Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av Vipps-pålogging med mobiltelefon.
SKJERPING: Vipps har gått fra å bli felt i Diskrimineringsnemnda for manglende tilgjengelighet til å vinne Innovasjonsprisen for universell utforming.

Vipps, så ble verstingen en inkluderingsvinner

For to år siden ble Vipps felt og truet med tvangsmulkt av Diskrimineringsnemnda for manglende tilgjengelighet. Nå er betalingstjenesten hedret med Innovasjonsprisen for universell utforming.

Ivar Kvistum
Publisert 19.01.2021 16:16

– Årets hovedvinner har revolusjonert hverdagen for alle. Neste gang jeg bruker Vipps kommer jeg til å tenke på det viktige arbeidet dere gjør for at tjenesten skal være tilgjengelig for alle, skrøt statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet.

Tirsdag delte hun ut den gjeveste hovedprisen i Innovasjonsprisen for universell utforming, i regi av stiftelsen DOGA – Design og Arkitektur Norge.

Betalingstjenesten Vipps var en av seks kategorivinnere og hadde allerede forsynt seg av prisen i kategorien for tjenestedesign.

Truet med tvangsmulkt

At Vipps AS skulle hedres med landets viktigste pris for universell utforming, var neppe opplagt for alle høsten 2019.

Da ble Vipps pålagt å rette feil som gjorde at synshemmede ikke kunne bruke tjenesten. Om ikke feilene ble rettet innen en viss frist, ville selskapet bli pålagt tvangsmulkt.

Diskrimineringsnemnda hadde kommet til at Vipps AS ikke overholdt kravene til universell utforming av betalingsapplikasjonen.

Feilene ble avdekket etter et tilsyn gjennomført av Difi, Digitaliseringsdirektoratet.

Strategisk viktig valg

Da Vipps ble presentert som kategorivinner, forklarte selskapet hvordan kritikken og innklagingen for nemnda førte til dyptgripende endringer i måten de tenker og arbeider på. Selskapet kontaktet dem som klaget dem inn, og ble blant annet partner med Norges Blindeforbund.

– Nå er universell utforming et strategisk viktig valg som er integrert i all produktutvikling, sa chief product officer Elisabeth Barrie da Vipps  ble presentert som vinner av kategoriprisen.

Dette har selskapet lykkes med, ifølge juryen:

– Vipps inkluderer nå universell utforming som bærende prinsipp. De jobber aktivt med å bryte ned barrierer, sa kategorileder Marte Grevsgard.

NRK med universell utforming i ryggmargen

Vipps var ikke den eneste prisvinneren som tidligere har opplevd å bli kritisert for manglende inkludering. 

NRK er tidligere er blitt felt i Diskrimineringsnemnda for utestengelse av bevegelseshemmede på  Arendalsuka, og er dessuten blitt blitt kritisert for at barn i rullestol ikke kunne danse BliMe-dansen.

Tirsdag tok NRK hjem prisen i kategorien for informasjons- og interaksjonsdesign med NRK TV-appen Juryen signaliserer at NRK er på rett vei:

– Hele NRK har fått universell utforming inn i ryggmargen, bekreftet jurymedlem Ingeborg Tande Johansen under utdelingen.

Bilde av Stovnertårnet sett ovenfra

FYRTÅRN FOR UNIVSERSELL UTFORMING: Stovnertårnet stakk av med kategoriprisen for landskapsarkitektur. Tårnet har jevn og trinnfri adkomst helt til topps.(Foto: Jiri Havran)

Likestilt samfunn og bedre hverdag

Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre, anerkjenne og synliggjøre nye løsninger som bidrar til et likestilt samfunn og en bedre hverdag for mange.

Over 60 bidrag ble sendt inn til årets konkurranse. 

– Prisen anerkjenner jobben som ulike aktører har gjort for å utvikle noe som er nyskapende og estetisk og som er godt å bruke for alle, og som er langt ut over lovens minimumskrav, sa Dogas direktør Tor Inge Hjemdal under prisutdelingen.

Savner løsninger for transport og arkitektur

Cato Lie, seniorrådgiver for universell utforming i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), har sittet i juryen. Han bekreftet fra scenen under den digitale pris-seremonien at nivået i konkurransen har vært høyt, med mange gode kandidater, særlig innenfor digitale løsninger der Norge ligger langt framme.

Likevel merker han seg at det er færre gode kandidater innen arkitektur og transport. 

– Det savner jeg, for det er der mange barrierer ligger. Norge ligger langt framme digitalt, men henger etter mange andre land på det fysiske og tradisjonelle, sa Lie.

Han mener det er viktig å få fram gode eksempler på løsninger som fungerer godt.

– Estetikk og universell utforming går bedre sammen enn hva mange arkitekter tror. Det er det viktig å synliggjøre, sa Lie.

Kategorivinnerne

Her er alle kategorivinnerne i Innovasjonsprisen for universell utforming:
Grafisk design: Oslo kommunes nye visuelle identitet, Creuna/Oslo kommune
Landskapsarkitektur: Stovnertårnet (Bymiljøetaten i Oslo kommune og Link Arkitektur)
Arkitektur: Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger
Tjenestedesign: Vipps
Transport: Nye Flytoget
Informasjons- og interaksjonsdesign: NRK TV
I tillegg fikk fire prosjekter hederlig omtale.
Transport: Holmestrand stasjon – Bane Nor/Gottlieb Paludan Architects
Interiør og møbel: Abax Mølla Syd.
Produktdesign: Spike – Exero technologies, Eggs design.
Produktdesign: Krabat Runner (Hepro)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.