Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Amir Hashani, med portrett av Raymond Johansen innfelt.
ARBEID ER VELFERD: Jeg er enig med Amir Hashani i at det inkluderende arbeidslivet er en illusjon for mange og ikke en realitet, skriver Raymond Johansen (innfelt). Han mener at retten til arbeid må sikres for alle og ikke bare folk med god helse og formell utdanning. (Foto: Ivar Kvistum og Sturlason)

Vi må sikre en sterkere rett til arbeid

MENINGER: Jeg vil gjøre lettere å stå i jobb for de som har arbeidsevne, ikke vanskeligere å få uføretrygd, skriver Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i dette svarinnlegget til NHFUs Amir Hashani.

Raymond Johansen
Publisert 23.06.2020 13:40

Amir Hashani i Norges Handikapforbunds Ungdom hevder i en artikkel på Handikapnytt.no at jeg «vil gjøre det vanskeligere å få uføretrygd». Det stemmer ikke.

Les Amir Hashanis innlegg her: DERFOR, RAYMOND, FÅR VI UFØRETRYGD I 18-ÅRSPRESANG

Noen blant oss har så store medfødte eller påførte helseproblemer at de trenger fellesskapets hjelp. Den støtten skal de få, og rettighetene folk har skal vi hegne om.

Det er en stor og krevende prosess å bli uføretrygdet, og mange har stått i årelange kamper mot Nav. Endringene i arbeidsavklaringspenger og innføring av karenstid har ikke gjort det enklere, og jeg synes det er synd at de som selv mottar uføretrygd, i så liten grad blir involvert i denne typen omfattende endringer.

Uavhengig av det vet vi at både antallet og andelen uføretrygdede holdt seg relativt stabil under den rødgrønne regjeringen.

Mens Erna Solberg har vært statsminister har Norge derimot fått nesten én ny uføretrygdet i timen. Samtidig har andelen som er sysselsatt gått tilbake.

En god del årsaken til veksten i antall uføretrygdede er kutt i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Jeg er enig med Hashani i at veksten også er et symptom på utstøting fra arbeidslivet. For mange er et inkluderende arbeidsliv en illusjon, ikke en realitet.

Koronautbruddet har gitt den høyeste arbeidsledigheten i nyere tid. Ledigheten rammer bredt, men noen er mer utsatt enn andre: Det er de med lav inntekt eller kortere formell utdanning, kvinner, unge, innvandrere og de med nedsatt funksjonsevne.  

Jeg er redd mange av de som nå er ledige, og som har lite utdanning og helseproblemer, ikke vil komme tilbake i arbeidslivet om vi ikke gjør fundamentale endringer i arbeids- og sosialpolitikken.

I Dagbladet 12. juni tok jeg derfor til orde for at velferdsstaten i tillegg til bare å tilby inntektssikring for de som står utenfor ordinært arbeid, også bør tilby arbeid for de som fortsatt arbeidsevne. Dette er ikke et angrep på de som får uføretrygd, men et ønske om å styrke retten til arbeid.

Vår velferdsstat er basert på at personer som ikke kan forsørge seg selv ved å være i arbeid mottar en inntektsoverføring fra fellesskapet. Slik skal det også være, det er vårt sosiale sikkerhetsnett. Men for de som fortsatt har arbeidsevne, er inntektssikring bare bunnplanken.

Arbeid er også velferd, og jeg mener vi må begynne å tenke på arbeid slik vi tenker på helsetjenester og utdanning. Det bør være for alle. Arbeid bør ikke være forbeholdt bare de som har god helse og formell utdanning.

Arbeid er også velferd, og jeg mener vi må begynne å tenke på arbeid slik vi tenker på helsetjenester og utdanning. Det bør være for alle. Arbeid bør ikke være forbeholdt bare de som har god helse og formell utdanning.

Dersom folk ikke får jobb, er det bedre at det offentlige oppretter jobber enn at folk som ønsker å jobbe blir gående ledige over lang tid.

Jeg inviterer Norges Handikapforbunds Ungdom til å være med i utviklingen av flere av de nye satsingene byrådet vil gjennomføre for å inkludere flere i jobb, blant annet vår ungdomsgaranti som skal sikre at alle 24 år er garantert jobb eller utdanning.

For jeg er helt enig med Hashani: Vi må likestille funksjonshemmede med funksjonsfriske. Det er ikke enkeltmenneskene som er problemet, men vår felles evne til å inkludere og integrere.

Raymond Johansen (Ap)
Byrådsleder i Oslo

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.