Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Traumatisk: SV-politiker Karin Andersen reagerer på at barn som må ha hjelp i barnebolig ikke får ha kontakt med familien sin. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Svært alvorlig at funksjonshemmet 8-åring ikke får være hos foreldrene

Lederen av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Karin Andersen (SV), mener helse- og omsorgsministeren må ta grep for å sikre forsvarlige hjelp til familier med funksjonshemmede barn under koronakrisen.

Stine Slettås Machlar
Publisert 30.03.2020 21:06

Forrige uke skrev Handikapnytt om en 8 år gammel funksjonshemmet gutt som må være på barnebolig dersom familien skal få bistand nå. De får bare treffe ham en time om dagen.

Les saken her: FORELDRE FØLER SEG TVUNGET AV KOMMUNEN TIL Å SENDE FRA SEG SØNNEN

Behandlingen av familien får storingsrepresentant Karin Andersen til å reagere.

– Jeg mener at den behandlingen som familien har fått umulig kan være i tråd med lovverket, sier den erfarne SV-politikeren.

Alvorlig for barnet

– Jeg har respekt for at kommuner er i en ekstrem vanskelig situasjon nå, men det å nekte hjelp i hjemmet eller å i praksis foreta en omsorgsovertagelse for barna er ikke akseptabelt. De må kunne finne bedre løsninger og sikre at kontakt med barnet er mulig, sier Karin Andersen

Hun mener kommunens avgjørelse ikke er til hjelp for gutten, men heller til skade.

– En slik streng bestemmelse kan bli alvorlig for barnet. Det er vanskelig nok for voksne folk som blir isolert. For et barn som er hjelpeløst vil jo dette kunne bli veldig traumatisk om barnet føler at det blir forlatt av foreldrene sine. Det er veldig alvorlig, sier hun.

For et barn som er hjelpeløst vil jo dette kunne bli veldig traumatisk om barnet føler at det blir forlatt av foreldrene sine.

Andersen sier hun har forståelse for at kommuner er i en vanskelig situasjon, men påpeker at det ikke kan gå ut over sårbare familier.

– Alle vil vi jo gjøre alt vi kan for å begrense smitte av korona, men vi kan ikke havne i en situasjon der andre som har behov for hjelp må betale en altfor høy pris. Barn skal ikke nektes å være sammen med foreldrene sine om det ikke er til barnets beste, og det er det ikke i disse sakene her, sier hun.

Etterlyser opprydning

SV-politikeren mener at noe må endres slik at familier får de tilbudene de behøver, selv om landet er i unntakstilstand.

– Jeg ser at det kanskje noen steder kan være mer praktisk utfordrende å sikre gode tjenester samtidig med godt smittevern. Vi må legge noen ting til side i denne krisen, men dette er ikke en ting vi kan fire på. Her har det vært krise lenge. Her mener jeg rett og slett at statsråden må rydde opp så disse familiene ikke må lide lenger.

Forrige uke sendte hun et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om hvordan kommunene skal opptre for å sikre gode tjenester til familier med funksjonshemmede og syke barn under koronaepidemien

– Jeg ser en skremmende tendens til at folk som har vært i permanent krise i lang tid, mister tilbud og at pårørende og familier får noen helt ekstreme belastninger. Mens andre blir helt overlatt til seg selv med noen harde restriksjoner som jeg mener går på liv og helse løs. Jeg er veldig bekymra for at korona-tiltakene rammer de som sliter med dårlig helse og sykdom fra før på en måte som blir farlig, sier Andersen.

Jeg er veldig bekymra for at korona-tiltakene rammer de som sliter med dårlig helse og sykdom fra før på en måte som blir farlig.

Mangler planer

Hun mener dagens situasjon tyder på dårlig planlegging.

– Dette vi nå ser, viser hvor mangelfull planlegging vi har hatt, siden vi ikke har noen plan på hva vi gjør i slike situasjoner. Vi har ingen plan for hvor vi kan sette inn sterke restriksjoner og hvilke funksjoner som må holdes oppe på samme nivå . For disse familiene med barn med omfattende hjelpebehov, kan vi ikke redusere tilbudet, sier Andersen.

Som leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite ser hun at politikerne har mye å jobbe med fremover for å sikre gode tjenester i krisesituasjoner.

– Vi må lage gode kriseplaner på forhånd om hvordan vi skal løse slike situasjoner for de som er helt avhengig av hjelp. Det andre er at vi ser at det går på marginen i alle helsetjenester, de er så presset fra før at vi må ha flere folk inn slik at det blir forsvarlig i en krise, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

– For å beskytte sårbare pasienter og beboere

Helsedirektoratet på sin side mener at alle må tåle restriksjoner nå for å hindre at koronaviruset sprer seg.

«Koronapandemien har ført til store ressursutfordringer i helse- og omsorgstjenesten, blant annet på grunn av karantenebestemmelser og forberedelser til å motta et stort antall syke pasienter», skriver spesialrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik, en e-post til Handikapnytt.

«Pandemien har også gitt behov for besøksrestriksjoner, både for å beskytte sårbare pasienter og beboere, og for å redusere belastningen på personellet med hensyn til ivaretakelse av smittevern i besøkssituasjoner. Som følge av dette er rammebetingelsene betydelig endret når det gjelder hva som kan tilbys og tilrettelegges for, og dette medfører dessverre belastninger og uønskede endringer for mange pasienter, brukere og pårørende. Pasienter, brukere og pårørende har imidlertid fortsatt rett nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, innenfor rammen av det som er mulig å få til», skriver Hellevik i samme e-post.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.