Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Sveinung Stensland.
LETTELSE: Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) er lettet over at man endelig får orden på det som har vært en svakhet i BPA-rettigheten. (Foto: Stortinget)

Lovforslaget er klart: Snart beholder du BPA-retten etter 67 år

Nå kommer regelendringen som sikrer at du er omfattet av retten til brukerstyrt personlig assistanse etter at du fyller 67 år. Men bare om du har BPA fra før.

Ivar Kvistum
Publisert 24.04.2020 17:16

– Jeg er strålende fornøyd. Det er en stor lettelse at vi får dette på plass, sier Høyres stortingsrepresentant fra Rogaland og andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland.

Fredag ble forslaget til lovendring behandlet i statsråd, før det oversendes Stortinget for endelig behandling.

Denne endringen i Pasient- og brukerrettighetsloven vil innebære at du ikke lenger vil miste retten til brukerstyrt personlig assistanse selv om du passerer 67 år.

Urimelig svakhet

Til nå har dette nemlig vært en avgrensning i BPA-rettigheten som har ligget der siden dagens lovverk kom på plass i 2015.

– Jeg var med da vi vedtok BPA-rettigheten og mente aldersgrensen var en svakhet. Det har vært urimelig at man skal miste denne retten bare fordi man fyller 67 år, sier Stensland til Handikapnytt.

Det har vært urimelig at man skal miste denne retten bare fordi man fyller 67 år.

I saksdokumentet blir det påpekt at aldersgrensen har vært en kilde til uro hos mange:

«Selv om evalueringene kan tyde på at kommunene ikke fratar brukere BPA-ordningen ved fylte 67 år, er departementet kjent med at bekymringen knyttet til aldersvilkåret og frykten for å bli fratatt en ordning som fungerer godt, har et solid feste hos brukere av ordningen», heter det i saksframlegget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ingen inngangsbillett

Lovendringen som regjeringen går inn for, vil bare få betydning for dem som allerede har BPA før de fyller 67 år, og som har et så høyt timetall at de er omfattet av den individuelle retten til å få tjenestene organisert som BPA, altså 25 til 32 timer assistanse i uken i mer enn to år.

Endringen vil ikke omfatte dem som har hatt mindre ordninger før de fyller 67 år. Og den gir ikke rett til BPA om behovet ditt oppstår etter at du har fylt 67.

Det har kommet inn rundt 100 høringsuttalelser til forslaget. Flere tar  til orde for at rettighetsbestemmelsen må gjelde alle personer over 67 år. Med andre ord, at du også vil få rett til BPA om behovet ditt oppstår etter at du når denne alderen.

Det er særlig interesse- og brukerorganisasjonene, råd for eldre og råd for funksjonshemmede som har etterlyst en utvidelse av rettigheten til å gjelde alle over 67 år.

Fjerne utrygghet

Men det er ikke aktuelt nå, fastslår Sveinung Stensland.

– Det er i så fall et et betydelig større lerret å bleke som vi heller må se på i fortsettelsen, sier han, og mener det er viktig å glede seg over at man i hvert fall i første omgang fjerner en aldersgrense som mange har opplevd som urimelig og en kilde til utrygghet.

Det var tidligere folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) som i fjor erklærte at regjeringen ville gå inn for å fjerne aldersgrensen.

Les mer: BPA-MINISTER LISTHAUG VARSLER SLUTTEN PÅ 67-ÅRSGRENSEN

Hun forsvant med Frp ut av regjeringen, så nå er det helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som sender forslaget av gårde til Stortinget etter fredagens behandling i statsråd.

– Mange er avhengig av bistand fra en personlig assistent. Jeg ønsker at personer som har fått innvilget BPA skal ha trygghet på at de får beholde tilbudet, sier Høie i en pressemelding.

– Jeg ønsker at BPA skal være et reelt likestillingsverktøy som bidrar til at personer kan leve mest mulig aktive og selvstendige liv, legger han til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.