Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Guri Melby på en talerstol.
BEDRE KOORDINERING: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har lagt fram et forslag som blant annet skal sikre familier med funksjonshemmede barn en egen koordinator. (Foto: Statsministerens kontor)

Vil gi lovfestet rett til egen koordinator for funksjonshemmede barn

Barn med store behov for offentlige tjenester skal få en lovfestet rett til en egen barnekoordinator som skal sørge for at tilbudene blir koordinert.

Ivar Kvistum
Publisert 10.07.2020 10:22

– Foreldrene skal slippe å bruke tid på å koordinere tilbudene fra det offentlige, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra departementet.

Nå sendes nemlig på høring et forslag som skal sikre «bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud».

Blant forslagene er å gi familier med barn som har et ekstra stort behov for ulike tjenester, retten til en egen barnekoordinator.

– Det er en belastning for familiene når det offentlige ikke snakker sammen og tjenestene ikke ser det store bildet. Det skal være en rød tråd fra skolen og barnehagen og til barnevernet, sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten, uttaler Melby.

Rettighetsfesting

Regjeringen forseslår derfor å lovfeste en rett til barnekoordinator i pasient- og brukerrettighetsloven.

Allerede i dag er det nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen skal tilby en koordinator, men regjeringen ønsker innføre en pliktbestemmelse som utdyper omfang og innhold i ordningen.

Det foreslås at plikten og rettigheten skal gjelde for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Ivaretatt og inkludert

Mange kommuner har allerede en koordinator-ordning. Men problemet er at det ikke settes av nok penger til at oppgaven kan utføres godt nok. Det hever leder Elin J. Langdahl i Handikappede Barns Foreldreforening overfor NTB, ifølge nettstedet Barnehage.no.

Barnekoordinatoren skal få myndighet til å ta beslutninger i forhold som angår koordinering av velferdstjenester.

– Vi ønsker et samfunn som stiller opp og hvor alle blir ivaretatt og inkludert, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), ifølge den samme pressemeldingen

– Barnekoordinatoren skal sørge for at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Det håper jeg vil gjøre hverdagen enklere for hele familien, utdyper han.

Samarbeid mellom tjenestene

Forslaget inngår i regjeringens likeverdsreform, som har til hensikt å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Forslaget vil innebære endringer i flere ulike lovverk.

I forslaget ligger også en innføring av felles regler om «individuell plan» som skal gjelde for alle tjenestene og sikre samarbeid mellom tjenestene og lik forståelse av regelverket. Kommunene skal få en plikt til å samordne samarbeidet mellom ulike velferdstjenester.

– Det er kommunene som er tettest på folks liv og som best kan sikre at tjenestene blir godt samordnet. Kommunene skal også samordne de kommunale tjenestene med tjenester fra fylkeskommunene, staten og private aktører, sier Guri Melby.

Oppdatering, 10. juli 2020 kl. 15.30: Vi har presisert tydeligere i saken at forslaget handler om å rettighetsfeste barnekoordinatorordningen. Også dagens lovverk pålegger kommunene å tilby en koordinator. 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.