Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Stortingspolitiker Solfrid Lerbrekke i Vandrehallen på Stortinget.
FATTIGDOMSFELLE: – For mange uføre blir det å jobbe det de kan, en fattigdomsfelle, påpeker SVs Solfrid Lerbrekk. SV foreslo flere endringer, men fikk ikke flertall i Stortinget. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Uføreforslag nedstemt i Stortinget

SVs forslag for å bedre uføres tilknytning til arbeidslivet fikk ikke flertall i Stortinget.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 13.03.2019 13:42

SV ville ha slutt på at uføretrygdede som vil prøve seg i arbeidslivet taper penger på å jobbe, men fikk ikke gjennomslag for noen av forslagene for å endre situasjonen da saken var til votering i Stortinget tirsdag 12. mars.

–  Jeg er veldig skuffet over at det ikke er vilje i Stortinget til å endre den situasjonen som mange uføre er i når det handler om å delta i arbeidslivet, og jeg er særlig skuffet over Arbeiderpartiet og selvfølgelig KrF, kommenterer partiets stortingspolitiker Solfrid Lerbrekk.

Les mer om SVs forslag he: – UFØRETRYGDEDE SKAL IKKE TAPE PENGER PÅ Å JOBBE

Unge uføre

SV ville øke fribeløpet for uføre og ha en gjennomgang av hvordan dagens avkorting fungerer. De ville sikre at ikke uføres barnetillegg rammes for hardt av avkortingsreglene som følge av inntekt, og at tersklene for inntektsgrenser skulle innrettes smidigere enn i dag.

Portrett av Solfrid Lerbrekk.

HELSEFREMMENDE: Tilknytning til arbeidslivet dreier seg ikke bare om kroner og øre, men om helse, sier stortingspolitiker Solfrid Lerbrekk. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Partiet ville også ha bedre Nav-oppfølging av unge med uføretrygd, blant annet gjennom å gi unge uføre rett til arbeidsmarkedstiltak på lik linje med mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Også dette ble nedstemt.

– Andre politikere er veldig opptatt av at det skal lønne seg å jobbe. Jeg mener de har et svært snevert syn på saken da de bare tenker kroner og øre. For de fleste lønner det seg å jobbe uansett, med tanke på det sosiale fellesskapet som er helsefremmende i seg selv, men også samfunnsøkonomisk, påpeker Lerbrekk.

Målet med uførereformen ikke nådd

Per i dag mottar 339 200 mennesker uføretrygd her i landet. Det er en økning på 13 400 (4,1 prosent) uføretrygdede det siste året.

En rapport fra riksrevisjonen fra oktober 2018 om uførereformen fra 2015, konkluderer med at Stortingets mål med reformen ikke er nådd:

  • Målet om økt bruk av gradert uføretrygd er ikke nådd.
  • Flertallet av de uføretrygde får lav økonomisk uttelling ved å utnytte restarbeidsevnen sin.
  • NAV-kontor gir i varierende grad bistand til uføretrygdede som ønsker å kombinere trygd med arbeid. 
  • Arbeids- og sosialdepartementet har i sin styring og oppfølging av etaten hatt lite oppmerksomhet på at målene i uførereformen nås. 
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke fulgt opp at målene i uførereformen nås.

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.