Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Jon-Ivar Nygård på talerstol
HAR EN PLAN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 fredag før påske. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

Sikrer ikke samferdsel for alle

Nasjonal transportplan 2025-2036 prioriterer drift og vedlikehold foran nye prosjekter. NHF-nestleder Magnhild Sørbotten frykter at det går på bekostning av universell utforming.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 22.03.2024 15:25

Da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte Nasjonal transportplan sammen med fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth 22. mars, snakket han om en dreining mot drift, vedlikehold og mindre investeringer, på bekostning av store investeringer.

– Da spør jeg meg hvordan han vil sikre universelt utformet samferdsel, når universell utforming i så stor grad er knyttet til nybygg og det satses mindre på nybygg, sier Magnhild Sørbotten.

Hun er nestleder og leder samferdselsnettverket i Norges Handikapforbund.

Krevende

Regjeringen skriver at det er krevende å få til universell utforming av  hele reisekjeden innen 2035. Magnhild Sørbotten minner om at det også er krevende for samfunnet at så mange ekskluderes fra mye av kollektivtrafikken.

– Når Stortinget har bedt Regjeringen sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035, må Regjeringen gjøre betydelig mer enn å snakke om at det er krevende. De må bevilge midlene som skal til. Nasjonal transportplan tydeliggjør at universell utforming er viktig for store samfunnsgrupper. Da er det urimelig at regjeringen ikke er tydeligere på satsinger som fører til universell utforming, fortsetter hun.

Magnhild Sørbotten

SAVNER TYDELIG SATSING: Magnhild Sørbotten, leder for samferdselsnettverket i Norges Handikapforbund.

Prioriterer Østlandet

Da Nasjonal transportplan 2025-2036 var ute på høring i fjor sommer, skrev Magnhild Sørbotten innspillene fra Norges Handikapforbund. NHF krevde blant annet at for togtrafikken måtte planen prioritere universell utforming av stasjoner på strekninger med universelt utformede tog, i tillegg til stasjoner med flest av- og påstigninger.

Nasjonal transportplan prioriterer fremdeles bare stasjonene der flest passasjerer går av og på. Slik vil regjeringen at 45 prosent av alle togreiser vil foregå til eller fra universelt utformede stasjoner innen seks år, og 68 prosent innen 2036.

– Det er bra med et mål om å oppgradere 14 jernbanestasjoner innen 2030, men det fremstår nesten som at universell utforming er en sak for det sentrale østlandsområdet pluss Bergen og Hamar, sier Magnhild Sørbotten.

Hun roser imidlertid regjeringen for å legge vekt på kompetanseheving innenfor universell utforming.

– Jeg håper de legger press på samferdselsaktørene for å få til den kompetansehevingen, sier hun.

Flere tiår unna målet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at departementet allerede i tildelingsbrev til samferdselsvirksomhetene krever kompetanse på universell utforming.

– Vi måler også at de leverer på universell utforming, sier han.

– Magnhild Sørbotten spør seg om universell utforming på jernbanen bare er noe som gjelder det østlandsområdet pluss Bergen, basert på hvilke stasjoner som skal oppgraderes. Hva er din kommentar?

– Jeg tror ikke du kan lese deg frem til hvilke stasjoner som skal bli universelt utformet i Nasjonal transportplan, svarer samferdselsministeren og viser til at transportplanen prioriterer utbedringer i tillegg til drift og vedlikehold. Han mener det blir feil å tolke Nasjonal transportplan slik at nedprioritering av større investeringer innebærer nedprioritering av universell utforming.

– Det er viktig å ta med hele setningen: Vi vil prioriterer drift, vedlikehold, mindre investeringer og utbedringer.

– Når vil vi få en universelt utformet samferdsel i Norge?

– Det kommer fremdeles til å ta mange tiår, men all ny infrastruktur vil bli universelt utformet. Og så må vi bare fortsette det gode arbeidet som gjøres, avslutter Jon-Ivar Nygård.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.