Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ragnhild Skovly Hartviksen fotografert med flere rullestoler i bakgrunnen.
GLAD: Ragnhild Skovly Hartviksen i brukerutvalget er glad for at hjelpemiddelsentralen i Østfold består videre. (Foto: Ivar Kvistum)

Hjelpemiddelsentralen i Østfold er reddet

– En stor seier, sier Ragnhild Skovly Hartviksen i brukerutvalget for Nav Hjelpemiddelsentral i Øst-Viken etter at det ble klart at sentralen ikke blir nedlagt likevel.

Ivar Kvistum
Publisert 28.09.2021 12:01

Både brukere og ansatte ved Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken har fryktet nedleggelse og sentralisering.

Bakgrunnen er en rapport i Nav som har utredet mulige modeller for den framtidige organiseringen av hjelpemiddelformidlingen i Oslo og Viken.

Ett av forslagene har gått ut på at sentralen i Sarpsborg – som betjener det gamle Østfold – blir lagt inn under Oslo-sentralen og erstattet med et lokalt utprøvingssenter.

Les mer: SLÅR RING OM HJELPEMIDDELSENTRALEN

Ledelsen ved hjelpemiddelsentralen i Oslo har ønsket denne løsningen.

Fortsatt tre sentraler

Men nå er det klart at hjelpemiddelsentralen i Østfold består, og at det fortsatt skal være tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken.

Det får Handikapnytt bekreftet fra Nav.

– Jeg bekrefter at vi i en fremtidig modell opprettholder tre fullverdige hjelpemiddelsentraler, uttaler direktør Liv Welde Johansen i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Det er hun som har hatt den endelige beslutningen i saken, og hun er enig i arbeidsgruppens hovedanbefaling, som også støttes i all hovedsak av høringskommentarene.

– For meg er det viktig å opprettholde og videreutvikle det gode tjenestetilbudet vi har i det store østlandsområdet, understreker Liv Welde Johansen.

Beslutningen ble kunngjort internt for Nav-ansatte mandag ettermiddag, og blir offentliggjort av Nav i dag.

Roper hurra

Ragnhild Skovly Hartviksen er medlem i brukerutvalget ved Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken. Utvalget har samarbeidet med ledelsen ved sentralen om å argumentere for at det er nødvendig å bevare en selvstendig hjelpemiddelsentral i Østfold.

Hun reagerer med glede på nyheten:

– Dette roper vi hurra for. Det er en viktig seier for Østfold, sier hun til Handikapnytt.

Dette roper vi hurra for. Det er en viktig seier for Østfold.

Hartviksen, som også er andre nestleder i styret for Norges Handikapforbund Region Øst, sier at man fra brukersiden var innstilt på å fortsette kampen for Øst-Viken-sentralen, dersom utfallet hadde blitt et annet.

– Nå slipper vi det, sier hun fornøyd.

Utvikle fellesfunksjoner

Selv om Nav vil videreføre tre fullverdige sentraler i Oslo og Viken, vil ikke Liv Welde Johansen utelukke justeringer.

– Rapporten anbefaler også at det jobbes videre med å se på muligheten for å utvikle noen fellesfunksjoner for de tre hjelpemiddelsentralene, samt at man må jobbe videre med å se på mulige overføringer av kommuner fra én sentral til en annen. Dette arbeidet skal vi få satt i gang så snart som mulig, og det blir viktig å ha godt samarbeid og dialog med kommunene og brukerorganisasjonene i denne prosessen, sier hun.

Liv Welde Johansen roser også prosessen, som hun beskriver som bred og god. takker arbeidsgruppen som har utredet modellene, og hun takker for det store engasjementet.

– Det berører og engasjerer naturligvis svært mange, konstaterer hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.