Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av smilende jente med briller.
BRILLEFINT: Regjeringen gjeninnfører brillestøtten, men justerer samtidig ordningen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Regjeringen vil gi brillestøtte til alle under 18 år

Alle under 18 år som trenger briller, skal få dekket 75 prosent av kostnadene, foreslår regjeringen.

Handikapnytt
Publisert 23.05.2022 16:14

(NTB og Handikapnytt:) – Dette er en ordning der alle barn fra 0–18, som har et dokumentert behov for briller, får støtte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Aftenposten.

Unntaket er barn som trenger lesebriller, ifølge Persen, som sier at ordningen vil gi ny støtte til mange av familiene som mistet støtte i 2020.

– I tillegg vil mange flere barn få rett på brillestøtte enn tidligere, sier hun.

Laveste sats i ordningen er 900 kroner mens høyeste er 3.975 kroner. Oppfyller man kravene, kan man søke om støtte hos Nav.

Forslaget sendes nå ut på høring med frist til 10. juni. Regjeringen håper at den nye støtteordningen kan tre i kraft fra 1. august.

Mange flere barn

Erna Solbergs regjering høstet hard kritikk da den kuttet i brillestøtten til barn i 2019. 15.000 skrev under på et protestopprop mot det som ofte trekkes fram som eksempel på «usosiale kutt» i forrige periode.

– Konsekvensen av Høyreregjeringen usosiale kutt i brillestøtten i 2020 var at mange barn ikke har fått nødvendig støtte til briller de trenger. Ordningen regjeringen foreslår, vil gi mange av de familiene som mistet støtte i 2020 støtte på ny. I tillegg vil mange flere barn få rett på brillestøtte enn tidligere, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding fra departementet.

Som oppfølging av Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å innføre en ny støtteordning for briller. Den nye ordningen gir disse barna på ny en rett til brillestøtte, men den nye ordningen gir i tillegg rett til brillestøtte til langt flere barn enn den tidligere ordningen gjorde. Rundt 140 000 barn vil få rett til brillestøtte med dette forslaget, i tillegg til de som får dekket briller etter de to andre eksisterende støtteordningene.  

Dekke 75 prosent

I budsjettforliket mellom Ap/Sp og SV i november 2021, vedtok Stortinget en bevilgning på 220 millioner kroner til briller til barn for å gjeninnføre ordningen med brillestøtte for barn slik den var før Solberg-regjeringen kuttet i ordningen. Men de samme partiene ba regjeringen om å vurdere forbedringer i den gamle ordningen.

Regjeringen foreslår nå en støtteordning med fem ulike satser der man kan få dekket 75 prosent av anslåtte kostnader ved å kjøpe briller med en gitt styrke.

– Modellen regjeringen foreslår er godt egnet til å sikre at alle barn som trenger det får en god ordning, der de vil få dekket en god del av utgiftene til briller, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø kommenterer saken slik til NTB:

– Det er viktig for alle barn som trenger briller, at regjeringen nå følger opp budsjettavtalen der SV fikk på plass mer penger til en bedre brillestøtte for barn. Nå vil vi gå nøye gjennom og vurdere om regjeringens forslag er bra nok.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.