Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portretter av Grande og Andersen
VIL HA FORTGANG: Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande deler bekymringen til SVs Karin Andersen (innfelt) om at det tar for lang tid å finne bostedskommuner til flyktninger med nedsatt funksjonsevne. (Foto: Jo Straube, Venstre og Ivar Kvistum Handikapnytt)

Mener funksjonshemmede flyktninger venter for lenge i mottak

En flyktningfamilie fra Irak med tre multifunksjonshemmede barn har ventet i over to år på å bli tildelt en bostedskommune. Det er for lenge, mener både integreringsminister Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Ivar Kvistum
Publisert 05.03.2020 13:45

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) for å høre hva hun vil gjøre for å få fortgang i bosettingen av flyktninger ned funksjonsnedsettelser.

Bakgrunnen for spørsmålet var en familie fra Irak som fikk oppholdstillatelse i Norge tidlig i desember 2017, men som ennå ikke er bosatt i en kommune.

Foreldrene bor fortsatt på Sjøvegan asylmottak, mens de tre multifunksjonshemmede barna deres bor i det som nå er Senja kommune.

Kompenserer?

Ifølge Andersens spørsmål har de ventet på felles bostedskommune i over to år, og ingen kommuner har så langt sagt ja til å bosette dem.

«Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at personer med store funksjonsnedsettelser og store helseutfordringer blir bosatt, og vil regjeringen vurdere endringer i integreringsordningen eller i kommunenes inntektssystem som kompenserer for varige utgifter slik at bosetting for flyktninger med store helseutfordringer blir bosatt raskt?» spør Andersen.

Uheldig

Trine Skei Grande har ansvar for regjeringens integreringspolitikk. I sitt svar innrømmer at bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne noen ganger tar for lang tid.

Hun opplyser at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet arbeider med å finne ut hvordan det kan gå fortere.

«Jeg er enig med representanten Andersen i at ventetiden i mottak noen ganger blir for lang, og det er uheldig. Eksemplet representanten Andersen begrunner spørsmålet med, er noe vi ikke ønsker. Det er dessverre flere eksempler på lang ventetid, men jeg vet at IMDi arbeider målrettet for å få bosatt flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker så raskt som mulig», skriver Grande i sitt svar.

Ekstra tilskudd i fem år – ikke lenger

Hun viser til at kommunene kan få ekstra tilskudd på inntil 1,361 millioner kroner per år i inntil fem år for å bosette flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker.

Men hun kommer ikke Andersen i møte når det gjelder spørsmålet om å kompensere for varige utgifter lenger enn det:

«Etter fem år legger jeg til grunn at flyktninger mottar tjenester på linje med andre innbyggere, uten særskilt finansiering av staten», påpeker Grande.

Av de 4822 flyktningene som ble bosatt i 2019, ble 95 prosent bosatt innen seks måneder.

«Det er god måloppnåelse, når vi sammenligner med tidligere år», skriver Grande.

Statsråden viser til at kommunene noen ganger trenger tid til å skaffe bolig og legge til rette tjenester for flyktninger med funksjonsnedsettelser.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.