Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tilgjengelighetsplan uten deadline

Av: Ivar Kvistum
Publisert 10.02.2016 17:50

Funksjonshemmedes organisasjoner kritiserer regjeringen for å ha droppet målet om å skape et universelt utformet Norge innen 2025.

I regjeringens handlingsplan for universell utforming, som barne- og likestillingsminister Solveig Horne nylig la fram, droppes den tidligere ambisjonen om å gjøre Norge universelt utformet innen 2025.

Handlingsplanen er et dokument der innsats og tiltak for å skape et tilgjengelig Norge er samlet, samordnet og systematisert. Den omfatter tiltak på tvers av sektorer og samfunnsområder, men det koordinerende ansvaret ligger i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Savner et konkret mål

Planen som ble lagt fram litt forsinket, dekker perioden fra 2015 til 2019. Den forrige planen – som var lagt fram av den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen – gikk fra 2009 til 2013.

Men der tidligere planer satte som uttalt mål at Norge skulle være universelt utformet innen 2025, er dette målet ute av den første planen som er lagt fram av Solberg-regjeringen.

LES OGSÅ: VIL SAMLE INFORMASJON OM NORSK TILGJENGELIGHET PÅ ETT STED

Både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund er skuffet over at regjeringen ikke lenger gir seg selv en deadline for når Norge skal være universelt utformet og at visjonen om et universelt utformet Norge innen 2025 er borte.

– Vi savner et konkret mål. Samtidig ser vi frem til den utredningen som regjeringen varsler at de vil gjennomføre. Vi mener det er viktig at denne fører frem til et nytt mål og et konkret år, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Elvestad innser at målet om et universelt utformet Norge innen 2025 var urealistisk sett i lys av skiftende regjeringers tempo i utvikling og tiltak, samt altfor lave bevilgninger over tid.

– Vi forventer et taktskifte nå, og årlige bevilgninger over statsbudsjettet som følger tiltakene, sier Elvestad.

Samme langsomme tempo

Hun får følge i kritikken fra forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund. Han mener det er urovekkende at regjeringen har valgt å droppe målet om et universelt utformet Norge i 2025.

Selv om dette målet kan synes urealistisk – og selv om heller ikke tidligere regjeringer viste den nødvendige handlekraften for å nå et slikt mål – er det likevel viktig signal, mener han.

– Uten en tidsfrist er det ikke lenger noe press for å få ting gjort. Man kan fortsette i samme langsomme tempo, bemerker Lein.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


SKUFFET: Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  og forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund.

Arbeide systematisk

Overfor Handikapnytt begrunner barne- og likestillingsminister Solveig Horne beslutningen om å fjerne 2025-målet slik:

– Regjeringen har en visjon om et samfunn der alle kan delta og arbeide videre for et universelt utformet samfunn. Visjonen om et universelt utformet Norge i 2025 vil være mulig på noen områder, men vanskeligere på andre – som for eksempel når det gjelder eksisterende bygninger. Vi må arbeide systematisk, effektivt og målbevisst slik at situasjonen bedrer seg hvert år hver måned og hver dag.

Horne innser at det fortsatt er et godt stykke igjen til vi har et universelt utformet samfunn.

– Det er jo det store målet, at vi skal oppnå det. Vi er på vei, men vi er fullt klar over at vi fortsatt har mye igjen, sier Horne.

LES OGSÅ: ANKLAGER LIKESTILLINGSMINISTEREN FOR Å SVEKKE VERNET MOT DISKRIMINERING

I handlingsplanen blir det vist til at Statsbygg fortsatt har som mål at alle deres arbeids- og publikumsbygninger skal være universelt utformet innen 2025. Unntaket er fengsler.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.