Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De to på rullestolplatting med naturen i bakgrunnen.
NATURSKJØNT. Sjunkhatten folkehøgskole vil gi et helt nytt tilbud til ungdom, samtidig som det styrker både lokale arbeidsplasser og kompetansen ved Valnesfjord Helsesportssenter, mener Fauske-ordfører Marlen Rendall Berg (t.h.) og avdelingleder ved VHSS,Tine-Lise Larsen Solhaug. (Foto: Vera Isachsen)

Nekter å gi opp etter 11 års kamp for universelt utformet folkehøgskole

– Dette er for viktig til at vi gir opp, fastslår Fauske-ordfører Marlen Rendall Berg. Men regjeringspartiene har løpt fra løftet om å gjøre barrierefrie Sjunkhatten folkehøgskole til virkelighet.

Vera Isachsen
Publisert 07.09.2023 17:55

– Det er uvanlig å jobbe for en sak som så mange er enige om, uten at vi har fått finansiering, sier Fauske-ordføreren fra Senterpartiet, som ikke har mistet håpet om å komme i mål.

Hun er leder for styringsgruppa som arbeider med å få Sjunkhatten folkehøgskole over den siste kneika.

– Vi har konseptet klart, tomta er avsatt og ferdig regulert, vi har hatt brukermedvirkning – til og med linjene vi skal tilby elevene er planlagt, sier Rendall Berg.

Krever helt nytt bygg

Det som gjenstår, er siste del av forprosjektet. Får de det på plass, er de klare til å sende det ut på anbud til aktuelle entreprenører og dermed få et grunnlag sånn at Stortinget kan ta en endelig avgjørelse om nybygg eller ei.

Her er det nemlig ikke snakk om å gjenbruke en forlatt forsvarsbygning og bygge om til folkehøgskole. Sjunkhatten folkehøgskole skal – om den blir en realitet – holde til i flunkende nye lokaler, der alt skal være gjennomtenkt i forhold til universell utforming.

– Alt skal være universelt utformet, men her skal vi ha tenkt enda lengre. Målet er at alle fra start skal kunne bruke skolebygningene, uten at enkelte ungdommer må be om tilpasninger, sier Rendall Berg.

Alt skal være universelt utformet, men her skal vi ha tenkt enda lengre. Målet er at alle fra start skal kunne bruke skolebygningene, uten at enkelte ungdommer må be om tilpasninger.

E-sport og friluftsliv

Sjunkhatten folkehøgskole skal likevel ikke være en skole kun for elever med funksjonsnedsettelse. Under planleggingen har de tatt utgangspunkt i noen av de mest populære folkehøgskolelinjene, som frilutsliv, e-sport og ledelse.

På den måten håper de å skape interesse hos alle som tenker seg et år på folkehøgskole, uavhengig av funksjonsnivå.

Tomta til folkehøgskolen er plassert noen steinkast unna Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), der også Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er lokalisert.

Rendall Berg viser fram tomta.

ALT ER KLART. – Denne tomta er satt av og regulert, viser Marlen Rendall Berg. Men pengene mangler fortsatt, etter 11 års arbeid. (Foto: Vera Isachsen)

Samspill med helsesportssenteret

– Opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole vil styrke vår posisjon og gjøre tilbudet her enda bedre. Vi vil også kunne dele på kompetansen, mener avdelingsleder på VHSS, Tine-Lise Larsen Solhaug.

– Og ungdommer som trenger aktivitetsutstyr for å gå på for eksempel friluftslivlinja, vil i forkant kunne søke på et opphold på helsesportssenteret for å få tilpasset det de trenger, supplerer Marlen Rendall Berg, som mener at de tar et samfunnsansvar ved å planlegge denne typen folkehøgskole.

– Året på Sjunkhatten folkehøgskole kan være ei bru over i utdanning eller arbeid, mener hun.

Året på Sjunkhatten folkehøgskole kan være ei bru over i utdanning eller arbeid.

Politikerløfte i 2021

Men så var det dette med økonomien. På fjorårets statsbudsjett falt prosjektet helt ut av statsbudsjettet, til tross for godord fra Rendall Bergs partikollega og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum og et rimelig konkret løfte fra fiskeriminister og nordlending Bjørnar Skjæran.

I en video i forkant av forrige stortingsvalg, slo sistnevnte fast følgende:

«Sjunkhatten folkehøgskole er et kjempespennende prosjekt som vi bare må ha på plass. Nå har Høyreregjeringen sittet på det i åtte år og de har brukt sin siste sjanse. Med Arbeiderparti-ledet regjering skal vi ta tak i prosjektet, og vi er bare nødt til å få det realisert.»

Så enkelt er det ikke, slår Skjærans partikollega i utdanningskomiteen, Øystein Mathisen, fast nå:

– Man har tenkt veldig helhetlig og bra om hvordan de skal lage en folkehøgskole der fysiske barrierer er fjernet, starter han.

Portrett.

USIKKER. Øystein Mathisen er representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og mener Sjunkhatten bør realiseres. Men finansieringsplanen er han mer skeptisk til. (Foto: Stortinget)

Dyr løsning

Men: Utfordringen er måten Fauske kommune ønsker å finansiere dette på. 

– Mens andre folkehøgskoler ber om midler til drift, ber Sjunkhatten også om finansiering av et helt nytt bygg. Det gjør terskelen for å få midler mye høyere, sier Mathisen.

Han legger til at det jo heller ikke er noen billigvariant av et bygg de går for. Konsulentselskapet Marstrand AS beregnet kostnadsrammen til 251 millioner kroner i januar 2022.

Samtidig forstår Mathisen hvorfor folkehøgskolen i Valnesfjord er avhengig av å bygge nytt, ettersom det er vanskelig å få barrierefrie lokaler ved å bygge om noe gammelt.

Støtte fra NOU-rapport

Bare én folkehøgskole har tidligere fått en stor del av byggekostnadene finansiert av Staten, og det var folkehøgskolen på Svalbard, men her kom det også inn utenrikspolitiske hensyn. 

Som representant for Nordlandsbenken på Stortinget jobber Øystein Mathisen for at Sjunkhatten skal bli en realitet. Men det er stor usikkerhet om hva som vil bli resultatet.

– Foreløpig har vi ikke klart å overtale mange nok til å prioritere dette, sier han og viser også til den ferske NOU-rapporten Et år for alle. Der er ett av poengene å få en mer planmessig styring over opprettelse og finansiering av folkehøgskolene.

Samtidig peker rapporten på at funksjonshemmede er en gruppe som er dårlig representert som elever ved eksisterende folkehøgskoler.

Oversiktsbilde som viser VHSS i fjellandskapet.

NÆRHET. Folkehøgskolen er planlagt bygget et drøyt steinkast fra Valnesfjord Helsesportssenter for å nyte godt av kompetanse og utstyr de har der. (Foto: Vera Isachsen)

Gir seg ikke

– Det gjør at dette er et så godt prosjekt, som vi fortsatt bruker tid på, sier Øystein Mathisen.

Siste del av forprosjektet er så langt delvis finansiert. Når resten av disse pengene er på plass, jobber styringsgruppa mot å få investeringstilskudd inn i revidert nasjonalbudsjett eller på statsbudsjettet for 2025.

– Vi gir ikke opp dette. Vi mener at kommunen med Sjunkhatten folkehøgskole tar et ansvar som hele storsamfunnet vil tjene på, sier Marlen Rendall Berg.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.