Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av bussjåfør som skyver eldre rullestolbruker opp rampe og inn på bussen.
SMITTEFARE: Nå sitter bussjåførene bak sperrebånd for å hindre smitte. Arbeidsgiveren deres mener de ikke bør hjelpe funksjonshemmede om bord. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bussjåfører frarådes å gi assistanse til funksjonshemmede

Smittevern må komme først, mener NHO Transport. Men sjåførenes fagforening vil ikke være med på å diskriminere passasjerer.

Ivar Kvistum
Publisert 20.03.2020 17:29

I busser over hele landet sitter sjåførene bak sperrebånd som hindrer passasjerer i å komme nærmere enn andre seterad.

Tiltaket skal beskytte en utsatt yrkesgruppe mot smitte, slik at kollektivtransporten opprettholdes gjennom korona-krisen.

Til vanlig skal sjåførene yte bistand til rullestolbrukere og andre som trenger assistanse til å komme seg av og på bussen.

Men nå er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Transport bekymret for at denne nærkontakten med publikum kan utsette sjåførene for smittefare.

Prioritere smittevern

– Kollektivtransport er en samfunnskritisk funksjon, og vi må forsøke å beskytte sjåførene mot sykdom. Om alle sjåfører i et bussdepot må i karantene i to uker fordi én sjåfør er smittet, risikerer vi at bussene slutter å gå, sier direktør Jon H. Stordrange til Handikapnytt.

Han innser at det også finnes rullestolbrukere med samfunnskritiske oppgaver, og som trenger å komme på jobb, og at dette er et dilemma.

– Vi har forståelse for at noen har behov for assistanse. Men i den situasjonen vi er i nå, må vi prioritere eget smittevern, sier han.

Portrettfoto av Jon Stordrange.

– Vi har forståelse for at noen har behov for assistanse. Men i den situasjonen vi er i nå, må vi prioritere eget smittevern, sier Jon H. Stordrange i NHO Trafikk. (Foto: NHO Trafikk)

Vanskelig å bistå

Søndag sendte NHO Transport ut et brev til medlemsbedriftenes oppdragsgivere, som er de store, offentlige kollektivselskapene. Der skriver de:

«NHO Transport ønsker å presisere at smittevernhensyn også kan gjøre det vanskelig å bistå funksjonshemmede. Vi ber om forståelse om dette.»

Stordrange understreker at dette ikke innebærer et direkte forbud mot at den enkelte sjåfør bistår en passasjer i rullestol, dersom det vurderes som forsvarlig.

– Bussjåfører kan bruke sin sunne fornuft og se an situasjonen, sier Stordrange.

Alle har krav på transport

Men oppdragsgiverne til NHO Transports medlemsbedrifter er ikke uten videre med på at  assistansebehovet til passasjerer med funksjonsnedsettelser må settes til side på grunn av smittevern.

– De fleste av våre medlemmer mener tydelig at vi må sørge for å hjelpe folk om bord i bussen. Alle har krav på transport. Det finnes også rullestolbrukere med samfunnskritiske oppgaver som må komme seg på jobb.

Det sier daglig leder Olov Grøtting i Kollektivtransportforeningen til Handikapnytt. Medlemmene i foreningen hun leder, er offentlige aktører med ansvar for lokal,regional og nasjonal kollektivtrafikk. De er enten organisert som fylkeskommunale virksomheter eller som offentlig eide aksjeselskaper.

Alle har krav på transport. Det finnes også rullestolbrukere med samfunnskritiske oppgaver som må komme seg på jobb.

Ha med ledsager

Foreningens styre har diskutert saken og konkludert med at det er vanskelig å skulle frita sjåføren fra å skulle hjelpe passasjerer å komme om bord.

Men samtidig oppfordres passasjerer med assistansebehov å reise med egen ledsager. Og at reisevirksomheten reduseres til det aller nødvendigste.

– Vi skal ikke sette grupper opp mot hverandre, og sjåførene skal også skjermes mot smitte. Nå er vi i en krisesituasjon og da må alle strekke seg, sier hun.

Les også: NHF: PRØV Å UNNGÅ KOLLEKTIVTRANSPORT

Samordne praksis

Olov Grøtting understreker at foreningen ikke gir sine medlemmer et direkte pålegg, men man prøver å samordne praksisen i ulike deler av landet.

Samtidig mener hun det er forskjell på hvor smitteutsatt sjåføren er ved handikap-assistanse i ulike busser. I en bybuss handler det noen ganger bare om å legge ut og ta inn en manuell rampe. Det kan gjøres uten nærkontakt, særlig hvis det er få andre reisende. På ekspressbusser er det annerledes blant annet fordi man må operere heis og sikre rullestoler om bord.

Verken Olov Grøtting eller Jon H. Stordrange i NHO Trafikk kjenner konkrete tilfeller der funksjonshemmede er blitt nektet assistanse på grunn av faren for koronasmitte.

Sjåfører ønsker ikke forbud

Mange bussjåfører ansatt i private selskaper er organisert i Fellesforbundet, hvor det tidligere Transportarbeiderforbundet nå inngår. Kommunikasjonssjef André Nerheim sier dette til Handikapnytt:

– Fellesforbundet går ikke inn for noe forbud mot at sjåførene skal hjelpe funksjonshemmede inn på bussen. Sjåførene er med på den store dugnaden, men den kan ikke gjennomføres ved å diskriminere noen. Det viktige er at vi har gode systemer for å ivareta sjåførenes sikkerhet.

Sjåførene er med på den store dugnaden, men den kan ikke gjennomføres ved å diskriminere noen.

Samtidig understreker Nerheim betydningen av at flest mulig – også funksjonshemmede – begrenser reisevirksomheten mest mulig.

– Det generelle rådet til alle, også funksjonshemmede, er å holde seg hjemme så mye som mulig.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.