Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Eivind Digranes fotografert på en kafe.
FORTSATT MELLOMFORNØYD: Rådgiver Eivind Digranes i Unge funksjonshemmede er glad for at Lånekassen gjør retrett om tilleggsstipendet. Men han ønsker seg enda større klarhet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Unge funksjonshemmede: Statsråden er ikke krystallklar nok om tilleggsstipend

Lånekassen endrer ordlyden i sitt eget regelverk slik at studenter med funksjonsnedsettelse kan ha frivillige verv uten å miste stipendet sitt. Men rådgiver Eivind Digranes i Unge funksjonshemmede mener statsråd Henrik Asheim (H) fortsatt skaper rom for tvil.

Britt Arnhøy og Ivar Kvistum
Publisert 11.02.2021 10:07

Handikapnytt har skrevet om tilleggsstipendet for studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse, ikke kan arbeide ved siden av studiene. 

Flere studenter har mistet eller stått i fare for å miste tilleggsstipendet dersom de har påtatt seg ubetalte verv eller engasjert seg i frivillig arbeid.

Dette skyldes at Lånekassen vurderte slik aktivitet som arbeidsevne.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fastslo i et intervju med Handikapnytt at Lånekassen har tolket regelverket for strengt. Han har pålagt Lånekassen å endre praksis umiddelbart. Lånekassen har  fått beskjed om å ta kontakt med dem som har fått avslag på dette grunnlaget fra og med august for å gjøre en ny vurdering.

Les intervjuet her: KRYSTALLKLAR STATSRÅD: SLUTT PÅ FORBUDET MOT Å HA FRIVILLIGE VERV

Grenser for skjønn

Rådgiver Eivind Digranes i organisasjonen Unge funksjonshemmede er fornøyd med statsrådens prinsipielle avklaring, men synes likevel ikke statsråden svarer betryggende i intervjuet med Handikapnytt.

Asheim sa nemlig at Lånekassen hadde fått beskjed om å utvise et større skjønn. Men han ønsket ikke å peke på noen konkret grense for hvor mange verv en student kan ha før det utfordrer intensjonen i regelverket.

I et debattinnlegg i nettavisen Khrono kritiserer Eivind Digranes Asheim for å gi Lånekassen rom for skjønn i hver enkelt sak.

«Samtidig opner han for at det går ei grense for kor mange verv ein kan ha før ein utfordrer intensjonen med regelverket. Kor denne grensa går, vil han ikkje seie noko om», skriver Digranes i innlegget.

På rettssikkerheten løs

Digranes mener dette gir en åpning for at man likevel kan ta stipendet fra studenter med funksjonsnedsettelse, og at statsråden i realiteten har gitt Lånekassen fullmakt til å fortsette med en noe mer liberal versjon av praksisen de allerede fører.

– Hvordan skal man sikre seg mot misbruk hvis det ikke skal være regler og hvis det ikke skal være rom for skjønn? 

– Hele premisset om at frivillig verv i det hele tatt kan sammenlignes med arbeid, er feil. Det er to helt ulike ting. Å ta på seg verv er aldri misbruk av ordningen, fordi formålet med stipendet er å kompensere for tapt arbeidsinntekt. Verv har ingenting å gjøre med det, sier Digranes til Handikapnytt.

Å ta på seg verv er aldri misbruk av ordningen, fordi formålet med stipendet er å kompensere for tapt arbeidsinntekt. Verv har ingenting å gjøre med det.

Han viser til at utgangspunktet for ordningen er at studenter med funksjonsnedsettelse som ikke kan jobbe ved siden av studiene, skal få en inntekt som kompenserer for tapt arbeidsinntekt. Ordningen ble laget fordi man visste at funksjonshemmede stiller dårligere på arbeidsmarkedet, og da er utdanning et av de beste tiltakene.

Endrer ordlyden

Men om statsråd Henrik Asheim er for uklar for Unge funksjonshemmede, er det i det minste klart at det omstridte regelverket faktisk blir endret. For mens Kunnskapsdepartementet lager forskriften for studiefinansieringen, er det Lånekassen selv som lager merknadene, altså reglene som styrer Lånekassens praksis.

– Merknader til bestemmelsene fastsettes av Lånekassen. Disse presiserer Lånekassens praksis. Den aktuelle merknaden ble tatt inn i 2016 etter at vi fikk enkelthenvendelser som tydeliggjorde et behov for å avgrense retten til stipendet mot frivillig arbeid som var av et visst omfang, skriver kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen i en e-post til Handikapnytt.

Etter at Henrik Asheim ba Lånekassen endre praksis, er nå dette lagt til i merknaden:

«På grunn av praksisendring fra og med våren 2021 vil søkere som har ulønnet arbeid eller verv, omfattes av retten til tilleggsstipend dette semesteret, uavhengig av omfanget av arbeidet og om søkeren kunne hatt rett til lønnet arbeid.»

Krever tilbakevirkende kraft

Eivind Digranes er langt mer fornøyd med dette enn han er med statsråd Asheims svar.

– Det er veldig bra at Lånekassen tydeliggjør i selve merknaden at verv aldri skal kunne være grunnlag for å nekte å gi støtte. Det betyr at det ikke skal finnes en grense for hvor mange verv man kan ha og samtidig motta tilleggsstipendet, sier han.

Samtidig synes han det er problematisk at regelendringen kun skal gjelde fra og med våren 2021.

– Først nå lærer vi at dette strekker seg helt tilbake til 2016. Dermed kan det være mange som urettmessig har mistet søtten sin, før dette ble oppdaget. Vi forventer derfor at regelendringen får tilbakevirkende kraft, og Lånekassen tilbakebetaler penger til alle som har fått avslag på dette grunnlaget siden regelen oppsto.

Gi tydelig informasjon

Digranes ber Lånekassen informere tydelig om regelendringen til dem som søker på eller mottar stipendet.

– I søknadsskjemaet må man fortsatt skrive under på at man forplikter seg til å informere Lånekassen om man tar på seg frivillige verv, og at man kan miste støtten om man gir ufullstendige opplysninger. Det må endres umiddelbart. I tillegg forventer vi at Lånekassen sender ut et brev til alle som har søkt på stipendet de siste årene, og informerer om at verv er forenelig med stipendet. Ellers kan vi risikere at flere lar være å søke, eller unngår å ta på seg verv, sier han.

Handikapnytt har invitert Kunnskapsdepartementet til å kommentere kritikken fra Eivind Digranes i Unge funksjonshemmede.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.