Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av voksen som holder en barnehånd.
SAMME SORG: Hvor lenge foreldre har mottatt pleiepenger i forkant, har ingen betydning for hvor mye de sørger når de mister barnet sitt, mener Løvemammaene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Løvemammaene: Regjeringen sorg-diskriminerer foreldre

Bettina Lindgren i foreldrenettverket Løvemammaene mener alle foreldre som mister barnet sitt, må få samme støtte – uansett hvor lenge de har mottatt pleiepenger i forkant.

Ivar Kvistum
Publisert 09.11.2019 13:52

Fredag ble det kjent at Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag i regjeringen for å gjeninnføre ordningen med at pleiepenge-ytelsen fortsetter også etter at et barn dør.

Ordningen forsvant ut i forbindelse med den omstridte omleggingen av pleiepengeordningen i 2017.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad serverte nyheten i en tale til partiets landsstyre.

Hvis du har hatt pleiepenger i over tre år, skal du ha rett til pleiepenger i tolv uker etter barnets død. Hvis du har hatt pleiepenger i under tre år, skal du ha rett til pleiepenger i seks uker, sa Ropstad.

Les mer: ROBSTAD: REGJERINGEN UTVIDER ODRNINGEN MED PLEIEPENGER

Glad for endring

Bettina Lindgren er aktiv i foreldrenettverket Løvemammaene, som har arbeidet aktivt for å stanse regjeringens endringer i pleiepengeordningen.

Hun er glad for at også ytelsen etter et dødsfall nå er tilbake.

– Løvemammaene har kjempet for pleiepengeordningen i to år nå, og det er godt at denne delen av ordningen ikke virker å bli en like stor kamp som det foregående, skriver hun i en kommentar på Handikapnytts Facebook-side.

Pleiepenger
  • Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade.
  • Ordningen ble utvidet til å omfatte mellom 8000 og 9000 flere foreldre. Men samtidig ble ytelsen tidsbegrenset slik at du bare ville få full kompensasjon det første året, deretter 66 prosent av tidligere inntekt. Og etter fem år ville det være slutt.
  • Nå har KrF brukt regjeringsposisjonen til å sørge for at alle de omstridte begrensningene er tilbakestilt.

– Vilkårlig grense

Men samtidig beklager hun at regjeringen fortsetter det hun kaller «sorgdiskriminering», ved at det er forskjell på ytelsen etter dødsfallet avhengig av hvor lenge foreldrene har mottatt pleiepenger.

– Det er ingen forskjell på sorgen hos en mor eller far som har mistet barnet sitt, uansett om de har hatt pleiepenger i to eller tre år, konstaterer hun.

Det er ingen forskjell på sorgen hos en mor eller far som har mistet barnet sitt, uansett om de har hatt pleiepenger i to eller tre år.

Hun mener denne grensen virker å være satt helt vilkårlig.

– Jeg kan ikke fatte og begripe hvilket argument som eventuelt måtte ligge til grunn, utdyper hun i en melding til Handikapnytt.

Forslag til Stortinget

Lindgren mener det er uklart i Ropstads kunngjøring om endringen skal gjelde alle eller bare dem som mottar 100 prosent pleiepenger.

Hun opplyser at Løvemammaene har henvendt seg til alle partier på Stortinget med et forslag om at alle foreldre på pleiepenger, uavhengig av varighet og grad, skal motta ytelsen i tre måneder etter barnets død som en overgangsordning.

– SV har lyttet. Skulle ønske regjeringen gjorde det samme, skriver Bettina Lindgren, som selv er gruppeleder for SV i kommunestyret i Sola.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.