Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Marthe Scharning Lund.
VARSLER BEDRE BPA: Marthe Scharning Lund (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. (Foto: Sturlason)

Oslo skal ha en BPA-ordning som fremmer likestilling

MENINGER: Vi skal sikre større likhet i hvordan bydelene praktiserer brukerstyrt personlig assistanse, skriver Oslos helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) i dette innlegget.

Marthe Scharning Lund
Publisert 08.03.2023 19:21

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Du som trenger kommunens hjelp skal få likeverdige tjenester av samme gode kvalitet, uavhengig av hvor du bor i byen og hvem du møter. Undersøkelser viser at dette ikke alltid er tilfelle. Det gjør byrådet noe med.

Alle Oslos bydeler tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og i Oslo er det er 620 personer som bruker BPA. Rapporter fra Ernst & Young og Kommunerevisjonen viser at det er for store forskjeller i praktiseringen av ordningen.  Vi tar på alvor at det er forskjeller mellom bydelene i praktiseringen av BPA.

Vi tar på alvor at det er forskjeller mellom bydelene i praktiseringen av BPA.

Et av byrådets mål for helse- og omsorgssektoren i Oslo er likeverdige, sammenhengende og tilgjengelige tjenester.

For BPA er det behov for et langsiktig forbedringsarbeid på systemnivå, både når det gjelder kompetanse og opplæring, standardisering og kvalitetsforbedring, brukermedvirkning og brukerperspektivet, likebehandling og saksbehandlingsprosessen, samarbeid og samhandling, kontraktsoppfølging og datafremstilling.

Jeg vil derfor legge frem en sak for bystyret i løpet av våren, som skal sikre større likhet i bydelenes praktisering av BPA. Saken vil se på hvordan bydelene skal kompenseres for store utgifter, og vurderinger rundt å sentralisere en BPA-ordning i Oslo kommune.

Vi har kartlegginger som viser at det er flere forbedringspunkter, og at kompetansen om ordningen må styrkes. Tiltak for en likere praktisering i bydelene er allerede igangsatt.

Vi har kartlegginger som viser at det er flere forbedringspunkter, og at kompetansen om ordningen må styrkes.

I 2021 ble Norges offentlige utredning (NOU) «Selvstyrt er velstyrt» lagt fram. I den adresseres en rekke prinsipielle problemstillinger om fremtidens BPA- ordning. Saken ligger til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bystyresaken vi skal legge fram adresserer derfor de forholdene vi kan gjøre noe med her hos oss, mens vi venter på hvordan NOUen skal følges opp.

Jeg mener at mange av anbefalingene vi har fått så langt i arbeidet langt på vei speiler mye av de faktiske forholdene. Derfor venter vi ikke, og styrker kunnskap og kompetanse om BPA og FN-konvensjonen om retter til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) hos bydelenes saksbehandlere.

Vi har startet arbeidet med å utvikle felles metoder i saksbehandlingsprosessen for BPA-søknader. Vi ser på hva vi kan lære av saker avgjort av statsforvalteren, pasient- og brukerombudet, samt av egne saker, og vi styrker formell kompetanse innen helserett og forvaltningsrett tilknyttet saksbehandlingen. Jeg ser også at vi trenger et mer systematisk samarbeid med brukerorganisasjoner og råd.

Med disse grepene kan vi utvikle en BPA-ordning som er i tråd med intensjonen, og som faktisk fremmer likestilling.

Marthe Scharning Lund
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.