Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjon av Sjunkhatten folkehøgskole
ILLUSTRASJON: Slik håper Fauske kommune at Sjunkhatten folkehøgskole en gang i fremtiden skal ha en arkitektur som er universell utformet og som går i et med naturen. (Illustrasjonsfoto: Fauske kommune)

Politisk nei til inkluderende folkehøgskole

I Fauske kommune har det i flere år vært satt av både penger og tomt til en ny, inkluderende og universelt utformet folkehøgskole, men uten eget tilskudd fra staten blir det med planene.

Stine Slettås Machlar
Publisert 17.12.2020 12:43

– Vår ambisjon er en reelt universelt utformet folkehøgskole, altså en skole som bruker arkitekturen på grensesprengende måter for å bryte ned barrierer sånn at det er fysiske rammer som inkluderer alle, sier prosjektleder Mathilde Winther.

Tanken om å bygge en folkehøgskole ved Valnesfjord Helsesportssenter kom allerede for 10 år siden og for 8 år siden begynte planlegging av skolen for alle.

– Vi vil at Sjunkhatten folkehøgskole skal være en ordinær folkehøgskole for alle med en bredde av linjetilbud slik at det skal være muligheter til å finne noe man interesserer seg for. Samtidig skal rammene gjøres tilgjengelig sånn at det ikke skal være et hinder for noen i å søke.

Selv om det i dag er et tilbud til mennesker med tilretteleggingsbehov på andre folkehøyskoler, mener prosjektlederen at Sjunkhatten vil bli noe annet.

Ønsker å være et forbilde

– Det finnes folkehøyskoler i dag som er universell utformet, men om man henvender seg til folkehøyskoler og sier at man har en funksjonshemming blir man oftest tilbudt et linjetilbud med botrening.  Vi ønsker derimot å etablere en folkehøyskole som skal være et forbilde innenfor likestilling, både i arkitektur og linjetilbud.

– Vår ambisjon er å bruke arkitektur for å bryte ned barrierer mellom mennesker. Slik at elevene kan gjøre det man skal gjøre når man er på folkehøgskole, som å søke innover i oss selv, bli kjent med andre og være en del av et fellesskap, sier Winther.

Tilskudd basert på gamle bygg

Det er her finansieringsproblemet kommer inn. Med dagens tilskuddsrammer for folkehøgskoler er det i folkehøgskolens tilskuddsmodell mulig med et låneopptak på 45 millioner kroner.

– Folkehøgskole-tilskuddet som gis i dag er basert på at man tar i bruk gamle bygg og starter opp i det man har. Det sier seg selv at det ikke alltid er like tilgjengelig for alle da, dessverre. Vår ambisjon som vi ikke vil gå på kompromiss med er å etablere en skole reelt universelt utformet. Det handler ikke bare om snusirkler og heiser, men om så mye mer, forklarer Winther.

Vært på statsbudsjettet i tre år

For å kunne nå ambisjonen må Sjunkhatten folkehøgskole bygges fra bunn. Kostnaden av dette er beregnet å være 189 millioner.

– Sjunkhatten folkehøgskole har ligget inne i statsbudsjettet i tre år nå, med midler til forberedelse av oppstart, men regjeringen følger ikke på med investeringstilskudd til bygg til tross for at dette alltid har vært et åpent kommunisert behov også når vi fikk innvilget tilskudd til forberedelse av oppstart.

– Hadde vi gått på kompromiss med bygningsmassen hadde vi kanskje vært i drift nå, men da er jo hele poenget med Sjunkhatten borte. Det finnes heller ikke egnede bygg å starte i område da de allerede er i bruk, sier Winther.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Lokasjonen er nøkkelen

Å endre lokasjon for skolen er heller ikke mulig.

– Mye av grunnen til at vi tenker en sånn skole er mulig er nettopp området den skal ligge i. Her har Valnesfjord Helsesportssenter som er vant til å tilrettelegge både hjelpemidler og aktivitet, slik att hjelpemidler kan være klare til eleven starter.

– I tillegg skal skolen ligge rett ved inngangen til barn- og unges nasjonalpark. Her har man over 40 år gått langt i å tilrettelegge, så mye som man kan i et vernet naturområde, for å ha en universell tilgang til uberørt natur. Det er også noe skolens elever vil dra nytte av, slår Winther fast.

– Vi må fjerne barrierene for elevene

Prosjektlederen peker på at et folkehøgskoleår er viktig for mange ungdommer.

– Vi ønsker å bruke arkitektur for å bryte ned barrierer mellom mennesker slik at elevene kan gjøre det man skal gjøre når man er på folkehøgskole, som er å søke innover i oss selv, bli kjent med andre og være en del av et fellesskap.

– Det skulle bare mangle at overgangsfasen som er så viktig for ungdommen blir tilgjengelig for alle, sier Winter.

I tillegg tror hun at det ikke alltid skal så mye til for å inkludere.

– Det kan i utgangspunktet være små tilretteleggingsbehov, men hvis det ikke er tilrettelagt for det blir det en for stor barriere for den enkelte ungdommen, sier Winther.

Derfor mener prosjektlederen at folkehøyskolen må ligge i forkant for elevens behov.

– Når vi har tenkt igjennom ting på forhånd, har jobbet med bredden av løsninger og gjort utfordringene sømløse, så klarer vi å gjøre det på en ny måte sånn at alle elevene på Sjunkhatten folkehøgskole har like muligheter til å delta på alt.

Har bred støtte

Fauske kommune drifter prosjektets planlegging og har satt av tomt og penger i flere år, i tillegg har de samarbeidet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Valnesfjord Helsesportssenter i planleggingen.  Flere idrettsforbund stiller seg også bak siden skolen ønsker å lage et tilbud for paraidrett.

Senterpartiet har i sitt alternative statsbudsjett et forslag om å bevilge fem millioner kroner til folkehøgskoler utover regjeringens forslag i proposisjonen. Prosjektlederen håper de vil få gjennomslag og at planene for Sjunkhatten snart kan settes ut i livet.

– Vi har det meste på plass for å drifte en god skole, men vi mangler pengene. Folkehøgskole er ikke et inntjeningsprosjekt, så vi må ha statlig finansiering til etablering.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.