Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Mannsperson fyrer opp en joint.
ULOVLIG SELVMEDISINERING: «Ole» er blant dem som erfarer at cannabis hjelper mot kroniske smerter. Det gjør ham til kriminell. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ryggmargsskadde «Ole» behandler egne smerter med ulovlig cannabis

«Ole» er en av mange funksjonshemmede som lever med sterke smerter. Han har erfart at det eneste som hjelper, er cannabis. Nå vil smerteeksperter forske mer på virkningen av det ulovlige stoffet.

Av Stine Slettås Machlar
Publisert 19.12.2017 11:25

«Ole» ble lam med høy ryggmargsskade for 20 år siden, da han var tidlig i 20-årene. I de første årene etter skaden hadde han lite vondt, men så: Etter noen år og med høy yrkesaktivitet kom smertene med enorm styrke.

– Det er en brennende, tung smerte hver eneste time, hvert eneste minutt og hvert eneste sekund av dagen. Det er som å ha noe tungt og glovarmt på seg som ikke vil slippe taket. I tillegg til kraftige spasmer, forklarer han.

«Ole» oppsøkte fastlegen, som etter å ha prøvd ulike medikamenter, henviste ham til nærmeste smerteklinikk.

– På smerteklinikken fikk jeg kun tilbud om samtaler og en medisin som skulle hjelpe mot de kroniske smertene. De hadde ingen effekt, bortsett fra bivirkningen: vektøkning. Det gjorde smertene bare verre, forklarer «Ole».

Hadde røykt før

I tenårene, før ulykken, hadde han prøvd å røyke cannabis med kompisene en gang i blant. Mest for å teste. I desperasjon bestemte han seg for å prøve igjen. Mange år etter de første festdragene.

– Du blir desperat til slutt når du propper kroppen full av tabletter, og det ikke hjelper. Hva skal vi gjøre da? Du har en tålegrense, og etter det prøver du alt.

«Ole» forteller smertene og spasmene slapp taket da han tok cannabis. Men Ifølge ham ville ikke legene på smerteklinikken diskutere dette stoffet som behandlingsmetode.

Du blir desperat til slutt når du propper kroppen full av tabletter, og det ikke hjelper. Hva skal vi gjøre da? Du har en tålegrense, og etter det prøver du alt.

– De sier det er for lite forskning på det, og noe forskning viser at du muligens lever kortere, er det jeg har hørt. Men om jeg hadde fått tilbud om å leve smertefritt i noen år kortere enn ellers, hadde jeg lett valgt det. Jeg vil leve mens jeg gjør det, sier «Ole».

– Disse smertene gjør meg hakkende gal. Før kunne jeg jobbe, men nå er jeg på Nav fordi de gjør det umulig å gjøre noe som helst. Det kunne jeg gjort om jeg fikk riktige medikamenter som gjør meg smertefri, sier «Ole».

Egentlig heter han noe annet. Handikapnytt har valgt å anonymisere ham for at den illegale cannabisbruken ikke skal få følger for hans medisinske oppfølging eller at han skal kunne straffeforfølges.

Mulig å søke

I 2016 ble det mulig for noen pasienter å søke Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk om cannabis til medisinsk bruk. Men retningslinjene er fortsatt strenge, og en lege må søke for pasienten.

Bilde av glødende joint.

OPP I RØYK: Mange ryggmargsskadde og andre med kroniske smerter, har erfart at det hjelper med cannabis. Men det er ulovlig for de aller fleste. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Til nå oppgir Statens legemiddelverk at de har mottatt 10 søknader siden 2016.

– En person med mye utdannelse skal få bestemme om jeg skal få leve smertefritt eller ikke. Det blir feil at noen får det og andre ikke basert på en legens mening om medisinen, sier «Ole».

– Min oppfatning er at mange gjerne vil prøve, men at de ikke tør fordi det er ulovlig. Slik jeg ser det, har jeg ikke noe valg når smertene er på det verste. Likevel er det vanskelig fordi jeg må be kompiser om hjelp til å rulle. Jeg vil ikke røyke, men ta tabletter på lovlig vis, legger han til. 

Vanskelig å behandle

 Overlege ved Smerteklinikken på Ullevål universitetssykehus, Audun Stubhaug, sier kroniske smertepasienter er vanskelig å behandle.

– Når smerten er akutt, har vi relativt gode behandlingsmuligheter med metoder og medikamenter som virker bra en for en kortere tid. Dette gjelder for eksempel morfin-stoffer. Behandling på lengre sikt er mer krevende. Det kan gjøre det vanskelig å gi god smertelindring til alle pasienter med kroniske smerter, sier Stubhaug.

Han har ansvaret for forskningen og behandlingen av smerter hos denne pasientgruppen. Handikapnytt vet at han ikke har behandlet «Ole», så Stubhaugs uttalelser er fra arbeid med andre pasienter.

Cannabis
  • Cannabis er et fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp.
  • Røyking er den vanligste måten å innta cannabis på, enten som marihuana, hvor man røyker tørkede blader, eller som hasj blandet med tobakk.
  • Inntak av cannabis kan fremkalle en rus som er karakterisert av oppstemthet, en følelse av letthet, man «svever», og tidsbegrepet og virkelighetsoppfatningen endres.
  • Det er omdiskutert hvor skadelig cannabis er. Akutt vil bruken i tillegg til eufori og rus kunne gi angstanfall og hallusinasjoner, men også nedsatte psykomotoriske evner og kognitive evner.
  • Ved langvarig bruk øker faren for fysiske og psykiske skader. Cannabis har vist seg å øke risiko for flere kreftformer, kols og hjerterytmeforstyrrelser.
  • Brukt over tid kan antagelig cannabis gi opphav til angstlidelse.
  • Både besittelse og bruk av cannabis straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. 
  • Kilde: Store medisinske leksikon

– Når det gjelder virkningen av cannabis for dem med kroniske smerter, ser vi at noen kan ha god effekt av det som smertelindring. Andre vil muligens bare føle seg avslappet eller ha en «feelgood»-følelse. Sånn sett vil nok mange kunne føle at de har en effekt, mens vi leger foreløpig ikke er veldig imponert over den smertestillende effekten, forklarer Stubhaug.

Ønsker mer forskning

Selv har han som lege et ønsket om at hans pasienter er åpne om hva de har prøvd.

– Det viktigste når vi skal gi folk hjelp, er å få stilt riktig diagnose. Når den er fastsatt prøver vi ulike behandlinger både med medisiner, psykologiske metoder, samtaler og trening. Noen opplever ikke at det hjelper, og noen ønsker da å forsøke cannabis. Noen sier også at de har prøvd illegalt og forteller om god effekt. De må vi også lytte til.

Det finnes lite forskning på bruken av medisinsk cannabis. Det ønsker overlegen å gjøre noe med.

– Jeg har selv søkt om cannabis for fem til ti pasienter som opplever at ingenting annet hjelper. Vi ønsker å følge pasientene som prøver medisinsk cannabis for å lære mer om nytte og ulemper over lengre tid, forteller Stubhaug

Han ønsker at det settes av midler til å forske mer på dette temaet.

– Vi må gjøre det slik at de som virkelig trenger cannabis av medisinske årsaker både får det lovlig og at de får utgiftene til det refundert. Vi vet nemlig det at det å leve med kroniske smerter påvirker deg negativt både fysisk og psykisk.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.