Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Vinterbilde av universitetsbygningen om kvelden
INKLUDERING OG LIKESTILLING: Ambassadørprogrammet ved NTNU skal sørge for at studentenes egne erfaringer og behov løftes fram. Bildet viser den gamle universitetsbygningen på Gløshaugen i Trondheim. (Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info)

NTNU gir funksjonshemmede studenter mulighet til å forme universitetet

Studenter med funksjonsnedsettelse møter mange barrierer. I et nytt ambassadørprogram vil universitetet NTNU i Trondheim bruke deres spesialkompetanse for å fjerne hindringene.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 13.01.2021 11:31

Dette semesteret rekrutterer Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) studenter med funksjonsnedsettelser til å bli med i et ambassadørprogram.

Målet er å styrke deltakelse og inkludering for funksjonshemmede studenter.

Alle NTNU-studenter mottar i disse dager e-post om programmet.

Ambassadørprogrammet skal skapes av og for studenter med funksjonsnedsettelse, forklarer Anita Blakstad Bjørnerås, ph.d-kandidat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Nyskapende prosjekt

Gjennom å samle, synliggjøre og dele kunnskap om det som fungerer godt og det som ikke fungerer, blir ambassadørene en ressurs om skal bidra til å bedre studieforholdene for seg selv og andre studenter med funksjonsnedsettelse.   

Ambassadørprogrammet er del av forskningsprosjektet Inkludering i høyere utdanning, og er et samarbeid mellom Institutt for psykisk helse og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 

Prosjektet er nyskapende. Det er støttet av Norges forskningsråd og er plassert i en såkalt innovasjonskategori. 

– Studentene skal spille en sentral og aktiv rolle i et initiativ som handler om dem selv. Som ambassadør er du en representant for noe, sier Bjørnerås.

– Studenter med funksjonsnedsettelse har en spesialkompetanse. Mange sitter på viktige erfaringer, både om det som ikke fungerer og om det som fungerer, og den kompetansen er det viktig å løfte fram slik at utdanningsinstitusjonen og andre studenter blir klar over den og at den kan være en styrke på vei gjennom utdanningen, sier hun.

Studenter med funksjonsnedsettelse har en spesialkompetanse. Mange sitter på viktige erfaringer, både om det som ikke fungerer og om det som fungerer.

Utfordringer i høyere utdanning

Forskerne håper at ambassadørprogrammet skal være godt synlig for framtidige NTNU-studenter, og at studenter med funksjonsnedsettelser skal bli møtt, hørt og sett på en bedre måte enn mange blir i dag. 

For bakteppet er dette: Høyere utdanning er viktig for jobbdeltakelse – og enda viktigere for de som har en funksjonsnedsettelse.

Samtidig opplever hver femte student med funksjonsnedsettelse at støtten de får gjennom hjelpeapparatet og utdanningsinstitusjonene ikke er tilstrekkelig. Mange greier ikke å fullføre studiene. 

– Det er lett å tenke at personer med funksjonsnedsettelse har lik tilgang til utdanning som andre. Men mange som starter med høyere utdanning opplever utfordringer som fysiske, pedagogiske, psykososiale og/eller organisatoriske hindringer, sier ph.d-kandidaten.

– Utdanningsinstitusjonene rapporterer om vansker med å tilpasse læringsmiljøet til en voksende gruppe studenter med funksjonsnedsettelser. Selv om det finnes tilretteleggingstjenester og muligheter for tilrettelegging i studiene, er ikke dette alene nok til å møte behovet for en inkluderende utdanning. Barrierene er så mange og så komplekse. Studenter med funksjonsnedsettelse er mindre representert i høyere utdanning, og de har større risiko for å falle av underveis. Det er bekymringsfullt.

Portrettfoto av Anita Bjørnerås.

