Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kommunen gir student reiseforbud

Av: Stine Slettås Machlar Foto: Marit Hommedal
Publisert 07.05.2015 19:34

Semesteret ved det prestisjetunge Berkeley-universitetet i USA kan være det Karina Harkestad trenger for å få jobb etter psykologistudiene. Men Bergen kommune nekter henne å ta med assistansen utenfor bygrensen – selv om det ikke koster dem noe ekstra.

Karina Harkestad (23) tar profesjonsstudiet i psykologi ved universitetet i Bergen. Selv om hun har mange baller i luften, setter hun studiene først. Prioriteringen vises i form av høye karakterer, og hun er kommet inn som utvekslingsstudent på det anerkjente universitetet Berkeley i California.

Det er bare ett problem: På grunn av en medfødt muskelsykdom er Harkestad avhengig av assistanse. I dag får hun dette organisert som mentorordning gjennom Nav i skoletiden og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på fritiden.

– Kommunen vil ikke la meg dra fordi jeg da blir utenfor kommunen i fem uker, og da vil de ikke betale assistansen min, forklarer Harkestad.

Eneste i landet

Bergen kommune har besluttet å nekte sine innbyggere å ta med assistenter ut av kommunegrensa i mer enn fem uker per år. Etter det Handikapnytt har brakt på det rene, er Bergen den eneste kommunen i landet med et slikt politisk vedtak.

Avslaget til Harkestad er begrunnet med dette. «Man har rett på tjenester fra den kommunen en til enhver tid oppholder seg i. Ordningen med BPA fra Bergen Kommune opphører ved fravær fra kommunen ut over 5 uker», heter det i avslaget.

Dette syns Harkestad blir for dumt.

– De likestiller ferie og utdanning. Jeg gjør det jo for å gjøre meg attraktiv på arbeidsmarkedet, slik jeg er blitt anbefalt å gjøre, sier hun.

Helse- og omsorgsdepartementets Prop 86. L (2013-2014) som omtaler retten til personlig assistanse, er klar på at ordningen er laget for å gi funksjonshemmede full styring over eget liv. Av preposisjonen fremgår det at BPA kan benyttes på reiser både i inn- og utland, så lenge det er innenfor arbeidsrettslige bestemmelser og innenfor de timene hver enkelt er tildelt.

Koster det samme

I Karinas tilfelle vil det ikke koste kommunen en krone mer å la henne reise enn om hun  hadde tatt semesteret i Bergen. Leverandøren av assistanse har nemlig såkalt driftskonto. Dette er en konto som dekker alle ekstrautgiftene det medfører å ha assistanse, som i dette tilfellet flybilletter og bosted for assistentene.

Likevel nekter altså kommunen henne å dra, på grunn av en femukersregel de har funnet på selv. For den aktive studenten blir det uforståelig.

– Jeg kunne forstått det om det hadde blitt dyrere for kommunen, men det er prinsippsak at ingen skal få reise. Jeg reiser for å bedre mine sjanser i arbeidsmarkedet. På grunn av min funksjonsnedsettelse, reduseres mine muligheter for jobb under studiene betraktelig. Nå får jeg ikke en gang fordelen som utveksling gir for å skille meg ut i søkerbunken hos fremtidige arbeidsgivere, sier Harkestad oppgitt.

Vil ikke uttale seg

Prosessen har pågått siden lenge før jul og Karina begynner å miste håpet. Skolepengene til Berkeley skulle egentlig vært betalt allerede, og det er mye organisering som gjenstår før hun eventuelt kan dra.

­– Jeg er midt i eksamen. Skal jeg klare den, må jeg legge dette litt på hylla, men det er veldig leit om jeg ikke får dratt. Jeg vet ikke en gang hvor mange vi eventuelt blir i Bergen til neste år. Alle er jo anbefalt å ta et semester i utlandet, sier hun og legger til:

– Men det verste er egentlig ikke at jeg ikke får dra, men at jeg ikke får valget.

Harkestad ønsker at Bergen kommune skal forklare sin avgjørelse og fritar derfor kommunen fra taushetsplikten, slik at de fritt kan kommentere saken til Handikapnytt. Til tross for dette nekter kommunen å uttale seg.

LES OGSÅ: FILMER FRIHETENS BEGRENSNINGER


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.