Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Guri Anne Nesdal Egge.
SKREMMENDE: Guri Anne Nesdal Egge er sentralstyremedlem og regionleder i Norges Handikapforbund. Hun mener Sifo-rapporten viser at en langvarig utvikling mot fattigdom har nådd et kritisk punkt. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Rapport: Funksjonshemmede må droppe måltider for å spare

Uføretrygdede og funksjonshemmede er blant dem som rammes hardest av økte levekostnader. 13 prosent sier de har stått over måltider for å spare.

Ivar Kvistum
Publisert 16.03.2023 20:04

Denne uken ble det klart at et politisk flertall på Stortinget ikke ønsker at et eget utvalg skal utrede funksjonshemmedes økonomiske levekår.

Nå kommer enda en rapport som viser at 100 prosent uføretrygdede og mange funksjonshemmede rammes hardere enn de fleste andre når det er dyrtid i samfunnet.

13 prosent, altså mer enn hver tidende respondent, oppgir at de må stå over måltider eller be om hjelp til mat.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Nå nærmer vi oss et kritisk punkt for mange, sier Guri Anne Nesdal Egge, sentralstyremedlem i Norges Handikapforbund og regionleder i NHF Sørvest.

Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Nå nærmer vi oss et kritisk punkt for mange.

Betydelig dårligere økonomi

Det er Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved Oslo Met som har undersøkt hvordan uføretrygdede og hushold med ekstra daglige utgifter som følge av funksjonshemning eller alvorlig sykdom klarer seg i dyrtiden.

«I august 2022 var deres økonomiske situasjon betydelig dårligere enn for mange andre grupper», fastslår forskerne Christian Poppe og Elaine Kempson i rapporten.

Rammes hardere

Forskerne fastslår at disse husholdningene rammes hardere enn mange andre når prisene stiger slik de har gjort under dyrtiden.

Nær halvparten – 46 prosent – sier at den økonomiske situasjonen var verre i august 2022 enn ved begynnelsen av året.

11 prosent sa at situasjonen var blitt «mye verre», noe som er tre ganger så mange som i andre husholdninger.

Analysene er basert på to spørreundersøkelser gjennomført av Kantar i juni og august 2022

Kutter forbruket

Det er særlig strømregningen som har skapt problemer. Halvparten av de de uføre og hushold ekstra daglige utgifter som følge av funksjonshemming og alvorlig sykdom har tatt en lang rekke tiltak for å kutte i forbruket av strøm.

Til sammenligning har en tredjedel av de øvrige husholdene gjort det samme.

Et liknende bilde tegner seg når det gjelder utgifter til mat.

17 prosent viser tegn på matfattigdom ved å ha stått over måltider (13 prosent), bedt Nav om økonomisk hjelp til å kjøpe mat (2 prosent) eller mottatt mat fra en matstasjon (4 prosent).

Sammenlignet med øvrige hushold er denne andelen over tre ganger så høy.

Lav inntekt

Sifo-forskerne fastslår at uføretrygdede og husholdninger med ekstrautgifter knyttet til sykdom er overrepresentert der hvor den samlede husholdningsinntekten er under 400.000 kroner i året. Dette henger sammen med at mange i denne gruppen ikke er i arbeid.

«Uføre og hushold med ekstrautgifter knyttet til sykdom skiller seg dermed ut fra andre hushold langs en rekke viktige økonomiske forhold. De er typisk kjennetegnet ved lavere inntekt, inntektsbortfall og (per definisjon) høyere utgifter pga. helsesituasjonen», konstaterer forskerne i rapporten.

Utvikling over mange år

NHF-tillitsvalgte Guri Anne Nesdal Egge advarer mot å tro at levekårsproblemene for funksjonshemmede og uføretrygdede begynte med dyrtiden i 2022.

– I fjor ble det ekstremt. Men økonomien for mange er blitt gradvis verre over lang tid, som følge av srtadige reduksjoner i inntekter og økte kostnader og egenandeler, sier hun, og legger til:

– Det er ganske skremmende, og jeg håper både folk og politikere snart våkner. Velferdsstaten som vi er så stolte av, henger i en tynn tråd, og mange faller ut i fattigdom.

Velferdsstaten som vi er så stolte av, henger i en tynn tråd, og mange faller ut i fattigdom.

Hun forteller at mange i hennes egen organisasjon sliter økonomisk. Men det er et tema mange kvier seg for å snakke om, fordi det er skambelagt.

– Hva kan man gjøre?

– Det er veldig enkelt: Satsene må økes så det går an å leve av ytelsene. Det nytter ikke å sulte folk ut i jobb.

Guri Anne Nesdal Egge mener Sifo-funnene viser at det politiske flertallet på Stortinget fattet en uklok avgjørelse da de stemte ned forslaget om å lage en egen utredning om funksjonshemmedes økonomiske levekår.

Trenger mer bistand

Sifo-rapporten munner ut i følgende anbefaling:

«Ytterligere økonomisk bistand til å håndtere dyrtiden bør rettes mot husholdninger med 100 prosent uføre, spesielt hvis de også har merkostnader knyttet til helsesituasjonen.»

Sifo-rapporten fastslår at mottakere av gradert uføretrygd ikke er dårligere stilt enn andre husholdninger.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.