Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Magnhild Sørbotten skjærer et stykke kake mens ansatte står bak og smiler.
DELER KAKE OG ÆRE: Handikapforbundets leder i Oslo, Magnhild Sørbotten, feiret med kake sammen med ansatte i forbundets administrasjon. (Foto: Ivar Kvistum)

Oslos høyeste utmerkelse til kampen for likestilling og mangfold

– En enorm ære som jeg deler med Handikapforbundet og hele bevegelsen i Oslo, sier Magnhild Sørbotten, mottaker av St. Hallvard-medaljen.

Ivar Kvistum
Publisert 17.03.2022 16:20

St. Hallvard-medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse. Torsdag ble det offentliggjort at den i år tildeles Magnhild Sørbotten og Aashild Korsgaard for arbeidet de gjør for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Korsgaard har et livslangt engasjement for funksjonshemmede og har i 20 år vært medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser. Sørbotten er regionleder i Norges Handikapforbund Oslo og nestleder i organisasjonen sentralt.

Nyheten om prisen kom som en stor og gledelig overraskelse.

– Det var ikke dette jeg mistenkte at ordfører Marianne Borgen skulle snakke med meg om da hun ringte, sier Magnhild Sørbotten til Handikapnytt.

Kakefest hos NHF

Hun konstaterer det litt uvirkelige i å motta en pris som tidligere er tildelt storheter om Einar Gerhardsen, Rolf Stranger, Lars Saabye Christensen, Thor Heyerdahl, Per Aabel, Grete Waitz og Aud Schønemann – for å nevne noen få av mottakerne siden begynnelsen i 1956.

– Ja, prisen er personlig og gis til enkeltpersoner. Men det er også en pris som jeg deler med Handikapforbundet og bevegelsen i Oslo. Og den er med på å sette fokus på våre saker, sier Magnhild Sørbotten.

Dette poenget falt i god jord da ansatte ved Handikapforbundets administrasjon på Galleri Oslo feiret henne og begivenheten med kake og sprudledrikke.

Magnhild Sørbotten i kontorlokalene til NHF Oslo.

KLAR TALE: Magnhild Sørbotten merker seg at hun hedres av de samme politikerne som hun kritiserer. (Foto: Ivar Kvistum)

Tydelig og klar

St. Hallvard er Oslo bys skytshelgen og pryder også byvåpenet. Magnhild Sørbotten merker seg at det er Oslos politikere som har besluttet at det er to forkjempere for funksjonshemmedes deltakelse, likestilling og levekår som mottar medaljen som bærer helgenens navn.

For det hender jo at det er friksjon mellom interessepolitikk og bystyrepolitikk.

– Jeg opplever at jeg er ganske tydelig og klar når det gjelder konsekvensene av bystyrets politikk og hva som er viktig å få gjennomført. Sånn sett er det litt overraskende å bli tildelt Oslos høyeste pris fra et fulltallig og enstemmig forretningsutvalg, som består av politikere jeg ellers kritiserer, sier Sørbotten.

For noen ganger koster det penger å skape likestilling. Det er ikke nok med fine ord og visjoner i seg selv.

–Mangel på likestilling er de hindringene du møter hver dag som gjør at du ikke får være med på samme måte som andre. Det koster å fjerne hindringene, men det koster mindre om du planlegger godt, sier hun.

Mangel på likestilling er de hindringene du møter hver dag som gjør at du ikke får være med på samme måte som andre.

Portrett av Aashild Korsgaard

FOREGANGSPERSON: Aashild Korsgaard var pådriver for å skape Tangerudbakken borettslag og har i en årrekke kjempet for funksjonshemmedes likestilling. (Foto: Linn Therese Amundsen, Oslo kommune)

Sammen mot institusjoner

Magnhild Sørbotten er svært glad for å dele prisen med Aashild Korsgaard.

De to har stått sammen mange ganger, ikke minst i boligpolitikk og kampen mot institusjonsbygging.

– Alt jeg kan om det boligpolitiske feltet har jeg lært av Aashild og hennes nå avdøde mann Harald, sier Sørbotten.

Korsgaard har vært en pådriver for inkludering. I 2006 tok hun initiativ til ikke ukjente Tangerudbakken borettslag, og var sterkt involvert i å sikre at hver beboer fikk sitt eget hjem og ikke ble samlokalisert på en institusjon.

– Det er en stor ære og glede å få denne anerkjennelsen som ligger i tildelingen av St. Hallvard-medaljen, sier Aashild Korsgaard i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Jeg ser tildelingen som en anerkjennelse for det arbeidet jeg og svært mange andre har gjort og gjør for mennesker med funksjonsnedsettelser der personer med utviklingshemming utgjør en stor andel. Jeg håper, og tror, at tildelingen kan inspirere alle i det videre arbeidet som handler, i overordnet betydning, om likeverd og likestilling.

Selve overrekkelsen av medaljen skjer under en høytidelige lunsj i Oslo rådhus torsdag 12. mai. Det er Oslos ordfører Marianne Borgen som står for overrekkelsen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.