Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Lossius med stortingsbygningen i bakgrunnen.
KRF-GJENNOMSLAG: Stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er glad for å kunne gi Norges Handikapforbund en 90-årspresang i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Jakob Bjørnøy, KrF)

Handikapforbundet på statsbudsjettet: Millionstøtte til holdningsendring

Norges Handikapforbund får fire millioner kroner av staten til et prosjekt som skal gi barn og unge mer kunnskap og endrede holdninger til funksjonshemmede.

Ivar Kvistum
Publisert 07.06.2021 10:33

Støtten til prosjektet «Funkiskompetanse» kom på plass i avtalen om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Det er Kristelig Folkeparti som har arbeidet for å få prosjektstøtten inn i avtalen om revidert.

Stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er svært glad for at støtten til prosjektet er på plass, attpåtil samtidig med at Norges Handikapforbund har feiret sitt 90-årsjubileum på helgens digitale landsmøte.

Treffsikkert

«Funkiskompetanse» er et prosjekt som særlig skal ha barn og unge som målgruppe, i skole, fritid og kultur.

– Dette prosjektet har jeg stor tro på. Det er veldig treffsikkert med tanke på det funksjonshemmedes organisasjoner selv peker på som en stor utfordring. Går vi tidlig inn med holdningsendringer, så kan vi få mindre diskriminering på alle arenaer, sier Lossius til Handikapnytt.

Hun viser blant annet til den ferske rapporten fra Redd Barna om funksjonshemmede barn og unges fritid, der det også pekes på behovet for å gjøre noe med holdninger og forventninger.

Les mer: «PÅ AKTIVITETSDAGER FIKK JEG TILBUD OM Å DRA PÅ SHOPPING MED MAMMA»

Går vi tidlig inn med holdningsendringer, så kan vi få mindre diskriminering på alle arenaer.

Varig effekt

Tanken med prosjektet er personer med funksjonsnedsettelse selv skal inn i skolen, møte elever og lære dem om hvordan det oppleves å leve i et samfunn med barrierer og diskriminering.

– Dette gir barn en mulighet til å stille de åpne og direkte spørsmålene til mennesker som tåler det. Jeg har tro på slike møter kan gi en varig effekt. Barn har en sterk rettferdighetssans, sier Lossius, som sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Ønsker videreføring

Bevilgningen som kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett, er et engangsbeløp på fire millioner kroner til prosjektet. Men Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius vil at prosjektet blir permanent, i hvert fall om KrF får viljen sin. For hun innser at holdningsendring og -dannelse krever kontinuitet.

– Vi mener dette bør være et varig prosjekt, slik som Rosa Kompetanse, sier hun.

Lov og holdning

Lossius er tydelig på at holdningsarbeid ikke er det eneste virkemiddelet for å skape likestilling og stanse diskriminering av funksjonshemmede. Det er også nødvendig med «harde» lover og tydelige bestemmelser.

– Vi trenger begge deler. Vi trenger lover som sier at det ikke er lov å diskriminere. Og vi trenger å endre holdningene i samfunnet. Vi ser i skolen at barn som har klassekamerater med nedsatt funksjonsevne, får andre og mer inkluderende holdninger. Derfor trenger vi universelt utformede skoler. Fortsatt er vi ikke der, men det er noe vi i KrF arbeider for. Vi må sørge for at alle barn år samen, og da må vi jobbe på mange arenaer samtidig.

Landsdekkende prosjekt

En svært glad forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet mottok nyheten om prosjektmidlene i revidert-avtalen søndag kveld, rett etter at landsmøtet var ferdig.

– Det ble ett glass hvitvin for landsmøtet. Og ett glass Prosecco for pengene. Så var det natta, spøker hun når Handikapnytt ringer for å få en kommentar.

– Hva kommer ut av dette prosjektet?

– «Funkiskompetanse» startet som et lite prosjekt på Sørlandet. Nå får vi mulighet til å rulle det ut i hele landet, forklarer Brandvik.

Handikapforbundet har pekt ut holdningsarbeid som sin viktigste oppgave i samfunnet.

– Vi har flere ganger åpent at du ikke får de rette handlingene om man ikke også har de rette holdningene. Derfor må vi jobbe med holdninger. Og skal vi få til en varig endring i samfunnet, må vi ta tak i barn og unge.  Vi må trigge barnas rettferdighetssans, sier Brandvik.

Brandvik påpeker at det både handler om at barn og unge lærer at funksjonshemmede er en del av et naturlig mangfold, men også at barn og unge med funksjonsnedsettelser må få oppfylt sine rettigheter og være inkludert.

– Når man er en del av et fellesskap, blir man også en del av det alle vil oppleve som et naturlig mangfold.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.