Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Maren Rismyhr (Rødt), Magnhild Sørbotten, NHF Oslo (i midten) og Siavash Mobasheri (Rødt)
VIL HA LIK PRIS: Dagens TT-priser er en enorm forskjellsbehandling av de ikke klarer å komme seg av gårde på egen hånd med vanlig kollektivtrafikk, mener Maren Rismyhr (t.v.) og Siavash Mobasheri som sitter i Oslo bystyre for Rødt. De vi ha samme pris som for kollektivtrafikken. Magnhild Sørbotten, regionleder i NHF Oslo, er glad for initiativet. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Rødt vil gjøre TT-reiser mye billigere

De som trenger TT-kort i Oslo betaler nesten dobbelt så mye som de som kan reise med vanlig kollektivtrafikk. – Dypt urettferdig og det motsatte av likestilling, mener Rødt i Oslo, som vil senke prisene på TT-reiser til samme nivå som prisene for å reise kollektivt.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 28.11.2022 12:56

TT-transport er et tilbud til dem som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke kollektivtransport på egenhånd. De nyeste tallene fra Ruter, som har ansvar for TT-kjøringen i Oslo, viser at 14 677 personer i Oslo bruker TT-transport. 9657 av dem er over 67 år.

Men det er en hake ved tilbudet.

– Prisene for TT-reiser er så høye at de går ut over folks mulighet for å delta i samfunnet og ha et godt sosialt liv. Det er diskriminerende. Det er det motsatte av likestilling, sier bystyrerepresentant for Rødt, Siavash Mobasheri.

Likt for alle

For der en enkeltbillett med Ruter innenfor Oslos grenser koster 39 kroner for voksne og 20 kroner for barn og honnør, koster en TT-reise 64 kroner for voksne og 32 kroner for dem under 18 år. Det er ingen honnørrabatt.

Nå foreslår Rødt å senke takstene for TT-kjøring til samme pris som for ordinær kollektivtrafikk, og håper å få med seg nok partier i budsjettforhandlingene til å kunne gi hovedstadens TT-reisende en skikkelig julegave.

–  Dagens TT-priser er en enorm forskjellsbehandling av de ikke klarer å komme seg av gårde på egen hånd med vanlig kollektivtrafikk. Det er jo rett og slett veldig dyrt. Jeg kjenner flere pensjonister som må vurdere nøye hva de kan delta på, som må spare på TT-reisene fordi de koster for mye for dem, sier Maren Rismyhr, bystyrerepresentant og medlem i helse- og sosialkomiteen for Rødt. 

Dagens TT-priser er en enorm forskjellsbehandling av de ikke klarer å komme seg av gårde på egen hånd med vanlig kollektivtrafikk.

– Vi lever i en by med store klasseskiller og sosiale forskjeller. Mange har dårlig råd, og det er folk som ikke kan bevege seg fritt som andre i byen vår og som derfor trenger TT-transport. Samtidig legger byråden fram et forslag om kutte i prisen på ordinær kollektivtrafikk – uten å ville kutte for de som er avhengig av TT. Det er dypt urettferdig, sier Mobasheri.

Prisøkning for TT

Han viser til Oslo-byrådet som i 2023-budsjettet ville bruke 200 millioner på å redusere kollektivprisene i Oslo fra januar 2023, men som nå grunnet den økonomiske situasjonen har innstilt på at reduksjonen utsettes til å gjelde fra april. Reduksjonen vil gjøre en enkeltbillett 20 prosent rimeligere enn i dag, og gi et nytt, fleksibelt billettsystem der billettene blir billigere jo oftere man reiser.

Samtidig vil det føre til et enda større gap mellom TT-prisene og kollektivprisene fordi TT-reisene ikke inkluderes av forslaget om priskutt i den ordinære kollektivtrafikken. Og – prisene for TT-reiser er foreslått økt fra 64 til 66 kroner for voksne og fra 32 til 33 kroner for barn.

– I byrådsplattformen sier byrådet tydelig at de vil utvikle en by som er tilgjengelig for alle. Men politikken som blir ført i dag gir ikke tilgjengelighet for alle. TT-prisene hindrer folk som er avhengig av TT i å reise rundt i byen vår. Det vil vi gjøre noe med, sier Mobasheri.

