Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Velger putter stemmekonvolutt i stemmeurne. Person i valglavlukke i bakgrunnen.
FORSERER ENDRING: Snart vil du trolig kunne bestemme hvem som skal assistere deg i valgavlukket uten at en valgfunksjonær og så må være med inn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Neste stortingsvalg kan du trolig få velge assistent selv

I dag sendte regjeringen på høring et forslag til endring i valgloven som blant annet vil gi personer med funksjonsnedsettelse lov til å stemme uten bistand fra andre enn sin egen, selvvalgte assistent.

Ivar Kvistum
Publisert 29.06.2020 18:15

I slutten av mai la valglovutvalget fram sin innstilling med forslag til endringer i lovene som bestemmer hvordan kommune- og stortingsvalg skal gjennomføres i Norge.

Les mer: VIL GI DEG LOV TIL Å VÆRE ALENE MED ASSISTENTEN DIN I STEMMEAVLUKKET

Og allerede en måned etter sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring forslag til flere lovendringer.

Velge egen assistent

Et av dem er å gi funksjonshemmede en rett til å få assistanse av hvem man selv vil, uten at også en valgfunksjonær er med i avlukket.

«Departementet foreslår å endre valgloven, slik at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan peke ut en hjelper som skal bistå vedkommende uten at en valgfunksjonær er til stede i valgavlukket», skriver departementet i en nyhetsmelding.

Endring i ekspressfart

Velgere kan også få assistanse fra en valgfunksjonær dersom han eller hun ønsker det, ifølge forslaget.

Endringen foreslås også å gjelde for sametingsvalget.

En helt ny valglov som blir vedtatt på bakgrunn av valglovutvalgets utredning, vil ikke bli tatt i bruk før ved stortingsvalget i 2025. Men akkurat denne bestemmelsen vil regjeringen sørge for å få på plass allerede ved stortingsvalget i 2021.

Flere har protestert

Reglene i dag sier at en valgfunksjonær også må være med inn i avlukket, i tillegg til den stemmeberettigedes egen assistent.

Dette har flere protestert mot. En av dem var Monica Salvanes fra Karmøy i Rogaland, som klagde til staten etter kommunevalget i fjor.

Nå får hun altså støtte, ikke bare fra valglovutvalget, men også fra regjeringen.

«Reglane om rett til assistanse ved stemmegivinga har ved fleire anledningar blitt praktiserte feil. Departementet er dermed einig med utvalet i at det er behov for å forenkle desse reglane. Veljarar som ikkje har ei funksjonsnedsetting som inneber at dei ikkje kan stemme aleine, bør, slik utvalet foreslår, få rettleiing utan at ein stemmemottakar eller valfunksjonær er til stades i stemmeavlukket medan veljaren gjer sine val», heter det i høringsnotatet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I tråd med FN-konvensjonen

I notatet viser departementet til funksjonshemmedes menneskerettigheter, slik de framkommer i FN-konvensjonen CRPD:

«Departementet meiner forslaget er i tråd med FN sin konvensjon om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne artikkel 29 bokstav a», heter det.

Fristen for å komme med høringsinnspill til forslaget er satt til 30. september.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.