Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Jon Henrik Lasen.
SKUFFET: Jon Henrik Larsen gikk i retten for å ta kampen for seg selv og andre som trenger brukerstyrt personlig assistanse. Nå er han svært skuffet over dommen i Borgarting lagmannsrett. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Nytt BPA-tap for Salangen-redaktøren: – De ser ikke mennesket bak paragrafene

Jon Henrik Larsen har ikke rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i arbeidet som redaktør i Salangen-Nyheter, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

Handikapnytt
Publisert 02.08.2022 06:00

– Det virker som om retten er livredd for å skape presedens som åpner døren for flere som er i samme situasjon som meg.

Det sier Jon Henrik Larsen (36) etter at han i juli mottok dommen fra Borgarting lagmannsrett i ankesaken om BPA-ordningen han har mistet.

Lagmannsrettens dom kom som en stor skuffelse på 36-åringen.

– Jeg synes den er er umenneskelig og ufølsom. Retten har ikke sett mennesket, bare paragrafer. Det virker også som at dommerne ikke har satt seg inn i mitt diagnosebilde når de ikke ser ut til å forstå hva jeg trenger hjelp til, sier han.

Nå appellerer han til politikerne på Stortinget og ikke minst i Jonas Gahr Støres regjering om å sørge for at BPA blir det likestillingsverktøyet det bør være.

«Kan ikke defineres som helsehjelp»

Jon Henrik Larsen (36) er kjent for mange som lokalavisredaktøren med en autismespekterdiagnose. I en årrekke har han drevet lokalavisen Salangen-Nyheter, ved hjelp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Han fikk ordningen første gang i 2006, men mistet den i 2019. Det skjedde etter at kommunen – med støtte fra fylkesmannen – mente at ordningen ikke kan brukes i forretningsdrift, slik Larsen har gjort.

Kommunen la vekt på at Larsen endret selskapsform for Salangen-Nyheter fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, og at han dermed hadde brutt med forutsetningene som lå til grunn for å drive avisen som varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Dessuten, mente kommunen at assistenten utførte oppgaver «som ikke kan defineres som nødvendig helsehjelp eller nødvendig praktisk bistand i hht. helse- og omsorgstjenesteloven», og at assistenten har hatt oppgaver som har vært knyttet til drift av Jon Henrik Larsens firma».

Larsen mener at han trenger BPA-ordningen for å styre avisvirksomheten han har bygd opp i Salangen-Nyheter.

Et meningsfullt liv

I fjor høst tapte Jon Henrik Larsen tingrettssaken han anla mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å få tilbake ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som kommunen tok fra ham.

I april møtte Jon Henrik Larsen i retten igjen, denne gangen i en ankesak for Borgarting lagmannsrett.

Les mer: NY RETTSRUNDE OM BPA FOR SALANGEN-REDAKTØREN: – JEG SKAL GREIE DET

Larsen argumenterte med at han har rett til BPA for å stå i jobb, både etter pasient- og brukerrettighetsloven og etter FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

«Formålet med BPA i hans situasjon er at Larsen på den måten kan få et meningsfylt liv og kan delta i samfunnslivet. Også dette er i samsvar med lovens formål og sikrer ham likestilling med funksjonsfriske med hensyn til deltakelse i arbeids- og samfunnslivet», argumenterte Larsens advokat Gro Sandvold i retten.

De tre ved et bord i rettssalen. Larsen skriver på en pc.

BLE IKKE HØRT: Jon Henrik Larsen møtte i retten i april, sammen med advokat Gro Sandvold og rettslig medhjelper, advokat Mads Andenæs. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Staten: BPA er en omsorgstjeneste

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet så det annerledes og mener Larsen ikke er omfattet av retten til BPA. Dessuten:

«BPA er en omsorgstjeneste og dekker personrettet praktisk bistand, ikke arbeidsrelaterte tjenester. Selv om Larsen i en periode fikk BPA for bistand i arbeidet, innebærer ikke dette at behov for slik bistand skal regnes med i bistandsbehovet etter pasient- og brukerrettighetsloven», argumenterte statens advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland.

Retten: Nei til BPA på jobb

Dommen som ble avsagt 18. juli, gikk ikke den kjente avisredaktørens vei. Retten mener det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtakene som kommunen og Fylkesmannen (nå statsforvalteren) har fattet om Jon Henrik Larsens BPA-ordning.

Lagmannsretten konkluderer med at behov for bistand i en arbeidssituasjon ikke skal inkluderes når behovet for personlig assistanse skal vurderes. Til dette finnes andre ordninger, for eksempel funksjonsassistanse i arbeidslivet.

«Det er derfor korrekt rettsanvendelse når Fylkesmannen i sitt vedtak la til grunn at Larsens behov for tjenester ikke er av et slikt omfang at det utløser en rett til BPA», heter det Lagmannsrettens vurdering.

Lagmannsretten støtter heller ikke påstanden om at fylkesmannens BPA-vedtak bryter med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Larsen er også ilagt saksomkostninger på 136.000 kroner.

Et veiskille

Ankefristen er 12. september, og Jon Henrik Larsens advokater vil nå vurdere om det er grunnlag for å gå videre eller ikke, forteller den kjente redaktøren.

– For min del er jeg kommet til et veiskille. Vi må få en avklaring av fremtiden til Salangen-Nyheter. Det blir kroken på døra om vi ikke finner en måte å løse assistansebehovet mitt på. I lang tid har vi drevet ved hjelp av frivillige, men mye er blitt satt på vent. Nå trenger vi frisk kapital og snille mennesker, sier han.

– Retten har ikke skjønt behovet

Til Fagbladet Journalisten sier Jon Henrik Larsens Gro Sandvold i advokatfirmaet Advisio at hun er overrasket over dommen, og at retten ikke har forstått hvilke behov autister har:

– Jon Henrik Larsens primære behov er å ha en slags tolk som kan forklare sosiale situasjoner, koder og sammenhenger vi andre tar for gitt. Det trenger han ikke bare i hjemmet og i sosiale sammenhenger, men i sin viktigste aktivitet for å ha en meningsfull hverdag – som er Salangen-Nyheter.  Nå blir han på en måte straffet for at han ikke har vondt i viljen. Lovgiverne har skapt gode ordninger og regler, men hans diagnose kan de ikke ha hatt med mål for øye. Han faller ikke bare mellom to stoler, men alle stoler.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.