Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Geir Lippestad smilende i en døråpning inn til en møtesal.
SES I RETTEN: Advokat Geir Lippestad spår flere viktige saker for domstolene om funksjonshemmedes menneskerettigheter når CRPD blir en del av norsk lov. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Lippestad: – Vi må fortsatt presse på for å få CRPD inn i norsk lov

Advokat og politiker Geir Lippestad advarer funksjonshemmedes organisasjoner mot å ta for gitt at funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) blir tatt inn i norsk lov, bare fordi det står i en regjeringsplattform.

Ivar Kvistum
Publisert 03.12.2021 17:25

– Selv om noe står i en politisk plattform, er det ikke sikkert at det står øverst på agendaen til regjeringen. Jeg vil oppfordre alle som er opptatt av å inkorporere (CRPD), til å holde fanen høyt og saken varm, slik at det faktisk skjer.

Det sa advokat – og leder i Partiet Sentrum – på et webinar i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Rettslig betydning

Webinaret ble arrangert i anledning FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Hovedspørsmålet var hva det vil bety å få FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) omsider blir inkorporert – altså gjort til en del av – norsk lov.

Ap- og Sp-regjeringen har skrevet i sin egen Hurdalsplattform at de vil gjøre CRPD til norsk lov, noe som er en mangeårig kampsak for funksjonshemmedes organisasjoner i Norge.

Og i dag skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en kronikk er på Handikapnytt.no at arbeidet er i gang.

Les mer: VI SKAL IVARETA MENNESKERETTENE TIL PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Ikke ta noe for gitt

Men Geir Lippestad advarte mot å ta noe for gitt.

– Ikke hvil på laurbærene! FFO og andre organisasjoner må fortsette å stå på for at dette lovarbeidet blir gjennomført, sa han.

Ikke hvil på laurbærene! FFO og andre organisasjoner må fortsette å stå på for at dette lovarbeidet blir gjennomført.

Lippestad mener det også er viktig å presse på for at tilleggsprotokollen til konvensjonen må inn, slik at funksjonshemmede i Norge får en mulighet til å prøve saken sin internasjonalt for FN.

Et signal – og en begynnelse

Men hva vil det bety i praksis å få CRPD inn i loven?

Eivind Digranes fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sa at alle menneskerettslige problemer som funksjonshemmede opplever, ikke vil forsvinne over natten med CRPD i loven. Men at det vil være et viktig signal.

– Inkorporering er bare starten på å sette i gang med paradigmeskiftet, som handler om at vi går fra at funksjonshemmede blir sett på som pasienter til å bli sett som likestilte borgere, sa Digranes.

Portrettfoto av Eivind Digranes.

BARE BEGYNNELSEN: Inkorporering av CRPD løser ikke alt. Det er bare starten, sa Eivind Digranes fra Norges institusjon for menneskerettigheter. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Rettssaker beveger verden

Geir Lippestad spådde at det vil skje mye spennende i rettssalene når CRPD blir en del av norsk lov.

– Som praktiserende advokat drømmer jeg om at vi vil få flere saker om funksjonshemmedes menneskerettigheter for domstolene i Norge. Det er viktig, fordi vi ser at rettssaker i seg selv er med på å flytte jussen og perspektivene, sa han.

Som praktiserende advokat drømmer jeg om at vi vil få flere saker om funksjonshemmedes menneskerettigheter for domstolene i Norge.

Lippestad oppfordret funksjonshemmedes organisasjoner til å finne fram til prinsipielt viktige områder som kan reises for å undersøke hva CRPD vil bety. Det kan for eksempel dreie seg om brukerstyrt personlig assistanse, retten til å bo i egen bolig og vergemål.

– Ved å definere disse viktige områdene vil advokater kunne plukke saker, føre dem helt til høyesterett og internasjonalt slik at vi flytter jussen framover, sa Lippestad.

Her mener han at funkisfeltet bør lære av miljøbevegelsen og samle ressurser bak saker av prinsipiell interesse som det er viktig å få prøvd for en domstol. Det kan ikke være opp til enkeltpersoner å føre slike saker uten å ha organisasjonene i ryggen.

Utfordrer flere rettsområder

At inkorporering av CRPD i norsk lov vil å ha stor rettslig betydning er en oppfatning som ble delt av professor Kjetil Mujezinovic Larsen ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

Og selv om det ikke vil bety mye rent prinsipielt, vil det likevel ha stor praktisk betydning

Flere rettsområder vil bli påvirket, som vergemål, brukerstyrt personlig assistanse og tvangsbruk, mener han.

– Men inkorporering av CRPD vil også berøre større, generelle systemspørsmål i norsk rett, blant annet forsvarlighetskravet, det lokale selvstyre og om tjenester skal være innenfor eller utenfor helselovgivningen, sa Larsen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.