Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Silje Steinardotter Hasle.
STORE KONSEKVENSER: Seniorrådgiver hos Barneombudet, Silje Steinardotter Hasle, sier smittevernstiltak kan få store konsekvenser for barn om situasjonen ikke vurderes individuelt. (Foto: Barneombudet)

Barneombudet: Korona-tiltak får store følger for funksjonshemmede barn

Barneombudet er blitt kontaktet av flere familier med funksjonshemmede barn som opplever at barnet ikke får være sammen med familien eller at tilbudet er redusert på grunn av korona-tiltak.

Stine Slettås Machlar
Publisert 01.04.2020 09:39

– Vi ser er at tiltakene som skjer nå i forbindelse med smittevern har store konsekvenser for funksjonshemmede barn, sier seniorrådgiver hos Barneombudet, Silje Steinardotter Hasle, til Handikapnytt.

– Noen mister tilbud de er avhengige av, mens andre ikke får ha kontakt med foreldrene sine. Vi har grunn til å tro at det er store kommunale forskjeller, sier hun.

Én time om dagen

Forrige uke skrev Handikapnytt om en 8 år gammel funksjonshemmet gutt som må være på barnebolig dersom familien skal få bistand nå. De får bare treffe ham én time om dagen.

Les saken her: FORELDRE FØLER SEG TVUNGET AV KOMMUNEN TIL Å SENDE FRA SEG SØNNEN

Saken fikk også SV-politiker Karin Andersen til å reagere. Hun mente situasjonen var alvorlig for gutten.

Les saken her: – SVÆRT ALVORLIG AT FUNKSJONSHEMMET 8-ÅRING IKKE FÅR VÆRE HOS FORELDRENE

– Må vektlegge barnets behov

Hasle understreker at de ansatte hos Barneombudet kan ikke gå inn i en spesiell sak, men at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Og det generelle bildet er at Barneombudet har mottatt flere henvendelser fra familier der tilbudene har blitt redusert, endret eller hvor barna ikke får være med familien.

– Dette er alvorlig. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn når kommunen vurderer tilbudet rundt barnet, sier Silje Steinardotter Hasle.

Da må man for eksempel også legge vekt på barnets behov for kontakt med familie og hva som fremmer barnets utvikling best mulig, mener hun.

– Om det er et barn som ikke kan ha kontakt på andre måter enn fysisk kontakt, må det tas med i vurderingen, sier Hasle.

Alle barnets behov

Spesialrådgiveren sier hun forstår fokuset på smittevern, men at kommunene ikke må glemme å se behovene til hvert enkelt barn.

– Smittevern er viktig og selvsagt også viktig i vurderingen av barnets beste, men barnekonvensjonen sier at vi skal vurdere hvert enkelt barn individuelt. Disse tilfellene vi har hørt om, viser hvor fort det kan gå galt om kommunene ikke foretar en helhetsvurdering av barnets beste. Kommunene har alltid et ansvar for å vise hvordan de har vurdert barnets beste ut fra alle barnets behov og prøve å få til en mest mulig harmonisk løsning mellom andre behov og smittevern, sier hun.

Disse tilfellene vi har hørt om, viser hvor fort det kan gå galt om kommunene ikke foretar en helhetsvurdering av barnets beste.

Hasle mener det er viktig at kommunene begrunner vurderingen.

– Slik kan også foresatte se den og eventuelt klage, sier hun.

Savner oversikt

I tillegg til begrunnelse av vurderingen etterlyser Hasle en kartlegging av tiltak og tydeligere retningslinjer fra nasjonale hold, slik at barnas beste blir ivaretatt.

Det er også viktig nå at nasjonale myndigheter skaffer seg en oversikt over hvordan disse tiltakene i kommunene og spesialisthelsetjenesten rammer barna, slik at det blir tydelige retningslinjer og de kommunale forskjellene minskes. Vi må sikre at barnets beste ivaretas på best mulig måte.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.