Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Vibeke Marøy Melstrøm med Ulobas logo i bakgrunnen.
TEST FOR KOMMUNENE: Klarer ikke kommunene å forvalte BPA-ordningen, bør staten overta, skriver Vibeke Marøy Melstrøm. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kommunene svikter funksjonshemmede under pandemien

MENINGER: Alle opplever at friheten innskrenkes under Korona-pandemien. Dessverre ser vi at funksjonshemmede rammes enda hardere enn andre, og at hvor du bor kan avgjøre om du får den assistansen du har krav på eller ikke, skriver Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i dette innlegget.

Av Vibeke Marøy Melstrøm
Publisert 30.11.2020 06:00

En fersk undersøkelse fra Helsetilsynet viser at over halvparten av funksjonshemmede har opplevd å få mindre tjenester enn før pandemien.

Om lag en tredjedel oppgir at helsen har blitt dårligere, mens nesten halvparten opplever redusert livskvalitet.

Blant de som svarte at de hadde fått mindre tjenester svarte 60 prosent i september at tilgangen på tjenester fortsatt var dårligere eller langt dårligere enn før pandemien.

Nærmere 70 prosent av de som har svart på spørreundersøkelsen, har omfattende bistand store deler av døgnet, eller de har sammensatte tjenester.

Flesteparten av de som har fått mindre tjenester, svarer at de i liten eller svært liten grad fikk medvirke når tjenestetilbudet ble endret. De ville også hatt mer informasjon.

Vi er inne i den andre runden av nasjonal nedstengning som følge av smitteøkningen. I lys av denne undersøkelsen, er det grunn til å frykte konsekvensene denne runden med nedstengning kan føre med seg.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

BPA (Borgerstyrt Personlig Assistanse) er et verktøy utviklet av og for funksjonshemmede for å fremme deltagelse og likestilling. Intensjonen er at funksjonshemmede får samme muligheter som andre til å bli aktive bidragsytere i samfunnet.

I dag forvaltes denne tjenesten av kommunene. Noen kommuner gjør det de skal, men det finnes altfor mange eksempler på at kommuner nedprioriterer ordningen.

Siden kommunene selv skal bestemme, vil det bli forskjellsbehandling ut fra der du bor.

Det at BPA er en kommunal tjeneste, skaper sårbarhet. For de som nå mister assistenter, og føler på utrygghet, er svaret strengt tatt å flytte til en annen kommune.

Det at BPA er en kommunal tjeneste, skaper sårbarhet. For de som nå mister assistenter, og føler på utrygghet, er svaret strengt tatt å flytte til en annen kommune.

Slik kan vi ikke ha det. Kommunalt selvstyre kan ikke være viktigere enn at enkeltmennesker får oppfylt sine rettigheter.

Akkurat nå deltar alle i en nasjonal dugnad. Kommunenes bidrag til dugnaden kan rett og slett være å sikre at alle innbyggere skal få mulighet til å delta og bidra.

Dette er testen på om kommunene kan forvalte BPA-ordningen. Greier de ikke det, er det ingen grunn til at vi funksjonshemmede skal tillate at kommunen hindrer oss i å få tjenester vi har rett på. Da bør staten overta i stedet.

Snart skal myndighetenes håndtering av pandemien evalueres. Allerede nå er det mulig å se for seg at alt fra hotellkonger til lærerorganisasjoner vil være kritiske.

Fra vår side har vi allerede konkludert: når det var mest nødvendig i en pandemi, sviktet mange kommuner. De som forsvarer at kommunene fortsatt skal forvalte BPA har en tøffere jobb nå enn før pandemien.

Vibeke Marøy Melstrøm
generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge SA

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.