Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde fra filmsett i skogen. Paraply over kameraet. Lena i rullestol.
FORTELLING OM OVERGREP: Bilde fra filmsettet der Lena Karlsen spiller kvinnen som forteller om overgrep hun opplevde som barn. (Foto: Redd Barna)

Redd Barna: Overgrep mot barn med funksjonsnedsettelse fram i lyset

Barn med funksjonsnedsettelse blir oftere utsatt for overgrep enn andre barn. Men de blir sjeldnere sett og trodd. Det vil Redd Barna gjøre noe med gjennom en ny kampanjefilm.

Ivar Kvistum
Publisert 22.04.2021 14:00

«Jeg ville vekk, men han flyttet rullestolen min, så jeg kom ingen vei. Jeg var fanget.»

Slik innledes fortellingen om det første overgrepet som barnevakten utsatte den seks år gamle jenta for.

«I sju år bestemte han over kroppen min. Det var vår hemmelighet, og ingen ville tro på meg uansett. For han var jo så snill og gjorde alt for meg», forteller jenta som nå er blitt voksen.

Formidle ærlig

Lena Karlsen (33) er skuespilleren som gir stemme og ansikt til filmen. Hun er utdannet lærer og arbeider til daglig som rådgiver for kompetanseutvikling i Uloba – Independent Living Norge.

Den nye kampanjefilmen til Redd Barna er hennes debut som filmskuespiller. Derimot har hun lang erfaring med å snakke med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

– Jeg har jobbet på krisetelefonen til Kirkens SOS og vært i mange samtaler med mennesker som opplever at de ikke har noen andre å snakke med. Den erfaringen hjelper meg med å formidle fortellingen med verdighet og ærlighet, forteller Lena Karlsen til Handikapnytt.

Hun har selv brukt rullestol hele livet, men beskriver sin egen oppvekst som trygg og trygghetsskapende, helt uten den typen erfaringer som filmen belyser.

– Det er kanskje nøkkelen til at jeg klarte å stå filmingen også. Det er ikke sikkert jeg hadde kunnet gjøre det om det var min egen historie.

Se Redd Barnas kampanjefilm:

Vekke folk

Filmmanuset er basert på opplevelsene til tre virkelige personer. Fellestrekkene i fortellingene deres er satt sammen til én historie, slik at anonymiteten skal være sikret. Selv om det fortelles om grove overgrep, har Redd Barna valgt å tone det noe ned i forhold til virkeligheten.

– Vi håper denne filmen vil vekke folk. Det er nødvendig å bryte tausheten og øke kunnskapen, for at voksne skal vite at barn med funksjonsnedsettelser er mer utsatt for vold og overgrep enn andre barn.

Det forteller Silje Vold, spesialrådgiver i vold og overgrep i Redd Barna til Handikapnytt.

Tredobbelt risiko

Ifølge internasjonal forskning som Redd Barna viser til, har barn med funksjonsnedsettelser tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for å bli utsatt for vold og overgrep, sammenliknet med andre jevnaldrende.

En norsk rapport fra 2019 viser det samme.

Men bevisstheten om dette er fortsatt for lav, forklarer Silje Vold.

– Vi tror at mange ikke er klar over dette. Mange vil ikke tro at det skjer fordi det er for grusomt å tenke på, sier hun.

Vi tror at mange ikke er klar over dette. Mange vil ikke tro at det skjer fordi det er for grusomt å tenke på.

Får ikke sagt fra

Fortielsen henger også sammen med annen diskriminering som barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for: De blir i mindre grad enn andre tatt på alvor og lyttet til. Dermed er det vanskeligere å si fra. Seksualundervisning i skolen er heller ikke god nok til å bevisstgjøre unge med funksjonsnedsettelser.

– Barn med nedsatt funksjonsevne møtes med sympati, men de tas ikke på alvor, konkluderer Silje Vold.

Lena Karlsen påpeker at mange barn og unge med funksjonsnedsettelse har begrenset mulighet til å si ifra om det de opplever.

– Ofte kan man stå i et avhengighetsforhold til sin egen overgriper, sier hun.

Portrett av Lena fra filmsettet.

SKUESPILLERDEBUT: – Jeg håper filmen vil hjelpe noen til å finne styrke i seg selv, slik at de kan snakke med noen om overgrep de har opplevd, sier Lena Karlsen, som målbærer fortellingen i Redd Barnas film. (Foto: Johan Kaos)

Mer kompetanse

Silje Vold håper filmen vil gjøre lærere både mer rustet og mer motivert til å snakke også med barn med funksjonsnedsettelser om kropp, grenser og overgrep. 

Filmen ble lansert på et webinar som Redd Barna arrangerte torsdag. Nå skal den spres i alle organisasjonens kanaler. Vold ser gjerne at den blir tatt i bruk på høyskoler og blant kommunalt ansatte.

– Redd Barna ønsker et kompetanseløft om vold og overgrep hos alle som jobber med barn i kommunene. Det omfatter å vite at barn med funksjonsnedsettelse er særlig utsatt.

Les også: FÅR IKKE GOD NOK HJELP ETTER SEKSUELLE OVERGREP

Styrke i seg selv

Lena Karlsen håper filmen hun har vært med i, fører til endringer.

– Det er viktig at funksjonshemmede blir inkludert i undervisning og samtaler om nærhet og om seksualitet. Hvordan kan man ellers lære seg å gjenkjenne et overgrep? sier hun.

Og selv om målgruppa primært er voksenpersoner i barnas omgivelser – som lærere, trenere, foreldre, leger og naboer – håper Lena Karlsen at filmen også når ut til funksjonshemmede som selv har vært utsatt for overgrep.

– Forhåpentligvis kan filmen hjelpe noen til å finne styrke i seg selv slik at de kan snakke med noen om det de bærer på, sier Lena Karlsen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.