Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Cato Brunvand Ellingsen på Stortingets talerstol
Cato Brunvand Ellingsen (SV) er skuffet over at de store partiene er imot forslaget om en enhetlig assistanseordning for studenter. (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Stortingsdebatt om assistanse for studenter

I dag stemmer Stortinget over forslaget om en assistanseordning som dekker hele assistansebehovet til funksjonshemmede studenter. Forslaget ligger an til å bli nedstemt.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 15.02.2024 09:06

Grete Wold og Freddy André Øvstegård fra SV står bak forslaget som skal gjøre det enklere både å flytte til et nytt sted for å studere og gjøre studiehverdagen smidigere for funksjonshemmede.

I forslaget beskriver de at slik det er nå, vet ikke funksjonshemmede studenter om de har en assistanseordning på plass på et nytt studiested, og det finnes ikke assistanseordninger som fullt ut passer for studiehverdagen.

I helse- og omsorgskomiteen er det bare et mindretall som støtter forslaget. Dette mindretallet består av representantene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus, som har seks av de 15 komitemedlemmene.

De vil at Stortinget i dag skal vedta dette:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer samt forslag om å flytte ansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra kommunene over til en statlig ordning for å sikre likhet og rettferdighet for personer som har behov for BPA.»

OG:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å overføre ansvaret for ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for studenter til en statlig ordning. BPA-ordningen for studenter må innbefatte alt studenten måtte ha av bistandsbehov, også på fritiden.»

De største partiene er imot

Men mer sannsynlig er det at Stortinget stemmer for komiteens tilråding, som støttes av Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet:

«Dokument 8:49 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold og Freddy André Øvstegård om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring – vedtas ikke.»

Med sine 112 representanter har Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet flertall på Stortinget.

Etter komitebehandlingen har imidlertid Høyre kommet med dette løse forslaget til saken:

«Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak 742 (2022-2023) om en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse snarest, og ber om at meldingen legges frem senest innen utgangen av 2024.»

Dette ligner litt på første del av mindretallsforslaget og kan dermed bli vedtatt.

Ellingsen er oppgitt

– Jeg er oppgitt over at de store partiene ikke kan stemme for trygghet for studenter engang, sier SV-politiker Cato Brunvand Ellingsen til Handikapnytt.

Cato Brunvand Ellingsen er for tiden møtende vararepresentant på Stortinget for Oslo SV.

– Hvilke forventninger har du om å få vedtatt et BPA-forslag nå, før stortingsmeldingen om BPA?

– Det ser ikke ut for at vi får flertall for forslaget. Det er synd. Det burde være mulig å sikre funksjonshindrede studenter trygghet for at de kan studere på lik linje med andre.Det er flott at det kommer en stortingsmelding, men verden kan ikke stå stille i påvente av dette. Det er uvisst når meldingen kommer og hva den vil inneholde av konkrete forslag. Funksjonshindrede er riktignok vant til å vente på det som burde være en selvfølge.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.