Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nicholas Wilkinson står i Stortingets vandrehall, snakker og gestikulerer.
BEVARE TRYGGHETEN: Nicholas Wilkinson vil sikre at retten til brukerstyrt personlig assistanse og tjenester etter en individuell plan ikke blir berørt av korona-beredskap. (Foto: Gorm Kallestad, NTB)

Krever fredning av brukerstyrt personlig assistanse i korona-kampen

Regjeringen ønsker en fullmakt til å sette rettigheter til side og flytte helseressurser i kampen mot korona. SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson ber om at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ikke blir berørt.

Ivar Kvistum
Publisert 26.11.2020 09:33

Regjeringen har bedt Stortinget vedta midlertidige endringer i helseberedskapsloven som blant annet åpner muligheten for å gjøre unntak fra rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven, dersom det er nødvendig å bruke ressursene til å bekjempe koronapandemien i stedet.

Regjeringen har allerede hatt en slik mulighet, som ble vedtatt i vår, men den utløp 1. oktober.

Siden smitten har blusset opp igjen ønsker regjeringen en videreføring av unntaksbestemmelsen fram til 1. juni neste år.

I en prekær situasjon

«Departementet  mener  at  det  foreligger  en  fare for at det også etter 1. januar 2021, kan oppstå situasjoner hvor det kan være nødvendig og  forholdsmessig  å foreta enkelte tilpasninger  eller unntak fra  pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2», heter det i lovforslaget som er til behandling i Stortinget.

Retten til øyeblikkelig hjelp er ikke omfattet av unntaksbestemmelsen.

Men en tjeneste som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er blant dem som er omtalt i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 2, og som dermed  kan måtte vike midlertidig til fordel for koronabekjempelse om lovforslaget blir vedtatt i Stortinget.

«I en prekær situasjon vil det etter departementets  vurdering  kunne  være  nødvendig  å  fravike materielle   rettigheter, prosessuelle   rettigheter eller bestemmelser av organisatorisk art», heter det i forslaget.

Advarer

I en høringsuttalelse til forslaget advarer Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) mot konsekvensene.

«Vi mener at forslaget åpner for inngripen i rettigheter som ikke har betydning for kapasitet og ressurser i helse- og omsorgstjenesten», skriver NFU i høringsuttalelsen.

NFU peker på ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i denne sammenhengen. De mener forslaget også vil kunne ramme mange som har sammensatte og omfattende tjenestetilbud, etter en individuell plan.

NFU minner i uttalelsen om hva som skjedde med disse tjenestene i starten av pandemien. Mange kommuner stanset tjenestene og overlot omsorgsarbeidet til pårørende.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) støtter NFUs uttalelse.

Skal være helt sikre

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson kommer til å ta opp NFU og Safos bekymring når lovforslaget behandles i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget etter planen 10. desember.

Han er særlig opptatt av å beskytte retten til BPA.

– De som i dag har BPA, må kunne være helt sikre på at de skal få den hjelpen de trenger, sier Wilkinson til Handikapnytt.

De som i dag har BPA, må kunne være helt sikre på at de skal få den hjelpen de trenger.

SV-representanten vil derfor foreslå i komiteen at retten til BPA og regler ved særlig tyngende omsorgsarbeid ikke blir omfattet av de midlertidige endringene i helseberedskapsloven.

Wilkinson ser behovet for de midlertidige endringene i helseberedskapsloven, for å bekjempe pandemien. Men han vil likevel ha inn bestemmelsen som verner BPA og særlig tyngende omsorgsarbeid.

Redde for å miste

I likhet med NFU ser heller ikke Wilkinson hvordan det kan styrke helsevesenets kapasitet å svekke retten til BPA midlertidig.

– For meg virker det veldig rart, for de som jobber i BPA, er jo som oftest ikke helsepersonell, sier Wilkinson.

Dermed vil det ikke kunne styrke pandemiberedskapen om disse ressursene flyttes fra BPA-ordningene.

– Samtidig er folk veldig redde for å miste retten til disse tjenestene, understreker Wilkinson.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.