Maren Rismyhr og Siavash Mobasheri i Rødt, Oslo

– IKKE RETTFERDIG: –Det er rett og slett veldig dyrt å ha behov for TT-reiser i Oslo. Det skaper større ulikhet i en by som fra før av har store klasseskiller og sosiale forskjeller, påpeker Maren Rismyhr og Siavash Mobasheri som sitter i bystyret for Rødt i Oslo. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Glade for forslaget

Dette klinger som juleklokker i Magnhild Sørbottens ører. Hun er regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

– Dette forslaget heier vi på. Mange har nok ikke fått med seg hvor mye dyrere TT er. NHF har krevd i mange år at prisene må ned til kollektivprisnivå, uten å få gehør, sier hun.

Mange har nok ikke fått med seg hvor mye dyrere TT er.

Den som søker og får innvilget TT-transport i Oslo, får et bestemt antall reiser med taxi eller spesialbil innenfor bygrensa. Antall fritidsturer man får innvilget er 150. De nevnte prisene gjelder én vei, og skal du fram og tilbake, har du brukt to reiser og betaler til sammen 128 kroner som voksen.

I tillegg kan man søke om TT-transport til faste reiser i Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune.

De som har TT-transport i barnehage og videregående skole betaler ikke egenandel. Reiser til  aktivitetsskolen (AKS), dagtilbud som alternativ til arbeid og varig tilrettelagt arbeid har et egenandelstak på 640 kroner i måneden.

TT-reiser
  • Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.
  • Har du nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy, kan du søke om TT-kort. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.
  • TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.
  • Kilde: Helsenorge

Mer enn dobbelt så dyrt

Sørbotten har regnet på det ut fra dagens satser.

– Hvis man bruker opp alle 150 reisene (9600 kroner) og har behov for mer enn fem faste tur-returreiser i måneden (tak på 640 per måned for voksne) alle årets 12 måneder – og det er det nok en del som har – blir totalsummen 17 280 kroner med TT, mens årskort for en voksen hos Ruter koster 8140. Altså er TT mer enn dobbelt så dyrt, sier hun.

Honnørpris for årskort hos Ruter er 4070 kroner. Men TT-transport har ikke honnørpris.

– Så en som ville betalt honnørpris hos Ruter, men er avhengig av TT fordi kollektivtrafikken ikke er tilgjengelig, kan ende opp med å måtte betale fire ganger mer enn hvis man hadde kunnet reise vanlig kollektivt, påpeker Sørbotten.

Hun trekker fram situasjonen for dem som har varig tilrettelagt arbeid (VTA) og mener prissettingen av TT-transport gjør at de kommer spesielt ille ut.

– Mange av dem som har faste reiser til VTA, har kanskje en ung uføretrygd i bånn, og så får de motivasjonslønn som er tariffestet til minimum 25 kroner i timen. Ligger du på minstesatsen, må du jobbe mer enn fem timer for å ha råd til tur-retur hver dag – som koster 128 kroner – uten å tape penger. Og langt fra alle når taket på 640 kroner i måneden. Som regel jobber mange av disse noen timer i uka og ikke hver dag.

Lite å rutte med

Sørbotten erfarer at mange som må benytte TT-transport har mindre tilknytning til arbeidslivet.

– For unge med ung uføretrygd som ligger på mellom 294000 og 324.000 i året, som kanskje har store utgifter til BPA-egenandel, helseutgifter etc., er det en ekstra utfordring med de store utgiftene til transport i tillegg. Vi er ganske langt unna byrådsplattformen som sier at Oslo fortsatt skal ha gode transportordninger som sikrer at folk med bevegelseshemning har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

I fjor ble det satt av godt over 135 millioner til universell utforming i Oslo.

– Byrådet har lagt seg lavere i år. Det er vi kritisk til. Det at folk trenger TT-transport er jo også en  konsekvens av en for dårlig universell utforming i kollektivtrafikken, påpeker Rødt-representantene.

1. desember skal budsjettet behandles i finansutvalgsmøte. 7. desember skal budsjettet vedtas.

– Det er snakk om 17 millioner kroner. Pengene finnes. Jeg håper og tror at de fleste er enig med oss i denne saken, sier Mobasheri.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.