Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde fra overrekkelse av rapporten.
SKAL IKKE SKJE: Helseminister Bent Høie og kommunalminister Monica Mæland slår fast at feilene som rammet Holøyen-brødrene ikke skal skje. Rune Fjeld fra fylkesmannen i Vestland overleverte mandag granskingsrapporten om Tolga-saken til regjeringen. (Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix)

Tolga-rapporten med hard kritikk – nå vurderer brødrene erstatningskrav

Feil diagnoser, feil bruk av diagnoser og mangel på dialog er noen av funnene i Tolga-saken.– Mye har gått galt, sier kommunalminister Monica Mæland.

Av Ivar Kvistum
Publisert 11.02.2019 17:02

(NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve og Dag Kjørholt:) – Dette skal ikke skje, sa kommunalministeren etter å ha mottatt granskingsrapporten om de tre brødrene, som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede, og ble satt under vergemål mot sin vilje.

Etter at VG avslørte saken i fjor høst, ba regjeringen Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) om å sette i gang en gransking.

Rapporten viser at det har vært manglende dialog og medvirkning mellom de ulike partene. Det har blitt feilført diagnose, diagnoser er brukt feil og brødrene har ikke blitt snakket med.

Dårlig saksbehandling

«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det videre i rapporten.

– Andre skal ikke få oppleve det samme som disse tre brødrene, sa helseminister Bent Høie (H) som unnskyldte behandlingen de er blitt utsatt for.

Andre skal ikke få oppleve det samme som disse tre brødrene.

Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen ble alle registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen. To av dem hadde ikke diagnosen, mens den tredje først fikk diagnosen etter at han var registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen. Vergemålene ble siden opphevet.

Familiens advokat Nicolai Skjerdal varsler at brødrene trolig kommer til å be om erstatning.

– Vi har ikke tatt stilling til noe beløp. Vi har per i dag ikke fullstendig tilgang til sakens dokumenter, det kommer til å bli en videre graveprosess overfor kommunen og fylkeskommunen, sier han til NTB.

– Ikke bevisst

Det er funnet feil ved kommunens registrering, noe som har ført til utbetaling av sju millioner kroner fra staten på feil grunnlag, ifølge granskingsrapporten. Mæland opplyser at det ikke er tatt stilling til om staten vil kreve å få pengene tilbake.

Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert på en pressekonferanse. I stedet mener granskerne at feilføringen baserer seg på misforståelser. Fjeld understreket også at de tre brødrene har mottatt tjenester fra kommunen.

Brødrenes advokat stiller imidlertid spørsmål ved konklusjonen om at kommunen har handlet i god tro.

– Det fremstår som ikke tilfredsstillende begrunnet, sier advokaten.

Han mener det også er uforståelig at man ila brødrene vergemål uten at de ble hørt.

Tolga-granskningen
  • Fylkesmannen i Hordaland, nå Fylkesmannen i Vest, Statens helsetilsyn og Statens sivilrettsforvaltning har gransket saken der tre brødre fra Tolga i Hedmark ble registrert som psykisk utviklingshemmede og satt under vergemål.
  • VG skrev i oktober fjor at Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen uten å vite det har vært registrert som psykisk utviklingshemmet siden 2012 og 2013.
  • I mars 2017 fikk alle brødrene verge for økonomiske og personlige spørsmål. Brødrene klaget på vedtaket. Vergemålene ble opphevet i henholdsvis februar, juni og oktober 2018.
  • Fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemming. Ifølge den tidligere rådmannen var nettogevinsten for kommunen 1,5 millioner kroner i året.
  • Regjeringen har bedt helsedirektoratet om å gå gjennom hvordan utredning og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemming foregår og vurdere behovet for tydelige retningslinjer.
  • Statens sivilrettsforvaltning har foreslått at man tar kontakt med alle de 18.000 personer som er satt under vergemål og registrert som «ikke samtykkekompetente», for å spørre dem om de ønsker å fortsatt stå under vergemål. (Kilder: VG, regjeringen.no)

Tiltak i gang

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier Mæland.

Regjeringen har alt satt i gang stikkprøvekontroller av det faglige grunnlaget for diagnosen psykisk utviklingshemming. Departementet gjennomgår også vergemålssaker for å avdekke om flere har fått vergemål mot sin vilje.

Regjeringen har også sendt ut forslag til endringer i vergemålsloven og vil presiserer at ordinært vergemål skal være frivillig, og at de som får verge, først skal snakkes med.

Les også: MIKROSTYRE SKAL GI STØTTE TIL Å BESTEMME SELV

– Oppriktig lei meg

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug er lettet over at granskningen ikke viser misbruk av systemet fra kommunens side. Men hun forstår godt brødrenes frustrasjon.

– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen brødrene har havnet i, og forstår godt deres frustrasjon og fortvilelse. Jeg håper granskingsrapporten gir dem svarene de trenger for å gå videre, sier Aashaug i en pressemelding.

Etter at granskningsrapporten av Tolga-saken mandag ble overlevert til kommunalminister Monica Mæland (H), kommenterte Aashaug funnene på et pressetreff i Oslo.

Ordføreren understrekte at kommunen har vært opptatt av å snu hver stein i saken og har bidratt med nødvendig dokumentasjon.

– Vi er lettet over at granskingen bekrefter at vi ikke har misbrukt systemet. Det er godt både for brødrene, kommunen og alle innbyggerne i Tolga. Saken har vært tung både for de involverte og for lokalsamfunnet, sier Aashaug.

Videre viser Aashaug til at det ble gjort en administrativ feil hos kommunen fra 2010 ved at to diagnoser med ganske lik ordlyd ble forvekslet.

– Det beklager vi overfor alle de involverte. Vi skal i vår oppfølging sikre tilstrekkelige rutiner for at dette ikke skjer igjen, sier Aashaug.

Hun legger til at kommunen setter pris på granskningskomiteens grundighet, i tillegg til at den har vært både nøytral og utført av personer med fagekspertise på området. Hun lover at rapporten vil bli brukt for å endre kommunens rutiner.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.