Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Nils Erik Ness.
PROVOSERT: Forbundsleder Nils Erik Ness i Norsk Ergoterapeutforbund reagerer kraftig på at regjeringen overser råd fra både brukere og fagmiljøer. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– En ren provokasjon å kalle dette en «justering»

Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness mener at regjeringen undergraver funksjonshemmedes rett til deltakelse og aktivitet når hjelpemiddelansvar overføres til kommunene.

Av Ivar Kvistum
Publisert 17.10.2017 16:49

Regjeringens beslutning om å ville ta deler av hjelpemiddelformidlingen ut av folketrygden og overlate ansvaret til kommunene, har vakt kraftige reaksjoner siden den ble kjent i forrige uke.

Les mer om saken her: – REGJERINGEN RASERER HJELPEMIDDEL-ORDNINGEN

– Vi går mot en vinter, konstaterer Nils Erik Ness, leder for Norsk Ergoterapeutforbund.

Han reagerer sterkt, ikke bare på innholdet i regjeringens beslutning, men også på måten den ble presentert på – langt ute i Arbeids- og sosialdepartementets budsjettframlegg og omtalt som en «justering».

– Dette til tross for at de går på tvers av helt klare og samstemte råd fra både brukerorganisasjoner, fra fagorganisasjoner som oss og fra kommunene selv, som ikke ønsker dette ansvaret, sier Ness og fortsetter:

Dette er ikke å ta brukermedvirkning på alvor. Hvorfor inviterer de til høringer når det virker som de har bestemt seg på forhånd?

– Dette er ikke å ta brukermedvirkning på alvor. Hvorfor inviterer de til høringer når det virker som de har bestemt seg på forhånd?

Bortgjemt alvor

Nå frykter Ness at saken ikke får nok politisk oppmerksomhet, før det er for sent.

– Når de pakket dette inn i statsbudsjettet på en slik måte, er det en fare for at politikerne ikke ser alvoret i saken, sier han.

Og alvoret er stort, advarer Ness. Han mener beslutningen undergraver hele fundamentet for funksjonshemmedes rett og mulighet til å delta i samfunnet og leve aktive liv.

– En folketrygdfinansiert rett til hjelpemidler kan ikke være knyttet til kommunens ansvar, sier Ness.

Han mener det er all grunn til å tro at vi kommer til å se tilfeldigheter, nedprioriteringer og lokale variasjoner på hjelpemiddelområdet, tilsvarende det vi i dag ser når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

– En stygg skandale

Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund deler oppfatningen til sin kollega hos Ergoterapeutene når det gjelder departementets framgangsmåte.

Han sier:

– Dette er en skandale! Veldig stygt!

Fordi:

– Det er en frekk måte å gjøre det på, for de sniker inn et nytt prinsipp uten engang å referere til høringsrunden der en lang rekke faginstanser og brukerorganisasjoner gikk imot.

Kompetansen vil forsvinne

Mange ergoterapeuter er ansatt i kommunene. Nils Erik Ness forklarer at kommunale ergoterapeuter er helt avhengige av å støtte seg på den sentrale ekspertisen hos hjelpemiddelsentralene.

Dersom deler av hjelpemiddelformidlingen tas ut av sentralene, vil denne kompetansen over tid forsvinne.

– Regjeringen truer med å ødelegge et fagmiljø med helt sentral kunnskap, sier Ness.

Regjeringen truer med å ødelegge et fagmiljø med helt sentral kunnskap.

I hver enkelt kommune vil det være for få saker til å kunne bygge opp spesialkompetanse på ulike hjelpemidler og sammensatte løsninger.

– Ergoterapeutene må bruke hensiktsmessig mye tid på å orientere seg for å finne fram til de gode løsningene i kompliserte saker. Og det er også svært betenkelig at ergoterapeutene både skal være døråpnere og portvoktere samtidig. Hvem skal egentlig avgjøre hvem som skal få innvilget hjelpemidler og hvem som ikke skal få? spør Ness.

Han mener saken blir enda mer alvorlig når statsbudsjettet samtidig bekrefter at 85 kommuner ikke har ergoterapeutstillinger, og at Norge har få ergoterapeuter sammenlignet med resten av Norden.   

Strålende samfunnsøkonomi

Dersom poenget med omleggingen fra regjeringens side er å spare penger, mener Ness at grepet er feilslått og kortsiktig.

– Det er sørgelig at regjeringen ser på hjelpemidler som en kostnad for samfunnet, mens det i virkeligheten handler om å utløse ressursene som ligger hos det enkelte mennesket. Hjelpemidler er strålende samfunnsøkonomi fordi det sikrer selvstendighet, arbeids- og samfunnsdeltakelse, framfor pleie og institusjonalisering, sier Nils Erik Ness.

– Viktig høringsrunde

Handikapnytt kontaktet Arbeids- og sosialdepartementet for å gi statsråd Anniken Hauglie mulighet til å besvare kritikken fra Nils Erik Ness og Arne Lein.

I et skriftlig svar formidlet gjennom departementets informasjonsavdeling gjentar Hauglie at den varslede endringen er en «justering». Hun skriver:

«Det er selvsagt ikke slik at regjeringen hadde tatt stilling til noen av forslagene før disse ble sendt på høring. Høringsrunden er tvert imot et viktig redskap for regjeringen til å kunne vurdere hvordan man skal gå videre med ekspertutvalgets forslag.

Det er selvsagt ikke slik at regjeringen hadde tatt stilling til noen av forslagene før disse ble sendt på høring.

Det skal nå utredes nærmere konkrete forslag til hvordan en slik eventuell ansvarsoverføring kan finne sted, og som jeg tidligere har nevnt, er det helt sentralt å vurdere hvordan brukernes rettigheter kan sikres med en annen ansvarsdeling.

Regjeringen prøver på ingen måte å unngå oppmerksomhet om saken. Jeg holder imidlertid fast ved det som også er uttalt klart fra ekspertutvalget at den norske grunnmodellen for hjelpemiddelformidling er svært god, og skal ikke rokkes ved. Det er imidlertid helt nødvendig at man vurderer om det bør gjøres enkelte justeringer i ansvarsforholdet for å møte fremtidige utfordringer.» 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.