Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De to holder innlegg på møtet.
VIKTIG: Geir Jonny Småge og Anneth Nielsen representerte Uloba på aksjonsmøtet. De ville gjerne ha innspill fra de frammøtte om hvordan de kan påvirke arbeidet med den nye konsesjonsutlysninga. (Foto: Marte Indiane Laache Stakkestad)

Skjebnekamp for BPA i Vestre Viken

Snart blir det bestemt hva slags brukerstyrt personlig assistanse som blir tilbudt innbyggerne i hele 21 kommuner de neste åtte årene. Funksjonshemmede i Vestre Viken mobiliserer for å påvirke vilkårene.

Marte Indiane Laache Stakkestad
Publisert 10.02.2020 19:15

Uloba Independent Norge mobiliserer for å sikre at kommunene som er en del av kommunehelsesamarbeidet innenfor det området som utgjør Vestre Viken helseregion har så gode rammevilkår for BPA som mulig.

Den utløpte konsesjonen gjaldt for 15 kommuner. På grunn av kommunesammenslåingene vil den nye gjelde for 21.

I tillegg til å omfatte et større område, vil rammevilkårene som settes vedvare i en periode på åtte år.

– Den nye kontrakten gjelder for åtte år. Det betyr at hvis den nye konsesjonen radbrekker BPA som likestillingsverktøy, så er det altså åtte år til en ny konsesjon lyses ut. Det er ganske alvorlig i forhold til konsekvensene av frihet eller ikke frihet.

Det konstaterer Anneth Nielsen i Uloba, som i tillegg til å være en ideell organisasjon som jobber for likestilling av funksjonshemmede er Uloba Norges største og eldste BPA-leverandør.

Planlegge påvirkning

Onsdag 5. februar arrangerte Uloba et åpent møte i Sandvika i Bærum for å diskutere mulighetene for å påvirke politikere slik vilkårene i den nye konsesjonsutlysninga for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir bedre.

– Så utrolig gøy å se at så mange mennesker har kommet hit i dag for å være med på å sikre at vi i vestregionen opprettholder likestillinga som den skal være, framfor at den radbrekkes hvis det skjer noe feil med konsesjonsutlysninga, sa Anneth Nielsen til de frammøtte.

Dårlige vilkår

– Det er mange elementer som gjør at den konsesjonen som foreligger i dag er dårlig, ifølge Nielsen.

Hun forklarer at dette er den mest krevende BPA-konsesjonen i Norge, og at den i stor grad er preget av mye rapportering og mange reisebegrensninger.

I tillegg er det mange begrensninger som handler om at man kun kan bruke assistansen i henhold til vedtaket, at arbeidsleder ikke kan legge ut for assistenten når det gjelder bruk av driftsmidler, en lav driftskonto og det er veldig lav timepris.

Vil ha norsk standard

– Det vi vil ha, er Norsk Standard. Den som heter NS8435. Det er jo gullstandarden. Den ivaretar og sikrer at BPA er det likestillingsverktøyet det er ment å være, sier Nielsen.

Det vi vil ha, er Norsk Standard. Den som heter NS8435. Det er jo gullstandarden.

– De kommunene som velger norsk standard, kommer i grunn til duk og dekka bord. Den er ferdig utarbeida. Rammevilkårene er der. Man trenger ikke flikke noe mer med den. Den sikrer. Den har de kravene som skal til for at det er rom for BPA, legger hun til.

– Det viktige er jo at når man bruker denne er man sikra med tanke på disse begrensningen som for eksempel går på reise, sier medlemsveileder i Uloba, Geir Jonny Småge.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Delte erfaringer

I løpet av kvelden delte flere av de som var tilstede egne erfaringer. Småge bidro også til dette da han fortalte om møter med politikere i Lillestrøm.

– Vi spurte samtlige partier: Hvem av dere er det som er interessert i å vite når jeg er i Sverige for å kjøpe bacon? Det var det ingen politikere som var. Vi svarte dem: Men det er jo det dere vil vite når dere ber meg om å rapportere når jeg drar. Det var ingen som egentlig var opptatt av det. Men administrasjonen hadde altså satt rammene på det punktet, og da fikk vi fjerna det, for politikerne vil ikke ha det, forklarte han.

Portrett av Helga Brun.

BLI SYNLIG: Helga Brun mener det er viktig å synliggjøre utfordringene som finnes i dagens BPA-ordning i vestregionen. (Foto: Marte Indiane Laache Stakkestad)

Må synliggjøre utfordringene

En annen som delte sine erfaringer var Helga Brun, som snakker på vegne av sine to døtre. Hun hadde allerede skrevet et leserinnlegg om BPA- situasjonen og oppfordra flere til å gjøre det samme.

Bare ved å spre informasjon kan folk flest få kunnskap om funksjonshemmedes likestillingskamp.

– Vi må skrive leserinnlegg. Vi må skrive kronikker. Vi må synliggjøre utfordringene, sa hun og begrunnet:

– Hvem vet hva NS8435 er? Ingen. Hvem veit at funksjonshemma blir diskriminert på det groveste? Ingen. De som kjenner mine døtre ser bare at de bor i egne leiligheter og har assistanse hele døgnet. Du verden, du verden. De veit ikke hva som ligger under av kamp. Folk er ikke klar over det. De tror at folk med nedsatt funksjonsevne lever livets glade dager på den grønne gren, men sånn er det ikke. Derfor foreslår jeg at flere bør skrive, sa hun.

Hvem veit at funksjonshemma blir diskriminert på det groveste? Ingen.

I tillegg til oppfordring om å skrive leserinnlegg og planlegging av en markering 8. mars ble samtlige på møtet oppfordra til å bruke nettverket sitt, og ta kontakt med politikere i egen kommune for å spre kunnskap om situasjonen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.