Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Vil samle informasjon om norsk tilgjengelighet på samme sted

Av: Ivar Kvistum Foto: Ivar Kvistum
Publisert 03.11.2015 08:40

I flere år har nettstedet vist vei til det tilgjengelige Rogaland. Nå er målet å gjøre Tilgjengelighet.no til en nasjonal tjeneste.

Du er på gjennomreise og lurer på om du som rullestolbruker kommer inn på den restauranten du er tipset om i Sandnes. Eller du er ungdom og vil hvite hvilke av Rogalands videregående skoler er tilgjengelige for deg og dine behov som hørselshemmet.

Eller kanskje skal du delta på en konferanse i Stavanger og vil vite hvilket hotell som har best til rette for deg som allergiker?

I flere år har Rogaland fylkeskommune kartlagt, samlet og systematisert informasjon om tilgjengelighet ved bygninger og uteområder i hele fylket.

nettstedet Tilgjengelighet.no skal du både få oversikt og lett kunne sortere ut akkurat den informasjonen som er viktig for deg, enten du er bevegelseshemmet, synshemmet, hørselshemmet, er allergiker eller trenger god tilrettelegging for å klare å orientere deg på nye steder.

Kvalitetssikret informasjon

Målet er at Tilgjengelighet.no skal være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygninger, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, museer og så videre. Du kan søke på hver enkelt kommune, på ulike typer bygninger eller områder, og på det som spesifikt angår ulike typer funksjonsnedsettelser.

LES OGSÅ: – SATS PÅ TILGJENGELIGE SKOLER

– Tilgjengelighet.no skal gi brukerne god og kvalitetssikret informasjon, samlet på ett sted, forklarer Linda Nilsen Ask, som er prosjektleder for Rogaland fylkeskommunes satsing på universell utforming.

Ideen til å lage et eget tilgjengelighetsnettsted kom da Stavanger forberedte seg til å bli kulturhovedstad i 2008. Arrangørene så at de hadde behov for å samle og dele informasjon om tilgjengeligheten i byen.

Godt mottatt

Det er Rogaland fylkeskommune som selv henter inn opplysningene som legges ut på portalen, i nært samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Anne Marie Auestad er engasjert for å utføre feltarbeidet. Hun er blant annet leder i Handikapforbundets lokallag i Stavanger og har lang erfaring med kartleggingsarbeid.

At hun selv er rullestolbruker, gjør det lettere å skape forståelse for hindringer og problemer, fordi det blir så synlig i praksis, mener Linda Nilsen Ask.

– Vi blir godt mottatt ute. Og ofte ser vi at det blir gjort enkle strakstiltak der og da som bedrer tilgjengeligheten betydelig, forteller prosjektlederen.

Inviterer hele landet

Nå i høst står Tilgjengelighet.no foran en ny fase. Med en ny teknisk plattform ligger det bedre til rette for å ta skrittet utenfor Rogalands grenser. Ambisjonen er å skape en tjeneste som samler og deler tilgjengelighetsinformasjon fra hele Norge.

– Vi henvender oss til alle landets fylkeskommuner og inviterer dem til samarbeid. De skal kunne gjøre sine egne kartlegginger og legge informasjonen på Tilgjengelighet.no, forklarer Ask.

I arbeidet med å utvide nettstedets nedslagsfelt ønsker hun drahjelp fra funksjonshemmedes organisasjoner lokalt rundt om i Norge.

– Det er viktig at brukerne selv bidrar til å fremme behovet for informasjon om tilgjengelighet overfor kommunene der de bor.

Engelsk for reiselivet

Det er ikke bare geografisk at Rogaland fylkeskommune ønsker å utvide satsingen på Tilgjengelighet.no. Det er også planer om å kartlegge samferdsel, noe som så langt er blitt liggende urørt fordi det er et så krevende og omfattende felt.

Det er også planer om å tilby informasjonen på engelsk, i tillegg til norsk.

– Tenk deg for eksempel alle cruiseskipene som anløper Stavanger i løpet av en sesong. Med engelsk informasjon vil passasjerer med ulike behov kunne orientere seg om hvilke severdigheter og servicetilbud som er tilgjengelig allerede før de går i land, forklarer Ask.

Avdekker mangler

Tilgjengelighet.no er ikke bare en tjeneste overfor sluttbrukere. Som database gir den også systematisert informasjon som er nyttig i politikk og samfunnsplanlegging.

Selv om Rogaland ble utpekt til pilotfylke for universell utforming i 2009 og har uttalte ambisjoner om å ligge i teten, viser kartleggingen at det gjenstår mye for å nå målet om et universelt utformet Norge – og Rogaland – innen 2025.

For eksempel: Av 33 kartlagte hoteller er de bare tre som har fått full score for alle typer funksjonsområder Av 38 serveringssteder er det også bare tre som scorer fullt. Av ni kartlagte videregående skoler, er bare to fullt tilgjengelige for alle grupper.

– Vi ser at det særlig er utfordringer knyttet til eksisterende bygninger. Ofte er det ikke nok midler til å øke tilgjengeligheten, spesielt i kommunene. For nybygg er det sjelden store problemer, sier Linda Nilsen Ask.

LES OGSÅ: SETTER TILGJENGELIGHETEN PÅ KARTET

Innovasjon fra olje til tilgjengelighet

Tilgjengelighet.no er bare ett av flere tiltak som Rogaland fylkeskommune satser på i sin strategi for universell utforming.  Nytt av året er utlysningen av en innovasjonspris, som skal stimulere nyskapende bruk av universell utforming for et mer tilgjengelig samfunn.

– Skal vi nå målet om et universelt utformet samfunn, trenger vi flere gode ideer til løsninger. Nå er vi i en fase med større arbeidsledighet i regionen vår, i og med nedturen i oljebransjen. Tenk om vi kunne brukt noen av de dyktige folkene som er ledige, til å jobbe innovativt med universell utforming, utfordrer Linda Nilsen Ask, prosjektleder for satsingen på universell utforming i Rogaland fylkeskommunes regionplanavdeling.


SØK OG FINN: På Tilgjengelighet.no kan du søke fram akkurat den informasjonen du er på leting etter. (Skjermbilde fra Tilgjengelighet.no)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.