Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsfoto av Stortinget
HARD KRITIKK: Opposisjonen gikk hardt ut mot barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, som den mener gjør for lite for å sikre rettighetene til utviklingshemmede. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tvang fram stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter

Dette vil forsinke arbeidet med regjeringens strategiplan for likestilling av funksjonshemmede, advarer barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Ivar Kvistum
Publisert 12.06.2018 11:53

Hun måtte innse at hun fikk stortingsflertallet mot seg, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

I dag, tirsdag 12. juni, vedtok et flertall på Stortinget å pålegge regjeringen å legge fram en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

Forslaget var fremmet av KrF-representantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold, og det støttes i tillegg av hele opposisjonen.

Dermed har ikke regjeringen noe annet valg enn å gå i gang med å lage en stortingsmelding.

Lovstridig svikt

Bakgrunnen for at opposisjonen ønsker en stortingsmelding, er at både utredninger og tilsyn har avdekket at utviklingshemmede på mange områder opplever alvorlig utenforskap og lovstridig svikt i tjenestetilbudet, både når det gjelder helse, arbeid, utdanning, bolig og så videre.

Bollestad og Bekkevold peker i forslaget på at med en stortingsmelding, vil Stortinget bli mer direkte involvert i å utforme politiske tiltak for å oppfylle utviklingshemmedes rettigheter, i stedet for å overlate det til regjeringen.

Stortingsmelding
  • En stortingsmelding er en orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet i Stortinget, gjenre med forslag om framtidig, konkret politikk.

Runddans av utredninger

Da saken ble behandlet i Stortinget, viste statsråd Linda Hofstad Helleland (H) at hun er i gang med å utarbeide en strategiplan for likestilling av funksjonshemmede.

Les mer om strategiplanen her: NY PLAN SKAL FÅ TJENESTE DINE TIL Å HENGE SAMMEN

Og hun advarte mot at dette arbeidet blir forsinket om det også skal lages stortingsmelding om rettighetene til utviklingshemning.

– Regjeringen er opptatt av resultater og av handling, sa Helleland.

Hun viste til at det allerede var laget stortingsmeldinger og utredninger på området, og at det nå var viktig å komme fort i gang med tiltak.

I debatten ble kravet om en ny stortingsmelding beskrevet av Høyre som en runddans.

Arrogant overfor organisasjonene

Men opposisjonspolitikere fra flere partier var alt annet enn fornøyde og hamret løs på statsråd Helleland med kritikk om at regjeringen ikke arbeider raskt nok for å sikre funksjonshemmedes rettigheter.

Og at de ikke involverer funksjonshemmedes organisasjoner nok i arbeidet underveis.

– Organisasjonene merker ikke noe til regjeringens påståtte handlekraft. Det er jo derfor de har bedt Stortinget om å ta affære. Nå sier statsråden at hun skal sette alt på vent på dette området fordi hun skal lage en stortingsmelding. Slik kan man ikke opptre overfor organisasjonene på et så viktig felt. Det er svært arrogant, sa Arbeiderpartiets Arild Grande.

Partifelle Tore Hagebakken sa:

– Jeg kjenner Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Handikapforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som rimelig utålmodige organisasjoner. Men det er altså de som ønsker seg en stortingsmelding. Det er fordi de vil ha den forankringen som dette vil gi.

God kontakt med departementet

Linda Hofstad Helleland på sin side avviste bestemt at det var noe å si på samarbeidet med og involveringen av funksjonshemmedes organisasjoner i utformingen av politikken på området.

Hun viste til at det allerede torsdag er tid for den årlige rundebordskonferansen mellom flere departementer og organisasjonene.

– Jeg er veldig overrasket når opposisjonen hevder at organisasjonene ikke er fornøyde med kontakten med departementet. Det er ikke det de sier til oss. Det er jevnlige møtepunkter som organisasjonene sier fungerer godt, sa Helleland.

Les også: SKULLE HA «TETT SAMARBEID» – MEN HØRER LITE FRA LINDA

Karin Andersen fra SV mente virkeligheten er en annen:

– Statsråden må forstå at det er organisasjonene som har bedt Stortinget om å gjøre dette, sa hun med henvisning til forslaget om å lage en egen stortingsmelding.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.