Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av mann i dress som sitter og venter med papirene sine i fanget. Ved siden av ham har han plassert en hvit stokk.
LIKE MULIGHETER: Nesten alle mener like muligheter er viktig. Nesten ingen vil ha kvotering, viser en undersøkelse av nordmenns syn på funksjonshemmede i arbeidslivet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Seks av ti mener funksjonshemmede blir jobb-diskriminert

Men nordmenn flest sier nei til radikal kvotering av funksjonshemmede på arbeidsmarkedet.

Ivar Kvistum
Publisert 03.12.2018 09:47

Dette er tall som kommer fram i en undersøkelse som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer i dag, på FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember.

60 prosent er enig eller helt enig i påstanden om at personer med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert i dagens arbeidsmarked, og at myndighetene ikke gjør nok for å sysselsette dem.

Ukjent dugnad

Men samtidig er det bare 15 prosent som kjenner til regjeringens inkluderingsdugnad, ifølge undersøkelsen som Sentio har utført for Bufdir.

Bufdir er det statlige fagorganet som blant annet arbeider med likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Den lave kunnskapen om inluderingsdugnaden får direktør Mari Trommald til å ta selvkritikk:

– Tilliten til myndighetenes arbeid for å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne er altfor lav, konstaterer hun i en pressemelding.

– Vi ser at vi må være tydeligere på vårt arbeid med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, og vi må legge inn en stor innsats i å gjøre inkluderingsdugnaden mer kjent, fortsetter Trommald.

Tilliten til myndighetenes arbeid for å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne er altfor lav.

Klikk her for å lese mer om regjeringens satsing: VARSLER INKLUDERINGSDUGNAD FOR Å FÅ FLERE FUNKSJONSHEMMEDE I JOBB

Alltid til intervju

62 prosent av befolkningen mener at kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør innkalles til intervju. 88 prosent, altså nær ni av ti, mener at funksjonshemmede bør ha samme mulighet som andre til arbeid.

Og nesten like mange, 82 prosent, mener at funksjonshemmede bidrar til et positivt mangfold på arbeidsplassen.

Likevel er det bare 13 prosent som støtter tanken om at funksjonshemmede bør ha fortrinnsrett til en stilling dersom kvalifikasjonene ellers er like. Med andre ord: Folk flest sier nei til radikal kvotering på arbeidsmarkedet.

Mari Trommald mener det er store muligheter for å bedre inkluderingen i arbeidslivet.

– Både arbeidsgivere og befolkningen for øvrig er positiv til et større mangfold. Nå gjelder det å ta de riktige grepene. Det er samtidig viktig å tenke helhetlig – i rekrutteringsprosessen, og med hensyn til universell utforming. Likestillingen kommer ikke av seg selv, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

I dag vil Handikapforbundet ta dagen og rettighetene tilbake. Les mer her: FEST OG PROTEST PÅ FN-DAGEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Ny kommunemonitor

Bufdir lanserer 3. desember en kommunemonitor på feltet nedsatt funksjonsevne – en nettressurs som skal gi kommunene bedre oversikt over dekningsgrad, ressurser og kvalitet på tjenester som leveres til personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene.

Hovedhensikten med kommunemonitoren er at kommunene skal få bedre informasjon og oversikt over tilstanden i egen kommune på et område hvor kunnskapsoversikten har vært relativt fragmentert.

Den skal være et verktøy for at enkeltkommunene skal kunne se egne tjenester knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i sammenheng. Her kan kommuner sammenligne seg med hele landet, andre kommuner, og følge utvikling over tid.

Klikk her for å gå til kommunemonitoren på Bufdirs nettsider.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.