Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Hanne Bjurstrøm.
CRPD-APPELL: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper Stortinget vedtar å gjøre CRPD til en del av norsk menneskerettslov. (Foto: LDO)

Likestillingsombudet med CRPD-appell til Stortinget

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ber Stortinget vedta å gjøre FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter til en del av norsk lov.

Ivar Kvistum
Publisert 24.02.2021 11:05

9. mars skal Stortinget behandle et forslag fra SV om å ta FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov, på linje med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen.

I tirsdagens innstilling fra justiskomiteen ble det klart at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter dette, mens Høyre og Fremskrittspartiet er imot.

Les mer: FLERTALLS-NEI TIL CRPD I JUSTISKOMITEEN: – NÅ ER DET OPP TIL VENSTRE

Ingen «lavstatus»-konvensjon

Nå går Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ut og legger press på Stortinget for å få vedtatt SVs forslag.

I et nyhetsbrev fra LDO som ble sendt ut tirsdag, argumenterer ombud Hanne Bjurstrøm for at det er riktig og viktig å ta CRPD inn i loven.

CRPD er ikke en «lavstatus»-konvensjon, argumenterer hun og skriver:

– CRPD er fortsatt den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lovgivning.

Så lenge denne konvensjonen ikke er tatt inn i lovverket på linje med de andre, er det i praksis lettere å sette den til side, hevder Bjurstrøm.

– Dette har videre skapt et feilaktig inntrykk av at CRPD ikke er forpliktende, noe som får store konsekvenser. Derfor må CRPD inn i norsk lov. I tillegg bør det gjøres en gjennomgang for å identifisere og endre de delene av lov og praksis som ikke stemmer godt nok overens med konvensjonen.

Viktig synlighet

Hanne Bjurstrøm mener den største gevinsten ved å ta CRPD inn, handler om synlighet.

– Denne synligheten er spesielt viktig for kommunalt ansatte, som jevnlig møter mennesker med nedsatt funksjonsevne, og behandler deres saker. Så lenge konvensjonen ikke er tatt inn i det norske lovverket, blir det i praksis lettere å sette den til side.

Så lenge konvensjonen ikke er tatt inn i det norske lovverket, blir det i praksis lettere å sette den til side.

Bjurstrøm mener respekten for CRPD er i ferd med å øke, selv om det skulle gå mot et nei til inkorporering i Stortinget. Hun roser SV og opposisjonen som har skjønt betydningen av å ta CRPD inn i menneskerettsloven.

– Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til å ikke ta flere. Det har deler av opposisjonen skjønt. Nå må regjeringspartiene følge etter, skriver Bjurstrøm i nyhetsbrevet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.