Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Jens Petter Gitlesen.
LIKESTILLINGEN SOM FORSVANT: Seniorrådgiver Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede forventer at stortingspolitikerne reagerer på at funksjonshemmedes likestilling og rettigheter ikke har plass i meldingen om hvordan helse- og omsorgtjenestene skal prioritere. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Reagerer ikke politikerne på dette, har de ikke skjønt hva CRPD handler om

En stortingsmelding om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester skal prioritere oppgavene sine, nevner ikke funksjonshemmedes likestilling eller rettigheter med ett ord. Nå blir politikerne bedt om å dra i bremsen.

Ivar Kvistum
Publisert 08.03.2022 20:22

«Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten» er tittelen på stortingsmeldingen som nå ligger til behandling i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Dokumentet drøfter hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal prioritere mellom ulike oppgaver, hvem som går foran og hvem som må vente.

Rendyrket helseperspektiv

Men stortingsmeldingen som Solberg-regjeringen la fram, mangler fullstendig et likestillingsperspektiv og er bare opptatt av helse, kritiserer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo).

Paraplyorganisasjonen har skrevet brev til alle medlemmene i helse- og omsorgskomiteen der den slår alarm.

– Her forsvinner omsorgstjenesten. Alt er redusert til helsetjenester og helse, sier Jens Petter Gitlesen, seniorrådgiver i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) til Handikapnytt.

Uforståelig

Omsorgstjenestene ute i kommunene omfatter en rekke tilbud og tjenester for funksjonshemmede – som brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, rehabilitering, omsorgsboliger og så videre.  Her er selvbestemmelse og likestilling et viktig mål.

Men:

«Vi finner ikke likestillingsaspektet i (meldingen). Hvordan selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse skal vurderes i henhold til nyttekriteriene, fremstår som uforståelig. De sosialfaglige aspektene druknes av helseperspektivene», heter det i brevet som er sendt til stortingspolitikerne.

Sammenblanding

Safo «ser med undring på sammenblandingen av helsetjenester og omsorgstjenester» i meldingen. Og viser til at omsorgstjenestene har et helt annet formål enn helsetjenester. De skal fremme sosial trygghet, bedre levekår, bidra til likestilling, sikre muligheten til et selvstendig liv, og så videre.

Safo skriver:

«Forsvarligheten i tjenestene og tjenesteutøvelsen er begreper som går igjen i meldingen. Begrepet passer godt til svært mye innen helsetjenesten. På det sosialfaglige området kan begrepet bli meningsløst i mange sammenhenger. Hvor ofte er det faglig forsvarlig å få nødvendig bistand slik at en kan gå på jobb, treffe kjæresten, familien, egne barn eller delta i sjakklubben, i menigheten eller på trening?»

Nevner ikke CRPD

I brevet påpeker Safo at CRPD – FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – ikke er nevnt i stortingsmeldingen som drøfter hvordan helse- og omsorgstjenestene skal prioritere oppgavene sine.

«Dette til tross for at mennesker med nedsatt funksjonsevne er den absolutte hovedmålgruppen for omsorgstjenestene.»

– Hvis Stortinget ikke reagerer på det, viser det at de overhodet ikke har forståelse for CRPD, likestillingslovgivningen og funksjonshemmedepolitikken. Nå kan de vise at dette ikke bare er valgflesk og innøvde fraser, sier Jens Petter Gitlesen.

Stortingspolitikerne må vise at de evner å se forskjell på sosialfaglige tjenester og helsetjenester.

Må se forskjell

Safo ber stortingspolitikerne om å begrense de foreslåtte prioriteringskriteriene til kommunale helsetjenester og ikke blande inn omsorgstjenestene.

– Stortingspolitikerne må vise at de evner å se forskjell på sosialfaglige tjenester og helsetjenester, sier Gitlesen.

Han mener meldingen i sin nåværende form representerer et soleklart brudd på CRPD.

– Når et stortingsflertall går inn for å inkorporere CRPD, må de se til at de også følger CRPD. Og det gjør de ikke her, sier han.

Jens Petter Gitlesen mener stortingsmeldingen viser at embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet overhodet ikke fokuserer på likestillingsaspektet.

– Nå betaler vi prisen for at sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven ble slått sammen i 2011, sier han.

– Tar med oss innspillene

Saksordfører for meldingen som nå ligger til behandling i Helse- og omsorgskomiteen, er SVs Marian Hussein. I en e-post til Handikapnytt skriver hun: «Vi i SV har fått med oss innspillene til SAFO og tar sikt på å innarbeide de perspektivene inn i våre innspill.»

Høringskritikk fra ombudet

Stortingsmeldingen som nå er til behandling, bygger på den offentlige utredningen «Det viktigste først» fra 2018.

Da denne utredningen ble sendt på høring, fikk den kritikk fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for at det sosialpolitiske perspektivet var skjøvet i bakgrunnen, og at utrederne ikke hadde reflektert over Norges forpliktelser  på CRPD, konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

«Ifølge de foreslåtte prioriteringskriteriene skal nytten av ordninger og tiltak i stor grad bestemmes utfra medisinske kriterier, og ombudet er bekymret for at dette vil gå utover tjenester som fremmer samfunnsdeltakelse og selvbestemmelse», skrev LDO i høringsuttalelsen sin den gang.

***

Avsnittet om LDOs høringsuttalelelse ble lagt til i saken 09. mars kl. 09.30.

Uttalelsen fra Marian Hussein er lagt til 11. mars kl. 09.15.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.