Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Marianne Knudsen, tatt på Universitetsplassen med masse demonstrerende mennesker i bakgrunnen.
NY STEMME FOR YTRINGSFRIHET: Marianne Knudsen, leder for Norges Handikapforbunds Ungom (NHFU), er oppnevnt som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Marianne Knudsen inn i Ytringsfrihetskommisjonen

Noe av det aller første Anette Trettebergstuen (Ap) gjorde som ny kultur- og likestillingsminister, var å sørge for at Ytringsfrihetskommisjonen får et medlem med nedsatt funksjonsevne.

Ivar Kvistum
Publisert 21.10.2021 07:55

– Jeg er veldig glad for at Marianne Knudsen har takket ja til vervet som medlem i Ytringsfrihetskommisjonen. Jeg tror at hun med sin bakgrunn og erfaring kan bringe svært viktige perspektiver inn i kommisjonens arbeid, som har manglet. Dette var det viktig for meg å ta tak i med en gang jeg ble statsråd.

Det uttaler kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en e-post til Handikapnytt.

Det var under kommisjonens møte i Trondheim onsdag at Marianne Knudsen – kjent for mange som leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) – ble presentert som nytt medlem i Ytringsfrihetskommisjonen.

Kraftig kritikk mot Raja

Det var Trettebergstuens forgjenger Abid Raja (V) som oppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen, under ledelse av Kjersti Løken Stavrum.

Men til tross for funksjonshemmede er omtalt direkte i kommisjonens mandat, og at Raja selv hevdet at «kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet» hadde han ikke funnet plass til noen som representerte denne gruppa blant de 18 utvalgsmedlemmene.

Les mer: INGEN FUNKSJONSHEMMEDE FÅR VÆRE MED OG UTREDE YTRINGSFRIHETEN

Dette måtte Abid Raja tåle kraftig kritikk for. Det ble også satt i gang en underskriftskampanje med krav om at funksjonshemmede må være representert i kommisjonen.

Nå har Anette Trettebergstuen sørget for det forgjengeren ikke gjorde: å bringe en representant med funkisperspektiv inn i kommisjonen.

Marianne Knudsen: – Mine erfaringer er viktige

Og det er en både stolt og glad Marianne Knudsen som nå tar plass rundt bordet som skal utrede ytringsfrihetens kår i Norge.

– Det er en kjempestor ære å bli vist en slik tillit. Jeg håper at mine erfaringer både som NHFU-leder og funksjonshemmet kvinne kan bli viktige i kommisjonens arbeid, sier Marianne Knudsen til Handikapnytt.

Jeg håper at mine erfaringer både som NHFU-leder og funksjonshemmet kvinne kan bli viktige i kommisjonens arbeid.

Knudsen mener det åpenbart er viktig at funksjonshemmede er direkte representert i selve kommisjonens arbeid. Det er ikke nok å trekke inn denne samfunnsgruppas erfaringer utenfra.

– Det er så mange «sannheter» om funksjonshemmede som er skapt av andre enn funksjonshemmede selv. Derfor må vi være til stede for å korrigere med våre egne sannheter. At Norges største minoritet er med i kommisjonen, er helt naturlig og nødvendig, sier hun.

Portrettfoto av Anette Trettebergstuen.

TOK GREP: Anette Trettebergstuen mener det er viktig at funksjonshemmede er representert når ytringsfriheten utredes. (Foto: NTB Kommunikasjon , Statsministerens kontor)

Særegne utfordringer

Statsråd Anette Trettebergstuen sier noe av det samme:

– Det første innspillsmøtet kommisjonen hadde, var om ytringsfrihet for mennesker med funksjonsnedsettelse. Så kommisjonen har vist at de er opptatt av dette. Nå blir dette perspektivet ytterligere styrket. Kommisjonen har blant annet som oppdrag å foreslå tiltak for å fremme bred deltakelse i det offentlige ordskiftet. Her har personer med funksjonsnedsettelser helt særegne utfordringer som skiller seg fra det andre minoritetsgrupper opplever, skriver Trettebergstuen til Handikapnytt.

De utfordringene folk med funksjonsnedsettelse møter i hverdagen har ikke bare praktiske konsekvenser, de har også konsekvenser for muligheten til deltakelse i offentlig debatt og samfunnsliv mer generelt.

Trusler mot ytringsfriheten

Marianne Knudsen peker på flere konkrete forhold som utfordrer, truer og innskrenker funksjonshemmedes ytringsfrihet.

– En av tre funksjonshemmede opplever å bli utsatt for hatefulle ytringer, noe som kan holde folk tilbake fra å ytre seg. Vi mangler også likeverdig mulighet til å delta på samfunnets ulike arenaer for å bruke ytringsfriheten. Kravene om universell utforming av all informasjon er ikke tydelige nok, og konsekvensene for å bryte slike krav er ikke store nok, sier hun.

Og fortsetter:

– Og så vet vi at mange funksjonshemmede er redde for å si det de mener til kommuner og andre tjenesteytere fordi de frykter represalier. Det gjelder ikke minst dem som søker brukerstyrt personlig assistanse, sier Marianne Knudsen.

Les mer om funksjonshemmedes ytringsfrihet: KOMMUNEN: GÅR DERE TIL MEDIA, RISIKERER DERE Å MISTE HJELPEN TIL BARNET

Anette Trettebergstuen sier:

– De utfordringene folk med funksjonsnedsettelse møter i hverdagen har ikke bare praktiske konsekvenser, de har også konsekvenser for muligheten til deltakelse i offentlig debatt og samfunnsliv mer generelt. Dette er det viktig at kommisjonen ser på.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.