NYSKAPENDE PROSJEKT: Ph.d-kandidat Anita Blakstad Bjørnerås ved NTNU er ansvarlig for Ambassadørprogrammet som er en del av forskningsprosjektet Inkludering i høyere utdanning. (Foto: Privat)

Styrket inn i arbeidslivet 

Barrierene fortsetter på vei inn i yrkeslivet. Statistikken viser at stadig flere yngre mennesker med funksjonsnedsettelser er uten arbeid. 

– Derfor vil programmet både skape en god vei gjennom utdanningen og bidra som en ressurs på vei inn i arbeidslivet, poengterer Bjørnerås.

Forskerne ønsker å rekruttere ti ambassadører, og ser for seg at de må rekruttere kontinuerlig. Noen fullfører utdannelsen sin, andre slutter, og vilkår endres.

Når de ti er på plass tidlig i dette semesteret, begynner arbeidet med å finne gode ideer og måter å samle og synliggjøre erfaring på.

Mange synes for eksempel at det er lite kunnskap blant studiekonsulentene om behovene studenter med funksjonsnedsettelse har. Kanskje har man lyst til å holde foredrag for lærere og konsulenter? Kanskje ambassadørene vil lage video for å vise hvordan hverdagen er?

Studentene kommer til å utvikle ferdigheter som også blir nyttig som jobbsøkere.

– Studentene kommer til å utvikle ferdigheter som også blir nyttig som jobbsøkere, påpeker Bjørnerås, som ser fram til åtte møter med studentene gjennom vårsemesteret.

– Dette er en samskapelsesprosess, sier hun.

Ambassadørprogrammet
  • I 2019 fikk NTNU støtte av Norges forskningsråd til forskningsprosjektet
  • Inkludering i høyre utdanning, som er et samarbeid mellom Institutt for psykisk helse og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.
  • Prosjektet er treårig, og inkluderer to Ph.d.- og et postdoktorprosjekt.
  • Ambassadørprogrammet er en del av forskningsprosjektet, og skal skapes av og for studenter med funksjonsnedsettelse.
  • Studenter som blir ambassadører, skal delta som veiledere for studenter med funksjonsnedsettelse.
  • Gjennom å samle, synliggjøre og dele kunnskap om det som fungerer godt og det som ikke fungerer, blir ambassadørene en ressurs om skal bidra til bedre kvalitet og tilgjengelighet for studenter med funksjonsnedsettelse i høyere utdanning og ut i arbeidslivet.

Også til bruk ved andre studiesteder

Koronarestriksjoner legger en demper på det sosiale gevinsten, for de første møtene vil kun bli digitale. Men Bjørnerås håper det skal bli mulighet for også å nyte godt av engasjementet sosialt ved forhåpentlig å kunne møtes fysisk utover våren. 

På dette stadiet er programmet fremdeles et forskningsprosjekt. Men framover skal det implementeres og leve videre etter at prosjektet er slutt, forklarer Bjørnerås.

Fra studiestart til høsten skal ambassadørene prøve ut ideene og få brukt seg selv og synliggjort det de tenker er viktig å formidle. Målet er også at andre universiteter skal kunne høste godt av erfaringene som gjøres og ta programmet i bruk.

Et engasjement med mening

– Studenter som har en funksjonsnedsettelse er ofte ekstra presset på tid. Får de tid til å være ambassadører?

– Vi har tenkt på det, og vi håper og tror og har som mål at det ikke skal oppleves som en ekstra belastning, men at man skal oppleve å få energi og at det er meningsfylt å bidra. 

Bjørnerås påpeker at det er viktig med god informasjon i forkant så studentene kan ta en godt fundert avgjørelse. De som bidrar som ambassadører, velger også å bidra på ulike nivåer. 

– Vi forventer ikke at de skal stille opp på alt. For noen er det passe å delta på noe. Vi håper uansett at dette kan bli et sosialt fellesskap som oppleves verdifullt. Ikke en jobb. 

Er du NTNU-student i Trondheim og interessert i å bidra i ambassadørprogrammet? Ta kontakt med ph.d-kandidat Anita Blakstad Bjørnerås på telefon 478 31 032 eller på e-post anita.b.bjorneras@ntnu.no

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.