Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Kjell Ingolf Ropstad
OPPKLARER: Kjell Ingolf Ropstad viser til at Kristelig Folkepartis forslag går lenger enn å gjeninnføre det gamle regelverket. (Foto: Astrid Waller, BFD)

Ropstad: – Foreldre som har vært lenge hjemme kan trenge mer tid

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad avviser at det handler om å gradere sorg når varigheten av pleiepengeytelsen etter et dødsfall skal bestemmes av hvor lenge foreldrene har vært inne i ordningen.

Av Ivar Kvistum
Publisert 11.11.2019 20:40

Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for å gjeninnføre ordningen med at foreldre fortsatt kan motta pleiepenger i en periode etter at de mister barnet de har hatt omsorg for.

I Handikapnytt lørdag 9. november sa Bettina Lindgren i foreldrenettverket Løvemammaene at hun er glad for endringen.

Men hun er samtidig kritisk til at du må ha mottatt pleiepenger i over tre år for å få rett til ytelsen i 12 uker etter dødsfallet. Har du vært kortere tid i ordningen, stopper ytelsen etter seks uker.

– Det er ingen forskjell på sorgen hos en mor eller far som har mistet barnet sitt, uansett om de har hatt pleiepenger i to eller tre år, konstaterte hun.

Les mer: LØVEMAMMAENE: REGJERINGEN SORG-DISKRIMINERER FORELDRE

Sørge på sin måte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er enig i det siste.

I en e-post til Handikapnytt, formidlet gjennom sin politiske rådgiver Elisabeth Løland, skriver Ropstad:

– Alle foreldre som mister et barn, må få sørge på sin måte og komme tilbake til en ny hverdag i det tempoet som er riktig for dem.

Slik begrunner han forskjellen på varighet:

– At de som har vært hjemme med pleiepenger mer enn tre år får stønad en lengre periode enn andre, handler ikke om at noens sorg er vanskeligere eller lettere enn andres. Det handler om at de som har vært lenge hjemme ofte har gjort svært store endringer i sin hverdag for å ta vare på barnet i denne perioden. De kan ha behov for noe lengre tid til å områ seg, og legge en plan for veien videre for familien.

De som har vært lenge hjemme ofte har gjort svært store endringer i sin hverdag for å ta vare på barnet i denne perioden. De kan ha behov for noe lengre tid til å områ seg.

Gjeninnfører – og utvider

Ordningen med 12 uker ekstra pleiepenger til dem som har vært lenge hjemme på fulltid med ordningen, er en gjeninnføring av reglene som gjaldt før.

Men Ropstad påpeker at forslaget fra KrF går lenger:

– I tillegg utvider vi ordningen slik at de som har vært hjemme på deltid, eller kortere tid, også fortsetter å få pleiepenger en periode etter at barnet er gått bort. I slike situasjoner foreslår vi seks uker. Det er det samme som andre foreldre som mister et barn får, for eksempel om man har vært i permisjon og hatt foreldrepenger, skriver han til Handikapnytt.

Det er foreløpig uklart når endringen blir satt ut i livet. Forslaget krever en lovendring, noe som innebærer at det må sendes på høring og må gjennom Stortinget.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.