Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Steinar Hauge med en selvbalanserende rullestol på en sti på fjellet.
DEKKER ET BEHOV: Steinar Hauge har behov for å bruke rullestolen utenfor asfalterte veier og fortau. Han klarte å argumentere for at en selvbalanserende Freee2 er den beste løsningen. (Foto: Privat)

Steinar er den eneste i Norge som har fått ja til denne rullestolen hos Nav

Selvbalanserende rullestoler mangler godkjenningen som Nav krever. Men Steinar Hauge fra Oslo har likevel fått ja fra hjelpemiddelsentralen til en Freee2 på dispensasjon. Som den eneste i Norge.

Ivar Kvistum
Publisert 22.12.2020 06:00

Tidligere i desember skrev Handikapnytt om Inger Ola Rødsandtrø og Oddgeir Langleite som prøvde hver sin selvbalanserende rullestol.

Løsningen bygger på teknologien fra amerikanske Segway og gjør det mulig å ta seg fram med bare to hjul på én akse.

Les mer: NYTT REGELVERK KAN GI KLAR BANE FOR SELVBALANSERENDE RULLESTOLER

Både Rødsandtrø og Langleite har søkt Nav om å få innvilget slike rullestoler, men fått avslag. Begge har anket.

Manglende godkjenning i henhold til gjeldende krav og standarder for produktgruppen elektriske rullestoler er begrunnelsen for hvorfor Nav sier nei til søknader om selvbalanserende rullestoler.

Det opplyste direktør Liv Welde Johansen Nav Hjelpemidler og tilrettelegging da Handikapnytt spurte om etatens praksis og policy på området.

Det hun ikke nevnte, er at Nav likevel har innvilget en søknad om en selvbalanserende rullestol.

Ett enslig ja fra Nav

Én eneste rullestolbruker i Norge har nemlig fått innvilget en selvbalanserende rullestol på dispensasjon fra Nav.

Han heter Steinar Hauge, kommer fra Oslo, og siden i sommer har han rullet rundt på en Freee2 – en konkurrent til Genny-stolen som Langleite og Rødsandtrø testet tidligere i høst.

– Denne stolen dekker så godt som alle mine behov. Jeg kan ikke se mange situasjoner der jeg vi ha mer nytte av noe annet, sier Steinar Hauge til Handikapnytt.

Denne stolen dekker så godt som alle mine behov. Jeg kan ikke se mange situasjoner der jeg vi ha mer nytte av noe annet.

Han forteller at han kom over produktet Freee2 i Hjelpemiddeldatabasen, et nettsted fra Nav der du finner informasjon om tekniske hjelpemidler, uavhengig av om de kan gis via det offentlige, eller om bruker selv må dekke utgiftene.

Rullestolen er parkert inne i gangen.

PLASS INNE: Behovet for å kunne ta med seg stolen inn i boligen sto på argumentlista til Steinar Hauge. (Foto. Privat)

Satte opp argumentliste

Han innså at dette ville være et veldig nyttig hjelpemiddel for ham, og fikk hjelp av en ergoterapeut i kommunen til å formulere en søknad.

– Det var en rar prosess, forteller Hauge.

For det var tydelig at dette ikke var en rutinesak for Nav. Underveis måtte han gjennom to telefonsamtaler med saksbehandler, og han måtte levere en egen redegjørelse for hvorfor han trengte dette hjelpemiddelet.

– I notatet satte jeg opp en tabell der jeg sammenliknet Freee2 med andre løsninger, både konvensjonelle elektriske rullestoler og drivaggregat-løsninger på en manuell rullestol. Der beskrev jeg hvordan de ulike stolene ville fungere i ulike scenarier, forklarer Steinar Hauge.

For eksempel: Han trengte en stol som kunne fungere utenfor asfaltert vei og fortau. Det utelukker drivaggregater på manuelle stoler.

Han er dessuten avhengig av å kunne ha med stolen inn og kunne manøvrere innendørs. Det utelukket konvensjonelle stoler til utebruk.

Videre argumenterte med at han kan ha med selvbalanserende rullestol i sin nåværende bil – en alminnelig SUV. Om han skulle ha for eksempel en Permobil X850, ville han måtte bytte til en Gruppe 2-bil med rullestolheis.

Argumentasjonsrekken var åpenbart overbevisende nok, for Hauge fikk ja til stolen uten å måtte gå veien om en klagesak.

