Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett foto av Ine Eriksen Søreide.
MÅ LYTTE OG SVARE: Nå er det utenriksminister Ine Eriksen Søreides tur til å måtte ta imot kritikk fra FN for norske menneskerettsbrudd som blant annet rammer funksjonshemmede. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)

Mer FN-kritikk til Norge for brudd på menneskerettighetene

Tidligere denne våren fikk Norge kritikk i FN for systematiske brudd på funksjonshemmedes rettigheter. Mandag er det klart for en ny runde FN-kritikk.

Handikapnytt
Publisert 05.05.2019 21:55

(NTB:) Det var i slutten av mars at Norge møtte for FN komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Norske myndigheter måtte tåle kritikk for flere forhold, blant annet at konvensjonen ennå ikke er gjort til den del av norsk menneskerettslovgivning.

Komiteens hovedkonklusjon er at norsk politikk og praksis innebærer at funksjonshemmedes rettigheter ikke oppfylles til fulle.

Les mer her: FN: FUNKSJONSHEMMEDE I NORGE HAR LAVERE STATUS ENN ANDRE

Ny komite – mer kritikk

Norge vil igjen bli gjenstand for kritikk når utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mandag 6. mai skal redegjøre for FN menneskerettighetsråd om hvordan Norge ivaretar menneskerettighetene.

Behandlingen av mindreårige asylsøkere, psykiatripasienter og den juridiske definisjonen av voldtekt er noen av hovedpunktene under høringen mandag 6. mai.

– I en tid med sterkt press mot menneskerettighetene og multilateralt samarbeid, er det viktig å slutte opp om høringene i FNs menneskerettighetsråd. Ingen land er utlært om menneskerettighetene og jeg forventer at vi får nyttige innspill, sier utenriksminister Eriksen Søreide i en pressemelding.

Hun vil redegjøre for Norges egen rapport , samt lytte til innspill fra FN og en rekke norske organisasjoner.

Kritisert

Siden opprettelsen av rådet i 2008 har alle medlemsland i FN vært gjenstand for høringer hvert fjerde til femte år. Disse høringene kalles Universal Periodic Review (UPR). Hovedformålet er å sikre at landene ivaretar sine menneskerettighetsforpliktelser.

Til tross for at menneskerettighetssituasjonen ansees som relativt bra, har Norge blitt kritisert for flere forhold under de to foregående høringene.

Kritikken har blant annet gått ut på måten vi behandler funksjonshemmede og mindreårige asylsøkere, bruken av tvang i psykiatrien og mangelfull klagerett for barn til FN.

– UPR er en viktig mekanisme for å holde alle verdens land ansvarlig for menneskerettighetssituasjonen – det gjelder også Norge. Mottaksforholdene for mindreårige asylsøkere og kontrollrutiner for bruk av tvang i psykiatrien her hjemme må bli mye bedre, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Iverksatt tiltak

Medlemslandene mottar en rekke anbefalinger under høringene, og bestemmer selv hvilke de vil godta. Forrige gang fikk Norge 203 anbefalinger, hvor 150 ble fullstendig godtatt og 23 delvis godtatt.

116 anbefalinger er gjennomført, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa under rapportfremleggelsen i februar at Norge har iverksatt flere tiltak. Det gjelder blant annet vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, og de nasjonale klageordningene for barn.

Mandagens høring vil vise om Norge godtar anbefalingen som ble i 2014. Den gang godtok ikke Norge anbefalingen om å la barnevernet få ansvar for alle mindreårige asylsøkere. Ifølge FNs barnekonvensjon er alle under 18 år barn, men i Norge blir kun barn under 15 år tatt hånd om av barnevernet.

Den omfattende bruken av isolat under varetektsfengsling og tvang i psykiatrien, som Norge har blitt kritisert for en rekke ganger, vil også bli tatt opp.

En annen anbefaling vil være å stramme inn den juridiske definisjonen av voldtekt, slik at voldtekt er sex uten samtykke.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.