Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av hånd som blar i pengesedler.
SAKKER AKTERUT: Både uføretrygdede og alderspensjonister sakker akterut. Sistnevnte har tapt reell kjøpekraft de siste fire årene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Safo krever reelle forhandlinger om trygd og pensjon

Uføretrygdede sakker akterut. Alderspensjonister har tapt kjøpekraft. Nå krever Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner og Pensjonistforbundet at det igjen blir reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret.

Av Handikapnytt
Publisert 20.05.2019 14:59

(Handikapnytt og NTB:) Mandag ble kravene i trygdeoppgjøret overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Pensjonistforbundet og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) står sammen om et krav om at det igjen blir reelle forhandlinger i oppgjøret og ikke bare automatiserte justeringer, slik det har vært de senere årene.

– Bakgrunnen er at vi ser at pensjonister og trygdede sakker akterut i forhold til lønnstakere, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund og Safos representant i oppgjøret.

Safo og Pensjonistforbundet viser til at alderspensjonister har tapt reell kjøpekraft de siste fire årene som følge av måten oppgjøret foregår på.

«Dersom regjeringen ikke vil imøtekomme våre krav, risikerer vi å få et femte år på rad uten økning i kjøpekraften til pensjonistene», skriver de i kravet.

Sakker akterut

Uføretrygdede får samme prosentvise vekst som i lønnsoppgjøret. Men Arne Lein påpeker overfor Handikapnytt at denne gruppen likevel sakker akterut, blant annet fordi de ikke får del i lavtlønnstillegg som gis til arbeidstakere som tjener minst.

– Trygdeoppgjøret forholder seg heller ikke til økningen i levekostnader som er knyttet til funksjonsnedsettelser og sykdom, påpeker Arne Lein.

Et annet krav fra Safo og Pensjonistforbundet er at trygdeoppgjøret må behandles av Stortinget, slik at de folkevalgte får en mulighet til å gripe inn.

Sosial profil

Allerede ved 15-tiden tirsdag kommer svaret på kravene som ble overlevert i forbindelse med trygdeoppgjøret. Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, håper svaret innebærer at pensjonistene får tilbake retten til reelle forhandlinger, samt en inntektsvekst på linje med resten av samfunnet.

– Problemet er at ingen pensjonister kan gå i butikken og betale en annen pris enn arbeidstakere ellers. De betaler lik strømpris og har den samme egenandelen hos legen eller fysioterapeuten. I dag kan du like gjerne være pensjonist i 20–30 år. Da er det urettferdig at pensjonen reguleres annerledes enn hos dem som er i arbeid, sier han til Frifagbevegelse.

Problemet er at ingen pensjonister kan gå i butikken og betale en annen pris enn arbeidstakere ellers.

Han mener en forhandlingsrett også kunne gitt en sosial profil på oppgjøret.

– Da kunne man for eksempel hatt muligheten til både en lavlønnsprofil og en likestillingsprofil, akkurat som i det ordinære lønnsoppgjøret. Derfor burde vi få forhandlingsrett, mener pensjonistlederen.

Realnedgang

Fjoråret ble det fjerde på rad med svekket kjøpekraft for pensjonister flest. Grunnbeløpet i folketrygden økte kun med 3,47 prosent, noe som i snitt ga en realnedgang på 0,2 prosent.

Bakteppet for de svake trygdeoppgjørene de siste fire årene var en situasjon med økt arbeidsledighet, svak økonomisk vekst og etterdønninger etter oljeprissjokket, framholdt Hauglie etter fjorårets oppgjør. Samtidig lovet hun at det ville bli bedre i år.

– Når vi nå ser at økonomien går bedre, at det skapes jobber, arbeidsledigheten går ned og investeringene øker, forventer vi at pensjonene kommer til å øke i årene som kommer, sa statsråden.

Grunnen til at pensjonistene har sakket etter, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsvekst, minus 0,75 prosentpoeng.

– Ingen endringer

I samme reform ble pensjonistene fratatt forhandlingsretten de tidligere hadde over pensjoner under utbetaling. Nå har pensjonistene rett til å bli hørt før trygdeoppgjøret fastsettes, men ingen reell mulighet til å presse igjennom eventuelle krav.

Opposisjonen på Stortinget foreslo i 2017 at regjeringen burde gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges fram som en egen sak for Stortinget. Flertallet sa imidlertid nei, og Hauglie slo fast at det ikke vil bli gjort noen endringer med dagens trygdesystem.

– Det kan gi en negativ kjøpekraft i enkelte år, men heller ikke lønnstakerne har noen garanti mot at lønnsøkningen i enkelte år kan bli lavere enn prisstigningen, hevdet Hauglie i innstillingen til Stortinget.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.