Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Postbud leverer post i en postkasse på et hagegjerde.
HIT ... OG KANSKJE LENGER: Er du bevegelseshemmet kan du på visse vilkår få tillatelse til fortsatt å ha postkassen ved din egen inngangsdør. (Illustrasjonsfoto: Kim Såtvedt, Posten Norge)

Slik kan du få posten levert ved din egen inngangsdør

Posten arbeider systematisk for å samle flere postkasser på samme sted. Men bevegelseshemmede kan fortsatt få ha postkassa ved sin ved døra. Les hvordan.

Ivar Kvistum
Publisert 17.07.2020 10:00

Vi sender og mottar stadig færre brev på papir. Derfor ønsker Posten å gjøre den jobben som gjenstår, så effektiv og enkel som mulig.

En del av forenklingen er å samle flest mulig postkasser i samlestativer, slik at det blir raskere for budene å levere. Arbeidet med å samle postkasser har foregått lenge, og det pågår fortsatt. 

Hvordan kassene skal plasseres, er selvsagt regulert i både lov og forskrift. Posten har anledning til å be om at postkasser samles på et egnet sted maksimalt 100 meter utenfor porten eller innkjøringen din i tettbygde strøk, og 250 meter i spredtbygde strøk.

Rett ved døra

Men loven åpner for at bevegelseshemmede som ikke kan få andre husstandsmedlemmer til å hente posten for seg, kan få tillatelse til å sette opp postkassen nærmere, faktisk helt ved sin egen inngangsdør.

– Hva skal til for å få unntak fra regelen om å samle postkasser i et nabolag, pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge?

– Myndighetenes regler for postkasseplassering for bevegelseshemmede sier at dersom ikke andre husstandsmedlemmer kan hente sendingene, kan postkasse plasseres ved inngangsdør dersom behovet tilsier det. Posten kan kreve legeerklæring som dokumentasjon på behovet. Søknaden vurderes av Posten lokalt, og dersom søker oppfyller kriteriene for bevegelseshemning innvilges søknaden. Eventuelt avslag kan klages på, og blir da vurdert på høyere nivå i Posten.

– Hvordan informerer dere publikum, både om postkassesamlingen og om muligheten for å søke fritak?

– I brevene som sendes ut, er det informasjon om bakgrunn for ønsket postkasseplassering, ny plassering og hvilke adresser som anmodes om å samle kassene på samme plassering. Myndighetenes regler for postkasseplassering i Postloven og Postforskriften ligger med brevet, og det oppgis kontaktopplysninger dersom postkasseeier har spørsmål.

Portrettfoto av Kenneth Tjønndal Pettersen.

FORKLARER: Kenneth Tjønndal Pettersen er pressesjef i Posten Norge. (Foto: Håvard Jørstad, Posten Norge)

Lokal vurdering

– Hvor mange slike søknader har dere fått til nå, og hvor mange unntak er gitt? Hvor mange får nei?

– Det foreligger ingen sentral oversikt over hvor mange søknader som kommer, da dette i utgangspunktet vurderes av distribusjonsenhetene lokalt. Postforskriften stiller krav om at bevegelseshemmede skal få posten levert i postkasse ved inngangsdør til bolig når behovet tilsier det. Posten har interne rutiner som ivaretar kravene. Antallet postkasser med slik plassering registreres ikke.

– Hvor langt har dere kommet med å samle postkasser i Norge?

– Samling av postkasser har i større eller mindre grad foregått siden begynnelsen av 50-tallet, men i perioder har Posten i større grad latt postmottakerne selv bestemme postkasseplassering. Grunnen til at Posten ber om flytting/samling av postkasser, er det kraftige fallet i brevmengden i Norge de siste 20 årene.

– Digitaliseringen av samfunnet gjør at vi kommuniserer på andre måter enn før, og hver husstand får nå gjennomsnittlig bare to–tre brev i uken. Det er naturlig at Posten endrer seg i takt med resten av samfunnet.

– Vi opplever at folk har forståelse for denne endringen og det har i det store og hele gått veldig bra. De steder hvor man støter på problemer, så finner vi løsninger. Nær 90 prosent av landets 2,4 millioner postkasser er nå samlet med andre kasser, svarer pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen

Slik søker du

Posten har et eget søknadsskjema som du må fylle ut om du mener du har behov for å ha postkassen nærmere din egen inngang.

Skjemaet finner du her: www.posten.no/kundeservice/skjema.

Du kan også kontakte Postens kundeservice.

Bestemmelsen om postkasseplassering for bevegelseshemmede finnes i «forskrift om post», paragraf 13 og lyder slik:

«Bevegelseshemmede som ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen ved fast helårlig bolig, skal få utlevert postsendinger nærmere enn det som følger av § 11, dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene. Utleveringspostkasse skal plasseres ved inngangsdør til bolig dersom behovet tilsier det. Tilbyder med leveringsplikt kan kreve fremlagt dokumentasjon for bevegelseshemningen, herunder legeerklæring.»

***

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet Handikapnytt 03/20.

Som medlem i Norges Handikapforbund mottar du magasinet seks ganger i året. Abonnementet er inkludert i medlemskontingenten.

Klikk her for å bli medlem.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.