Søknaden ble sendt fra ergoterapeuten i midten av februar. I mai var den godkjent. Og på forsommeren fikk han hjelpemiddelet utlevert.

– Jeg er veldig fornøyd, sier han til Handikapnytt.

Nav: Kan ikke oppgi kriterier

Nav Hjelpemidler og tilrettelegging bekrefter at det bare er gjort vedtak på og kjøpt inn én selvbalanserende rullestol i Norge. Hva som skal til for at det blir flere, vil ikke Nav gi noe svar på.

Handikapnytt spør:

– Hvilke kriterier må være oppfylt og hvilke behov må man ha behov for å få dekket dersom man skal kunne få innvilget en selvbalanserende rullestol på dispensasjon?

«Det gjøres alltid en individuell vurdering av bruker behov i søknaden for alle hjelpemidler. Det kan derfor ikke oppgis noen kriterier for å få utlevert en slik rullestol», svarer Nav i en e-post som er formidlet gjennom Navs pressetjeneste.

Steinar Hauge på en Freee2 i vinterlandskap.

VINTERBRUK: Steinar Hauge har erfart at den selvbalanserende Freee2-stolen fungerer godt også på vinterføre. (Foto: Privat)

Unntakstilfelle

Når Nav åpnet for å kunne gjøre unntak fra produktkravene som stilles, blir det beskrevet som et unntakstilfelle i e-posten fra Navs fagavdeling for hjelpemidler:

«På generelt grunnlag kan vi si at i våre interne rutiner for innkjøp av hjelpemidler utenfor rammeavtale står det at Nav Hjelpemiddelsentral bør stille de samme produktkravene som ble stilt til produktene i rammeavtalen. Dersom leverandøren ikke kan bekrefte at relevante krav er oppfylt, må hjelpemiddelsentralen selv foreta en risikovurdering før produktet kjøpes. Risikovurderingen må gjøres ut fra brukers funksjonsnivå, produktegenskaper og bruken av hjelpemiddelet. Det åpnes således for at det i visse unntakssituasjoner, hvis brukers behov ikke kan avhjelpes på noen annen måte, kan gjøres unntak fra dokumentasjonskravet og flytte ansvaret for risikovurderingen til hjelpemiddelsentralen.»

Nav påpeker at dette er noe de «i all hovedsak ønsker å unngå».

«Vi vil poengtere at kjøp utenfor rammeavtale kun skal gjøres i de tilfeller hvor brukers behov ikke kan avhjelpes av ett av hjelpemidlene på avtale. NAV dekker også kun enkleste og rimeligste løsning som dekker brukers behov, og ikke en optimal løsning.»

Kunne fått et nytt liv

Steinar Hauges Freee2 er importert og levert av hjelpemiddelfirmaet Togemo AS på Hamar.

Selskapet har i lang tid arbeidet for å få innpass for selvbalanserende rullestoler i den norske hjelpemiddelformidlingen, forklarer CEO og styreleder Tore Tomter.

Flere enn 20 personer har søkt om å få innvilget de Togemo-forhandlede selvbalanserende rullestolene på dispensasjon, men bare Steinar Hauge har fått ja så langt.

– Det er synd for de brukerne som kan få et helt nytt liv med en selvbalanserende rullestol, sier Tomter.

Den viktigste hindringen er at det i dag ikke er mulig å teste disse stolene etter de kravene som stilles, og som er utformet ut fra at en rullestol har minst tre hjul.

– Det er som å komme med en motorsykkel og be om å få den testet som en bil, sier Tomter.

Det er synd for de brukerne som kan få et helt nytt liv med en selvbalanserende rullestol.

Individuelle hensyn

Han har forståelse for at Nav må stille krav til kvalitet og sikkerhet, men han skulle ønske at det var større åpning for å ta individuelle hensyn og finne løsninger som passer til det enkelte menneske.

– Det er mye bra med systemet i Norge når det kommer til kvalitet, kontroll og så videre, men ulempen er at det er vanskelig med innovasjon, sier han.

Tomter mener dessuten at Nav ikke risikerer å åpne en sluse og drukne i søknader om selvbalanserende rullestoler dersom de velger å si ja til flere enn bare Steinar Hauge.

– Dette er et produkt som stiller helt andre krav til brukeren enn mange andre rullestoler. Mitt anslag er at vi snakker om 15–25 stoler i året i hele Norge, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.