Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Bent Høie.
SKJERMER ET MINDRETALL: De som i dag betaler mest for helsetjenester, får lavere helsetjenester neste år. Men mange må betale noe mer enn i dag. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Skjermer utsatte grupper – men høyere egenandel for en million nordmenn

STATSBUDSJETTET: Både opposisjon og interesseorganisasjoner protesterer mot Bent Høies grep om å slå sammen egenandelstak 1 og 2, selv om det betyr at det blir mindre å betale for dem som i dag har høyest helseutgifter.

Ivar Kvistum
Publisert 07.10.2020 14:58

– Vi vil gjøre frikortordningen enklere for brukerne, og skjerme dem som har høyest utgifter til helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

I dag er det to egenandelstak, kalt egenandelstak 1 og 2.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 som ble lagt fram i dag, slås egenandelstak 1 og 2 sammen.

Skjermer «storbrukerne»

Det nye, samlede taket blir på 3183 kroner.

Sammenslåingen gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår frikort ved begge takordningene i dag, eller har høye egenandelsutgifter under begge takene.

Dette vil føre til at de 188 000 nordmennene som i dag betaler de høyeste egenandelene, vil spare 1435 kroner i året og raskere oppnå gratis helsetjenester, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Totalt 419 500 personer vil få lavere utgifter, i gjennomsnitt 993 kroner.

Frikortordningen
  • Dagens egenandelstak 1 (2460 kroner i 2020) inkluderer egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept.
  • Dagens egenandelstak 2 (2176 kroner i 2020) inkluderer egenandeler fra undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF.
  • Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

723 kroner mer i året

Men ikke alle vinner på endringen. For 1,03 millioner nordmenn vil omleggingen innebære høyere utgifter, i snitt 607 kroner mer i året og maksimalt 723 kroner.

Dette gjelder dem som i dag når egenandelstak 1, men ikke tak 2.

For 6o prosent av alle brukerne, 2,24 millioner nordmenn, blir det ingen endring.

Kjipt!

At endringen vil medføre høyere egenandeler for noen, provoserer blant andre Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som skriver følgende på Twitter:

«Kjipt å la de syke ta regningen for de som er enda sykere!»

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund uttaler følgende på NHFs Facebook-side:

«Økningen (vil) innebære at mange funksjonshemmede får økte utgifter til helt nødvendig behandling, og at levekårene rammes igjen. Når regjeringen også har valgt å redusere formuesskatt, ser vi på dette som et budsjett for økt, ikke mindre ulikhet.»

Brandvik synes samtidig det i seg selv er et positivt grep å slå sammen egenandelene.

Kjipt å la de syke ta regningen for de som er enda sykere!

Dønn usosialt!

Ifølge NRK går både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ut mot regjeringens endring av egenandel-systemet.

 – Det er stygt gjort at de nå gjør det dyrere å være syk. I tillegg legger opp til en økning i taket på 250 kroner over den generelle prisstigningen. Det er en økt bør for de som trenger medisiner og behandling og er grunnleggende urettferdig, helsepolitisk talsperson Ingvild Kjekol til NRK.

– Dønn usosialt, er Fremskrittspartiets Sylvi Listhaugs stempel på regjeringens forslag.

For ytterligere å skjerme utsatte grupper som vil kunne få problemer med høyere egenbetaling, tilfører regjeringen 50 millioner kroner til kommunene, og 10 millioner kroner til Helsedirektoratet/Helfo for å forvalte og utrede skjermingsordninger.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.