusjon med deg på. Det tror jeg ikke blir noe bra. Men du har ringt meg som ordfører og spurt hva vi har gjort, og det vi har gjort er at dette ikke er noe problem lenger. Han får dusja. Han får kroppsvask og han får hårvask sånn som han har før.

– Ikke som før

Etter å ha snakket med ordfører Tom Anders Ludvigsen, ringer vi tilbake til Bjørn Espen Fagerheim. Han forteller at situasjonen fortsatt ikke er slik den var før koronakrisen.

– De varslet at jeg skal få dusje én gang i uka og få hårvask én gang. Så de har erstattet den ene dusjen med hårvask i vask. Om de definerer det som dusj, vet jeg ikke. Men jeg gjør ikke det, og det er ikke det samme som vedtaket mitt, sier Fagerheim.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.